Lista osó do reprezentacji

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

regał magazynowy

1

1234,00zł

1234,00zł

termobox

1

280,00zł

280,00zł

waga

1

200,00zł

200,00zł

termos gastronomiczny

1

486,00zł

486,00zł

wózek platformowy

2

150,00zł

300,00zł

wózek transportowy

1

1799,00zł

1799,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

6

51,00zł

306,00zł

waga

1

395,00zł

395,00zł

regał magazynowy

1

2500,00zł

2500,00zł

przedmioty ochrony osobistej

8

50,00zł

400,00zł

zamrażarka

1

1650,00zł

1650,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

3

150,00zł

450,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

wózek platformowy

1

1899,00zł

1899,00zł

termobox

1

299,00zł

299,00zł

przedmioty ochrony osobistej

1

152,00zł

152,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

150,00zł

150,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

regał magazynowy

6

266,00zł

1596,00zł

termobox

6

137,21zł

823,26zł

lodówka

1

2300,00zł

2300,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

200,00zł

200,00zł

lodówko-zamrażarka

1

1800,00zł

1800,00zł

waga

1

200,00zł

200,00zł

wózek transportowy

1

180,00zł

180,00zł

przedmioty ochrony osobistej

1

320,00zł

320,00zł

lodówka

1

2500,00zł

2500,00zł

termos gastronomiczny

2

500,00zł

1000,00zł

regał magazynowy

4

350,00zł

1400,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

100,00zł

100,00zł

zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2499,00zł

2499,00zł

zamrażarka

2

650,00zł

1300,00zł

lodówko-zamrażarka

1

1200,00zł

1200,00zł

zamrażarka

1

1900,00zł

1900,00zł

termos gastronomiczny

1

600,00zł

600,00zł

lodówka

1

2500,00zł

2500,00zł

zamrażarka

1

1300,00zł

1300,00zł

wózek transportowy

1

1200,00zł

1200,00zł

termos gastronomiczny

2

700,00zł

1400,00zł

koszty dostawy sprzętów

2

100,00zł

200,00zł

lodówka

1

2500,00zł

2500,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2350,00zł

2350,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

145,00zł

145,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

2500,00zł

2500,00zł

zamrażarka

1

1999,00zł

1999,00zł

waga

1

78,99zł

78,99zł

wózek platformowy

1

148,00zł

148,00zł

wózek platformowy

1

1500,00zł

1500,00zł

wózek platformowy

2

200,00zł

400,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

6

65,00zł

390,00zł

przedmioty ochrony osobistej

8

25,00zł

200,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

zamrażarka

1

1700,00zł

1700,00zł

wózek transportowy

1

400,00zł

400,00zł

regał magazynowy

1

300,00zł

300,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

100,00zł

100,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

termos gastronomiczny

1

519,00zł

519,00zł

wózek platformowy

1

669,00zł

669,00zł

waga

1

339,00zł

339,00zł

regał magazynowy

1

429,00zł

429,00zł

termobox

2

170,97zł

341,94zł

zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

lodówka

1

2200,00zł

2200,00zł

termos gastronomiczny

1

300,00zł

300,00zł

termos gastronomiczny

2

699,00zł

1398,00zł

termobox

1

710,67zł

710,67zł

termobox

1

348,75zł

348,75zł

koszty dostawy sprzętów

1

19,00zł

19,00zł

termobox

3

155,00zł

465,00zł

wózek transportowy

1

368,00zł

368,00zł

regał magazynowy

2

136,00zł

272,00zł

termos gastronomiczny

1

1087,00zł

1087,00zł

waga

1

140,00zł

140,00zł

koszty dostawy sprzętów

5

15,00zł

75,00zł

termobox

1

223,40zł

223,40zł

termos gastronomiczny

1

446,60zł

446,60zł

koszty dostawy sprzętów

1

39,00zł

39,00zł

wózek transportowy

1

200,00zł

200,00zł

wózek platformowy

1

200,00zł

200,00zł

regał magazynowy

1

319,00zł

319,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

4

183,00zł

732,00zł

waga

1

340,00zł

340,00zł

zamrażarka

1

1500,00zł

1500,00zł

termos gastronomiczny

1

650,00zł

650,00zł

termobox

1

350,00zł

350,00zł

termos gastronomiczny

3

260,00zł

780,00zł

termobox

2

320,00zł

640,00zł

przedmioty ochrony osobistej

1

800,00zł

800,00zł

lodówka

1

1000,00zł

1000,00zł

zamrażarka

1

1000,00zł

1000,00zł

regał magazynowy

5

100,00zł

500,00zł

przedmioty ochrony osobistej

10

40,00zł

400,00zł

przedmioty ochrony osobistej

10

40,00zł

400,00zł

lodówko-zamrażarka

1

1400,00zł

1400,00zł

wózek platformowy

1

300,00zł

300,00zł

wózek transportowy

1

1000,00zł

1000,00zł

wózek platformowy

1

1500,00zł

1500,00zł

koszty dostawy sprzętów

25

100,00zł

2500,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

lodówka

1

2500,00zł

2500,00zł

wózek platformowy

1

550,00zł

550,00zł

lodówko-zamrażarka

1

1570,00zł

1570,00zł

termos gastronomiczny

1

380,00zł

380,00zł

termobox

5

300,00zł

1500,00zł

wózek transportowy

2

250,00zł

500,00zł

lodówko-zamrażarka

1

1750,00zł

1750,00zł

wózek transportowy

1

400,00zł

400,00zł

koszty dostawy sprzętów

2

50,00zł

100,00zł

termos gastronomiczny

4

55,00zł

220,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

4

102,00zł

408,00zł

waga

1

157,00zł

157,00zł

przedmioty ochrony osobistej

2

72,00zł

144,00zł

termos gastronomiczny

1

270,00zł

270,00zł

przedmioty ochrony osobistej

2

50,00zł

100,00zł

przedmioty ochrony osobistej

2

34,00zł

68,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

5

140,00zł

700,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

14,00zł

14,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

50,00zł

50,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

1

110,00zł

110,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

5

23,00zł

115,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

4

36,00zł

144,00zł

zamrażarka

1

1999,00zł

1999,00zł

termos gastronomiczny

1

500,00zł

500,00zł

zamrażarka

1

1200,00zł

1200,00zł

lodówka

1

1200,00zł

1200,00zł

termos gastronomiczny

1

100,00zł

100,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

termos gastronomiczny

1

780,00zł

780,00zł

termobox

2

350,00zł

700,00zł

lodówka

1

850,00zł

850,00zł

termobox

3

200,00zł

600,00zł

termos gastronomiczny

4

400,00zł

1600,00zł

wózek transportowy

1

300,00zł

300,00zł

regał magazynowy

1

2500,00zł

2500,00zł

termobox

4

150,00zł

600,00zł

termos gastronomiczny

2

750,00zł

1500,00zł

termos gastronomiczny

1

400,00zł

400,00zł

termos gastronomiczny

1

400,00zł

400,00zł

zamrażarka

1

1700,00zł

1700,00zł

waga

1

140,00zł

140,00zł

przedmioty ochrony osobistej

10

26,00zł

260,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

termobox

4

300,00zł

1200,00zł

termos gastronomiczny

1

360,00zł

360,00zł

termos gastronomiczny

1

700,00zł

700,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

3

80,00zł

240,00zł

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

termos gastronomiczny

1

200,00zł

200,00zł

termobox

4

100,00zł

400,00zł

zamrażarka

1

1400,00zł

1400,00zł

termos gastronomiczny

1

500,00zł

500,00zł

lodówko-zamrażarka

2

1250,00zł

2500,00zł

termobox

4

150,00zł

600,00zł

termos gastronomiczny

2

750,00zł

1500,00zł

termos gastronomiczny

1

400,00zł

400,00zł

zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

nie ma sumy z kosztorysu