Ocena wniosku

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-13 o 17:16 i zarejestrowany pod numerem 7730/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja Pomoc Patrioty

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

7393904362

REGON:

368521290

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000699576

Adres:

ul. Józefa Piłsudskiego 69 lok. 98, 10-449 Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, powiat Olsztyn, Olsztyn

Adres email:

pomocpatrioty@pomocpatrioty.pl

Strona www:

pomocpatrioty.pl

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064657303186

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

530 727 775

Osoba do kontaktu:

Mariusz Kowalski, tel. 530 727 775, email: pomocpatrioty@pomocpatrioty.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Mariusz Kowalski - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Olsztynie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

ze strony Facebook

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: mała lodówka podblatowa

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Pomoc w dystrybucji żywności występuję za pomocą Punktu Przyjęć Potrzebujących, który działa trzy razy w tygodniu, a także za pomocą Mobilnych Jednostek Wsparcia, docieramy z pomocą do osób, które nie są zdolne dotrzeć do Punktu ze względu, na kalectwo, choroby, etc.

-wielodzietne rodziny
-samotnie wychowujących dzieci: matki i ojców
-emerytów
-rencistów
-bezrobotnych
-korzystających ze świadczeń socjalnych
-bezdomnych
-bez dochodu

Pozyskujemy ją od różnym Partnerów. Są to produkty przed końcem daty ważności. Są to z 3-5 ton rocznie.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy witrynę chłodniczą.

Od 4, 5 lat prowadzimy regularną akcję pomocową na rzecz potrzebujących mieszkańców Warmii i Mazur, wydajemy żywność oraz środki pierwszej potrzeby co trzy lub co dwa tygodnie dla osób w zależności na status i poziom potrzeb. Tygodniowo obsługujemy kilkadziesiąt osób. Liczba nowych osób tygodniowo wynosi od 1-10 osób. Liczba potrzebujących lawinowo wzrasta. Wyposażenie infrastrukturalne przy tego typu działaniach jest niezbędne. Będziemy wdzięczni jeśli Państwo docenicie nasz wysiłek i zdecyduje się na wsparcie naszych działań.

Mikrofalówka stanie się częścią wyposażenia, które pozwoli szybko przygotować posiłek czy to dla obsługujących Punkt, czy dla tych, którzy przyjdą do nas głodni i w błyskawiczny sposób będą mogli otrzymać coś ciepłego do zjedzenia w trybie na wynos jeśli chodzi o Podopiecznych, bowiem nie prowadzimy stołówki.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Podniesie o poziom wyższy. Nasza Fundacja pozsiada skromne zasoby pieniężne, które w szczególności pozwalają na utrzymanie skromnej infrastruktury organizacyjnej. Nie stać nas na zakup sprzętu dodatkowego. Dzięki temu wsparciu robimy jakościowy skok naprzód.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Informujemy za pomocą facebooka o przekazywaniu żywności szczególnie przekazanej przez Bank Żywności w Olsztynie, lub w rozmowach indywidualnych z Podopiecznymi.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasi Wolontariusze wspierają działanie Fundacji nieodpłatnie tak zarządzają swoim czasem aby czas prywatny pogodzić z obszarem naszej działalności organizacyjnej, poświęcając dla tej działalności czas według swoich możliwości. Podopiecznych nie angażujemy w zakres realizacji zadań Fundacji. Z praktyki nie mieszamy tych wątków czyli nie angażujemy bezpośrednio tych, którym przekazujemy wsparcie, jedynie edukujemy krótkimi komunikatami.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-13 o 19:53 i zarejestrowany pod numerem 7777/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7671696825

REGON:

302122040

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000420996

Adres:

ul. Zalesie 22 lok. –, 77-400 ZALESIE, województwo wielkopolskie, powiat złotowski, gmina Złotów

Adres email:

alcia1968@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

504 353 371

Osoba do kontaktu:

Alicja Bulawa, tel. 504 353 371, email: alcia1968@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

BARBARA KOPEĆ - PREZES
KRYSTYNA PANKAU - WICEPREZES

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Pilski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Wydajemy paczki żywnościowe średnio raz w miesiącu.

Nasza pomoc jest skierowana głównie do osób potrzebujących skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

Uchodźcy, którzy są zakwaterowani w domach lokalnych mieszkańców otrzymują paczki żywnościowe.

Podpisana umowa o współpracy między Pilskim Bankiem Żywności a Netto. Odbieramy ze sklepu Netto w Złotowie warzywa i owoce, które nie nadają się do sprzedaży ale mogą nadal być spożyte.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

nie posiadamy żadnego sprzętu

Brak sprzętu na stanie.

Zwiększy to nasze możliwości w niesieniu pomocy.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Będziemy mogli przechowywać w odpowiedniej temperaturze produkty nabiałowe.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Organizujemy warsztaty o niemarnowaniu żywności, warsztaty kulinarne i ekonomiczne.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariusze są obecni każdorazowo przy rozładunku i wydawaniu żywności potrzebującym.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 06:20 i zarejestrowany pod numerem 7738/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja “Zielona Przystań”

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

8733266293

REGON:

369679514

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000722581

Adres:

ul. Piotra Skargi 29a lok. –, 33-100 Tarnów, województwo małopolskie, powiat Tarnów, Tarnów

Adres email:

jslowik@fundacjazp.pl

Strona www:

sdszp.pl

Profil na Facebooku:

sdszielonaprzystan

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

516 805 982

Osoba do kontaktu:

Jakub Słowik, tel. 516 805 982, email: jslowik@fundacjazp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Jakub Słowik - Prezes Zarządu
Aleksandra Zając - Wiceprezes Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Krakowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Od poniedziałku do piatku przygotowujemy obiady i dodatki do śniadań dla przeszło 50 osób dziennie w naszym domu. Dodamy tylko, ze pobyt w naszej placówce jest bezpłatny, a posiłek stanowi ważną częsć dnia.
Raz w miesiacu jedziemy busem na Ukrainę, by dostarczyć pomoc najbardziej potrzebującym.
W okresie od listopada do ostatniego dnia marca pracujemy metodą streetworkingu z osobami bezdomnymi z Tarnowa przebywającymi w pustostanach do których dostarczamy produkty, które mogą być spożywane bez podgrzania, a także dostarczamy ciepłą herbatę.

Jak już zostało wspomniane wcześniej. Codziennie naszym podopiecznym, tj. osobom u których występują przewlekłe zaburzenia funkcji psychicznych, serwujemy obiady dla przeszło 50 osób. Raz w miesiącu organizujemy wyjazdy na Ukrainę w miejsca dotknięte działaniami wojennymi. Warto też dodać, iż w okresie „narodowej izolacji” w pierwszych miesiącach pandemii Covid-19 dostarczaliśmy żywność do niesamodzielnych, w sumie do 150 osób dziennie. Pomagamy również bezdomnym w okresie zimy.

Fundacja „Zielona Przystań” organizuje wyjazdy na Ukrainę busem, jednakże nie są wysyłane wtedy produkty o krótkim terminie przydatności, a produkty o wydłużonym okresie spożycia, takie jak: konserwy, makarony, kasze, ryż, czekolada, kawa, kakao, herbata, mąka i mleko. Od 26 do 29 maja udało się nam pomóc bezpośrednio osobom w Buczy i Borodziance, a także na wioskach przy granicy z Białorusią, gdzie przetoczył się front. Od 8-10 lipca byliśmy w Ośrodku dla uchodźców wewnętrznych w Chmielnickim i Winnicy. W planach mamy organizację wyjazdów z częstotliwością, raz w miesiącu.

Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego, dla przeszło 50 osób cierpiących na choroby otępienne, takie jak Alzhaimer, Parkinson, a także osób młodszych, u których zdiagnozowano zaburzenia w sferze psychicznej. Posiadamy podpisane porozumienie z Bankiem Żywności, na mocy którego korzystamy z produktów spożywczych z sieci sklepów BIEDRONKA, których termin dobiega końca. Następnie większość żywności przetwarzamy na pełnowartościowe posiłki, serwując je naszym podopiecznym. Pozostałe produkty dodajemy do innych posiłków, np. śniadań.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy jedną zamrażarkę skrzyniową, dwie lodówki side-by-side, oraz jedną lodówkę pojedynczą. Niniejszy projekt, jest dla nas szansą, bowiem jedna z lodówek bardzo często ulega awarii. Powinniśmy ją wymienić, jednak nie posiadamy na to środków. Jest to o tyle dotkliwe, ze dwa razy wyłączyła się podczas naszej nieobecności. Posiadamy też cztery duże pudła styropianowe, a także jeden duży termos do przewożenia żywnosci.

Jedna z naszych lodówek, dzięki której możemy przechowywać właściwie nasze produkty będzie wymagała wymiany, a w chwili obecnej nie posiadamy na to srodków.

Ośrodek podzielony mamy na dwie części, w jednej, gdzie przebywają osoby młodsze jest strefa, gdzie uczestnicy mogą sobie samodzielnie w ramach treningów przygotować posiłek, w tym np. odgrzać śniadanie. Posiadanie mikrofali poprawi zdecydowanie komfort funkcjonowania. Obecnie mikrofale znajdują się w drugiej części Ośrodka, w której przebywają osoby starsze.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Lodówka pomoże nam w wydłużeniu przydatności produktów do spożycia.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasz Ośrodek, jest placówką terapeutyczną, dzięki czemu posiadamy możliwości edukacji naszych podopiecznych podczas zajęć z zakresu niemarnotrawienia żywności, a także sposobów by wydłużyć jej przydatność. Posiadamy pracownie gospodarstwa domowego, w której nie tylko przekazujemy wiedzę w sposób teoretyczny, ale także praktyczny.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

W naszej placówce posiadamy wolontariuszy, którzy pomagają nam w funkcjonowaniu pracowni gospodarstwa domowego, w której przygotowywane są posiłki. Wyjazdy na Ukrainę opartę są tylko i wyłącznie na pracy wolontaryjnej od momentu zbierania żywności w Polsce, a także jej transportu i przekazywania na Ukrainie. Także działania, które realizujemy z osobami bezdomnymi w okresie zimowym oparte są tylko i wyłącznie na pracy wolontaryjnej naszej i zaangażowanych wolontariuszy.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 07:44 i zarejestrowany pod numerem 7728/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta Koło Miechowskie

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6591426402

REGON:

356703473

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000155885

Adres:

ul. Marii Konopnickiej 11 lok. 11, 32-200 Miechów, województwo małopolskie, powiat miechowski, gmina Miechów

Adres email:

schronisko@bratalbertwmiechowie.org

Strona www:

bratalbertwmiechowie.org

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

534 119 225

Osoba do kontaktu:

Aneta Komenda, tel. 534 119 225, email: schronisko@bratalbertwmiechowie.org

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Zdzisław Sepielak - Prezes Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Krakowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Schronisko zapewnia mieszkańcom 3 posiłki dziennie w tym przynajmniej jeden gorący: śniadanie, obiad, kolację,. Ze względu na brak mięsa przeważnie są gotowane zupy, staramy się aby przynajmniej dwa lub trzy razy w tygodniu zakupić mięso i obiad składał się z dwóch dań- zupa oraz drugie danie.

Żywność przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn przebywających w naszym schronisku. To osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, często pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, dotkniętych alkoholizmem, skrajnie ubogich, bez dochodów lub których dochody nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Również wspomagamy osoby potrzebujące z lokalnej społeczności, które na stałe zostały objęte opieką przez schronisko.

Na terenie schroniska obecnie dajemy schronienie dwóm rodziną z Ukrainy łącznie to siedem osób w tym 5 dzieci. Zapewniamy im całodobowe wyżywienie.
W marcu przekazaliśmy około 300 kg żywności do Powiatowego Magazynu Pomocy ( konserwy, cukier, makaron , kasza, ryż, pasztety).

Schronisko ratuje żywność przed zmarnowaniem, którą otrzymujemy z dwóch lokalnych marketów czyli Netto, oraz Intermarche. Otrzymujemy głównie warzywa i owoce, oraz produkty suche. Z otrzymanych warzyw codziennie gotujemy zupy dla około 50 osób. Z pomidorów, ogórków, wykonujemy przetwory do słoików. Nadwyżki warzyw mrozimy. Z owoców gotujemy kompoty.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Na wyposażeniu schroniska posiadamy dwie lodówki oraz trzy zamrażalki skrzyniowe, jeden mały i dosyć mocno już zużyty termos cateringowy, skrzynie.
Własnym środkiem transporty odbieramy żywność niemniej jednak brakuje nam regałów na magazynie do przechowywania żywności, termoboxa, wagi, oraz wózka transportowego

Zakup termoboxa, wagi, regału, wózka ,termosu, usprawni i ułatwi prace opiekunów schroniska i samych mieszkańców związane z przygotowywaniem, przechowaniem i transportem żywności. W ramach usług aktywizacyjnych schronisko często organizuje dla mieszkańców treningi prowadzenie gospodarstwa domowego. Podczas tych treningów są organizowane w grupach kilkuosobowych warsztaty kulinarne. Pod okiem profesjonalnej kucharki mieszkańcy schroniska uczą się gotowania oraz umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania. Wyposażenie to wraz z kuchenką mikrofalową umożliwią mieszkańcom bezpieczną, sprawna i owocną naukę.

Na wyposażeniu schroniska brakuje mikrofalówki. Otrzymana kuchenka mikrofalowa umożliwiłaby szybkie podgrzanie czy przygotowanie posiłku, a co za tym idzie oszczędność czasu i energii. W schronisku posiłki wydawane są o regularnych ustalonych porach śniadanie 7:30, obiad 13:00, kolacja 18:00, niektórzy mieszkańcy schroniska nie mogą być obecni punktualnie na posiłkach ze względu na wizyty lekarskie, badania, czy wykonywana pracę dorywczą, posiłki są wtedy wydawane indywidualnie dlatego wiąże się to z koniecznością odgrzania. Mikrofalówka w takim przydatku da możliwość szybkiego i sprawnego podgrzania lub gotowania, duszenia czy pieczenia.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Wiele przeprowadzonych badań naukowych wykazało, że straty wartości odżywczej żywności poddawanej działaniu mikrofal są niższe, niż straty powstałe w wyniku np. gotowania w wodzie, smażenia lub pieczenia. Mikrofalówka umożliwi również bardzo szybkie wydanie posiłku osobom potrzebującym, które zgłaszają się do nas po ciepły posiłek z lokalnej społeczności. Szczególnie jest to istotne w sezonie zimowym, kiedy zgłaszają się do nas osoby zziębnięte i wychłodzone.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Mocno angażujemy mieszkańców naszego schroniska do wszystkich prac związanych ze staraniem się o pozyskanie żywności i jej przygotowania do spożycia.Wspólnie z opiekunem segregują żywność w schronisku i planują posiłki. Uczestniczą w przygotowywaniu posiłków, obierają, kroją, siekają, warzywa, owoce. W schronisku organizujemy dla mieszkańców w ramach usług aktywizacyjnych treningi budżetowe, podczas których między innymi mieszkańcy planują swój budżet, wydatki, uczą się jak oszczędzać jedzenie, nie robić zakupów na głodnego, czytać metki, robić zapasy na zimę, nie ulegać magii reklamy.Również uzyskują praktyczne porady jak oszczędzać pieniądze podczas zakupów w supermarkecie.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Mieszkańcy uczestniczą w odbiorze żywności z marketów Netto i Inermarche i jej transporcie do schroniska. Mieszkańcy schroniska przy współpracy z opiekunem uprawiają również działkę znajdując się przy schronisku. Są to prace od uprawy ziemi pod warzywa, aż po zbiór jesienny. Mieszkańcy schroniska uczestniczą również w codzienny zakupach żywności na potrzeby schroniska ucząc się gospodarować budżetem .

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

regał magazynowy

1

1234,00zł

1234,00zł

termobox

1

280,00zł

280,00zł

waga

1

200,00zł

200,00zł

termos gastronomiczny

1

486,00zł

486,00zł

wózek platformowy

2

150,00zł

300,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 10:48 i zarejestrowany pod numerem 7748/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8733030165

REGON:

120001558

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000224393

Adres:

ul. STRÓŻE 1 lok. –, 32-840 ZAKLICZYN, województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Zakliczyn

Adres email:

stowarzyszeniedps@wp.pl

Strona www:

dpsstroze/stowarzyszenie.pl

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

146 655 048

Osoba do kontaktu:

Danuta Majewska, tel. 146 655 048, email: stowarzyszeniedps@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Danuta Majewska - Prezes
Maria Witek - Skarbnik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Krakowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Pozyskujemy żywność z trzech punktów sprzedaży, dwa razy tygodniowo z każdego z punktów. Pozyskana żywność jest przekazywana na potrzeby żywienia 108 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej – osoby przewlekle psychicznie chore

Stowarzyszenie było organizatorem zbiórki żywności długoterminowej i artykułów pierwszej potrzeby dla przybywających z Ukrainy uchodźców.

Współpracujemy ze sklepami sieci JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. (BIEDRONKA) z których za pośrednictwem Federacji Polskich Banków Żywności pozyskujemy artykuły spożywcze z kończącym się terminem do spożycia. Pozyskane artykuły przekazujemy Domu Pomocy Społecznej, w którym wykorzystywane są do samodzielnego przygotowania posiłków w ramach zajęć terapeutycznych a także są wykorzystywane przez pracowników kuchni tutejszego Domu do przygotowania i wydania gotowych posiłków dla mieszkańców Domu. W ten sposób dzienne wsparcie ratowaną żywnością otrzymuje ponad stu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Stowarzyszenie nie dysponuje żadnym sprzętem. Do tej pory korzystaliśmy z użyczonego sprzętu do przechowywania żywności.

Sprzęt chłodniczy jest niezbędny do zabezpieczenia pozyskanej żywności przed zepsuciem.

Wśród pozyskiwanych artykułów spożywczych znajdują się dania gotowe, które należy podgrzać do wydania dla konsumenta. Stowarzyszenie nie posiada mikrofalówki.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

W pełni zabezpieczy żywność przed zepsuciem co wpłynie na jej bezpieczeństwo.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Stowarzyszenie organizuje prelekcje dla lokalnej społeczności nt. racjonalnego gospodarowania żywnością. Wymieniamy doświadczenia nt. sposobów pozyskiwania żywności krótkoterminowej z innymi organizacjami.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Członkowie stowarzyszenia angażowani są w transport żywności z punktów odbioru oraz biorą czynny udział w przygotowaniu posiłków.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 11:08 i zarejestrowany pod numerem 7696/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Pomocomocni

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5552131464

REGON:

521969982

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000970904

Adres:

ul. Człuchowska 60B lok. –, 89-600 Chojnice, województwo pomorskie, powiat chojnicki, Chojnice

Adres email:

patus19@wp.pl

Strona www:

https://pomocomocni.pl/

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/pomocomocni/

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

534 407 948

Osoba do kontaktu:

Robert Harmaciński, tel. 534 407 948, email: patus19@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Robert Harmaciński - członek zarządu
Dawid Sikorskie - prezes zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Chojnicach

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Przekazujemy im paczki żywnościowe. Średnio około 800 osobom w Polsce (Uchodźcom) i tyle samo na Ukrainie.

Uchodźcom z Ukrainy ( głównie matki z dziećmi – najczęściej model rodziny to 1 kobieta i 3 dzieci – i kilka starszych osób) oraz osobom na Ukrainie(żywność przekazujemy domom dziecka, a w rejonach objętych wojną bezpośrednio w formie paczek ludności cywilnej i żołnierzom).

Tak – od marca 2022 r. pomagamy (jako nieformalna grupa przyjaciół) Uchodźcom z Ukrainy, a od 10.05.2022 r. działamy w stowarzyszeniu.
Do tej pory pomagamy około 800 osobom w Polsce (co miesiąc) i 800 na Ukrainie (na Ukrainę przygotowujemy specjalne paczki które wydajemy potrzebującym bezpośrednio aby każdy otrzymał sprawiedliwie przydział żywności i aby nikt dodatkowo tej żywności nie sprzedał). Cały czas działamy i nie zamierzamy zawieszać działalności. Na samym terenie Chojnic jest na chwilę obecną około 940 osób z Ukrainy i z każdym staramy się rozmawiać i okazywać im pomoc (nie tylko żywnościową, często też potrzebują sprzętu , pracy, załatwienia spraw urzędowych, tłumacza).

Stowarzyszenie “Pomocomocni” zajmuje się “opieką” nad rodzinami Uchodźców z Ukrainy (poprzez organizacje dla nich mieszkań -wraz z wyposażeniem, szukanie dla nich zatrudnienia, pomagając w formalnościach urzędowych, znalezieniu dla nich pracy, prowadzimy również nieodpłatne przedszkole dla dzieci z Ukrainy itp.) oraz organizując dla nich pomoc żywnościową.
Żywność mamy ze zbiórek oraz z Banku Żywności w Chojnicach. Ponadto jeżeli jest możliwość cyklicznie zawozimy też żywność i pomoc materialną na Ukrainie. Miesięcznie wspieramy pomocą żywnościową około 800 uchodźców z Ukrainy i jeszcze więcej osób na Ukrainie.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy lodówkę, magazyn, auta, busy.

Na chwilę obecną posiadamy sprzęt “wypożyczony”, posiadając swój wózek widłowy (najtańszy ręczny paleciak) będziemy w stanie przyjmować i magazynować żywność o każdej porze (do tej pory wypożyczaliśmy wózek gdy sąsiadującej z nami firmie nie był potrzebny, bądź robiliśmy to ręcznie), aby raportować prawidłowo dane potrzebujemy też wagi o większym zasobie kilogramów (mamy taką wagę ręczną i dodatkowo posiłkujemy się wagą z Banku Żywności jeżeli jest taka potrzeba).

Opiekunki w prowadzonej przez nas świetlicy dla dzieci bez obowiązku szkolnego, w którym mamy też dzieci uchodźcze, mogłyby podgrzewać dzieciom posiłki.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Jeżeli mielibyśmy wózek widłowy ręczny, skrzynki/pojemniki transportowe i wagę moglibyśmy przyjmować swobodnie wszystkie darowizny i z pewnością pomagać zdecydowanie większej liczbie osób miesięcznie. Poprawiłoby to też komfort naszej pracy gdyż wiele rzeczy musimy rozładowywać ręcznie.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Przy darowiznach z Banku Żywności bądź ze zbiórek informujemy ich o pochodzeniu tej żywności. Przy nietypowych darowiznach jak np. mleko kokosowe informujemy jak taką żywność przerobić np. na ciasto, ciastka bądź zupę.

Uchodźcy z Ukrainy, a w szczególności z miast które zostały “dotknięte” wojną mają ogromną świadomość jak ważne jest niemarnowanie żywności. Często są to osoby które przed przyjazdem do Polski tej żywności brakowało (zdarzało się, że przez wiele kilometrów do granicy nie mieli jedzenia bądź mieli jego tak mało, że nie starczało nawet dla dzieci bądź mieli to jedzenie wydzielane jako “racje żywnościowe” w postaci jednego naczynia napełnionego np. makaronem) i są ludzie bardzo wdzięczni za tą pomoc.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Całe stowarzyszenie to grupa osób które są wolontariuszami w tej pracy i robi to “po godzinach” swojej normalnej pracy. Nikt z tego tytułu nie otrzymuje zapłaty, a raczej dokłada (chociażby na paliwo ponieważ nie pobieramy za nic opłat). Mamy w swojej organizacji coraz więcej osób którym pomogliśmy “wstać na równe nogi” w Polsce i One też chcą pomagać. Poza tym, że mamy oddział w Polsce mamy również oddział na Ukrainie.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

wózek transportowy

1

1799,00zł

1799,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

6

51,00zł

306,00zł

waga

1

395,00zł

395,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 12:05 i zarejestrowany pod numerem 7783/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Bank Żywności w Opolu

Forma prawna organizacji:

Związek stowarzyszeń

NIP:

9910312586

REGON:

532457466

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000215473

Adres:

ul. Berylowa 8 lok. –, 45-641 Opole, województwo opolskie, powiat Opole, Opole

Adres email:

bankzywnosci.opole@wp.pl

Strona www:

opolebankizywnosci.pl/

Profil na Facebooku:

bank-zywnosci-w-Opolu

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

601 064 395

Osoba do kontaktu:

Edward Ambicki, tel. 601 064 395, email: edward.ambicki@op.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Edward Ambicki - Dyrektor Banku Żywności w Opolu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Opolu

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

newsletter Federacji Polskich Banków Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Miejscem realizacji zadania jest Bank Żywności w Opolu. W ramach działań pozyskujemy żywność od Darczyńców z którymi współpracujemy i przekazujemy około 100 organizacjom pozarządowym skupiającym około 15 000 potrzebujących w województwie opolskim. W sposób wymierny wspomagamy szkoły specjalne również szkoły i ośrodki wychowawcze prowadzące dożywianie.

Fundacje i Stowarzyszenia zajmujące się osobami w trudnej sytuacji życiowej, w tym: niepełnosprawnymi, chorymi, bezdomnymi, dziećmi, rodzinami potrzebującymi pomocy, matkami samotnie wychowującymi dzieci. Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej, Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Przekazywanie żywności dla uchodźców na terenie województwa opolskiego dla około 12 tyś. osób z Ukrainy. Są to produkty pozyskane bezpośrednio od darczyńców oraz przekazane z Federacji Polskich Banków Żywności. Dotychczas przekazano około 150 ton żywności.

Z sieci handlowych, od producentów, dystrybutorów, darczyńców. Informacje z Federacji Polskich Banków Żywności oraz lokalnie poprzez podpisane umowy. Rok bieżący tj. 2022 ponad 800 ton żywności pozyskanej i przekazanej potrzebującym.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy magazyn wielkości 516m2. Magazyn wyposażony jest w chłodnię i mroźnię. Posiadamy 4 samochody oraz wózek widłowy elektryczny.

Każdy magazyn to miejsce przechowywania różnego rodzaju towarów. Przechowywane produkty muszą być bezpieczne i łatwe do przeniesienia. Sprawia to, że każdy magazyn powinien być wyposażony w funkcjonalne regały magazynowe.
Regały magazynowe paletowe, które chcielibyśmy zakupić służą do przechowywania towaru na paletach. Mają ustandaryzowane wymiary.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Te regały pozwalają na bezpośredni dostęp do każdej z palet a co za tym idzie skracają czas załadunku i rozładunku towaru. Możliwość składowania większej ilości produktów żywnościowych.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Prowadzone są Działania Towarzyszące w zakresie Warsztatów Dietetycznych jak również Warsztatów Ekonomicznych.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Głównie wolontariusze i wolontariuszki angażowane są w okresie Zbiórek Świątecznych.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

regał magazynowy

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 12:14 i zarejestrowany pod numerem 7800/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Czas

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie zwykłe

NIP:

2530337317

REGON:

362706857

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000579791

Adres:

ul. Jagiellońska 8 lok. 3, 73-155 Wegorzyno, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski, gmina Węgorzyno

Adres email:

kierownikops@wegorzyno.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

797 996 195

Osoba do kontaktu:

Krystyna Wojtala, tel. 797 996 195, email: kierownikops@wegorzyno.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Krystyna Wojtala - Członek stowarzyszenia

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Szczecinie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Zawsze dostosowanym do potrzeb jak najszybszego wydania zywnosci.

Potrzebującym spełniającym kryterium dochodowe i uchodźcy

Zabezpieczania potrzebujących natychmiast w niezbędne produkty do prawidłowego funkcjonowania

Pozyskana od banku żywnośći

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Nie posiadamy

Nie posiadamy takiego sprzętu na stanie

Ułatwienie funkcjonowania członków stowarzyszenia w czasie wydawania żywnośći

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Ułatwi przechowywanie produktów wymagających niskiej temperatury

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Organizowane są warsztatu dla ludności

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Chętni pomagają przy pakowaniu paczek

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 13:22 i zarejestrowany pod numerem 7788/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7642585879

REGON:

000972654

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000139796

Adres:

ul. Długosza 33 lok. –, 64-920 Piła, województwo wielkopolskie, powiat pilski, Piła

Adres email:

markotpila@poczta.onet.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

672 144 121

Osoba do kontaktu:

Sławomira Koźma, tel. 601 247 922, email: markotpila@poczta.onet.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Sławomira Koźma - Kierownik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Pilski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Ośrodek dysponuje profesjonalnym zapleczem kuchenno – magazynowym wraz ze stołówką. Zapewniamy trzy posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW ROBIONYCH PRZEZ KUCHARZA W TYM ŚNIADANIE, OBIAD I KOLACJA

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot prowadzi swoją działalność od 1998 roku. Nasza placówka jest zarejestrowana jako schronisko w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
POMAGAMY OSOBOM BEZDOMNYM

POZYSKANĄ ŻYWNOŚĆ OTRZYMUJEMY Z PILSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI.
WSPÓŁPRACUJEMY STALE, OD LAT Z BANKIEM ŻYWNOŚCI W PILE

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

DYSPONUJEMY MAŁYMI LODÓWKAMI I DWOMA ZAMRAŻARKAMI

Uzasadnieniem potrzeby doposażenia naszej placówki w sprzęt do przechowywania jest brak miejsca do przechowywania żywności pozyskanej od Pilskiego Banku Żywności

Uzasadnieniem jest, iż mikrofalówka pozwoliłaby podopiecznym placówki na podgrzewanie żywności pozyskanej z Banku Żywności w Pile
Zapewniamy trzy posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie naszej placówki w sprzęt do przechowywania oraz podgrzewania żywności stanie się dla naszej placówki i osobą bezdomnym pomocne, gdyż pozyskana żywność będzie bezpieczniej przechowywana temperaturze taka jaka jest podana na opakowaniach.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Każdy z mieszkańców ma możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych. Motywujemy również podopiecznych po przez zwoływanie tzw. społeczności mieszkańców i informujemy ich jak nie marnować darowanej żywności z Pilskiego Banku Żywności.
Pragniemy zapewnić, że prowadzona placówka w pełni zaspokoi i pomoże w trudnej sytuacji życiowej osobom bezdomnym

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasi podopieczni jako wolontariusze pomagali przy zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności w Pile

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 14:40 i zarejestrowany pod numerem 7821/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Posilenie

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7611559651

REGON:

365678038

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000639163

Adres:

ul. – 44A lok. –, 06-323 Drążdżewo Nowe, województwo mazowieckie, powiat przasnyski, gmina Jednorożec

Adres email:

zosia19530716@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/K%C3%B3%C5%82ko-rolnicze-Posilenie-240175023141217

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

575 160 753

Osoba do kontaktu:

Zofia Kłos, tel. 575 160 753, email: zosia19530716@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Zofia Kłos - Prezez zarządu
Agata Urszula Kaczyńska - Sekretarz

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Ciechanowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Kontaktujemy się z bankiem żywności, rozładowujemy wspólnie pozyskany towar żywnościowy. Rozpisujemy i wydajemy towar potrzebującym. Działamy na zasadzie wolontariatu.

Pomagamy wszystkim z niskim progiem dochodowym. W gronie tych osób znajdują się grupy daefaworyzowane, niepracujące, samotne, samotnie wychowujące dzieci, niepełnosprawne.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dysponujemy lodówką, posiadamy tez regał.

Chcielibyśmy zakupić m.in. fartuchy ochronne, rękawice dla wydających żywność, dzięki którym łatwiej i bezpieczniej będzie wydawana żywność, da to również ochronę prywatnych ubrań dla wolontariuszy. Zakup pojemników żywnościowych ułatwi przechowywanie żywności. Zamrażarka pozwoli nam na utrzymanie żywności z krótkim terminem ważności.

Dzięki niej, wolontariusze mogli by podgrzać posiłek dla siebie w dniu wydawania produktów z banku żywności, co często jest w zimę. Ponadto moglibyśmy podgrzać posiłek osobie potrzebującej. Mikrofalówka przydałaby się również przy organizacji warsztatów kulinarnych z banku żywności, które niejednokrotnie prowadzimy. Warsztatu uczą jak nie marnować żywności i jak ją przechowywać oraz racjonalnie nią gospodarować.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Żywność dzięki pojemnikom transportowym dłużej zachowa świeżość.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Współpracując z bankiem żywności organizujemy warsztaty kulinarne, w których biorą udział osoby potrzebujące i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Posiadamy grupę messenger na której zwołujemy naszych wolontariuszy. często proponujemy udział w naszej działalności okolicznym mieszkańcom.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

przedmioty ochrony osobistej

8

50,00zł

400,00zł

zamrażarka

1

1650,00zł

1650,00zł

skrzynka/pojemnik transportowy

3

150,00zł

450,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 15:06 i zarejestrowany pod numerem 7836/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

ŁOWICKIE STOWARZYSZENIE DAĆ SZANSE

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8341421735

REGON:

750454080

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000053287

Adres:

ul. AL. HENRYKA SIENKIEWICZA 62 lok. –, 99-400 Łowicz, województwo łódzkie, powiat łowicki, gmina Łowicz

Adres email:

dac.szanse.lowicz@o2.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

667 981 835

Osoba do kontaktu:

Krystian Cipiński, tel. 793 333 494, email: krystian-cipinski@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Maria Bodek - prezes
Jadwiga Tuka - skarbnik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Wydajemy ok. 20 dni w każdym miesiącu żywność w naszym punkcie pomocowym oraz w ościennych gminach we współpracy z GOPSami.

Osobom ubogim zgłaszanym przez lokalne MOPSy i GOPSy. Są to bardzo często osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny wielodzietne lub osoby wykluczone społecznie.

Wydajemy produkty żywnościowe w naszym punkcie pomocowym w Al. Sienkiewicza 62, jak również przekazujemy żywność do ośrodków wsparcia, w których przebywają uchodźcy. Planujemy kontynuować przyjęty schemat działań.

Z marketów lokalnych – Kaufland, Biedronka. Produkty przekazywane są między innymi do Jadłodzielni.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnym sprzętem tego typu.

Z uwagi na brak lodówki nie mamy możliwości magazynowania żywności, która wymaga niskiej temperatury i w związku z tym zmuszeni jesteśmy do ograniczenia skali przyjmowanych produktów. Ta mogłaby być większa, gdybyśmy mieli możliwość żywność przechować w chłodzie.

Mikrofalówka posłużyłaby przygotowywaniu posiłków dla dyżurujących wieloma godzinami wolontariuszy.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Posiadając lodówkę będziemy mieli możliwość przekazywania większej puli produktów wrażliwych na wysoką temperaturę bezpośrednio w naszym punkcie pomocowym.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Staramy się dystrybuować materiały informacyjne, tj. ulotki i plakaty informujące o przeciwdziałaniu marnotrawienia żywności, w placówkach pomocowych, jak również bezpośrednio podczas wydawania żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasze stowarzyszenie w sposób szeroki angażuje środowisko wolontariackie włączając ok. 30 osób w działalność społeczną – pomocową na rzecz osób potrzebujących. Są to osoby w różnym wieku z różnym doświadczeniem.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 15:22 i zarejestrowany pod numerem 7798/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5832544983

REGON:

192761968

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000106330

Adres:

ul. Przegalińska 135 lok. –, 80-690 Gdańsk, województwo pomorskie, powiat Gdańsk, Gdańsk

Adres email:

tpba.gda@ab.org.pl

Strona www:

bezdomnosc.org.pl

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/tpbakologdanskie

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

583 432 837

Osoba do kontaktu:

Paweł Jaskulski, tel. 583 432 837, email: pawel.jaskulski@ab.org.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Wojciech Bystry - Prezes
Paweł Jaskulski - Członek Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Trójmieście

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Schronisko TPBA dla osób bezdomnych Starowiślna 3 — 80-555 Gdańsk pomorskie Gdańsk Gdańsk

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Przede wszystkim, z zebranych produktów żywnościowych przygotowujemy posiłki dla osób bezdomnych będących podopiecznymi naszej organizacji – około 400 osób dziennie. Poza tym, przekazujemy zebrane produkty żywnościowe innym potrzebującym: uchodźcom ukraińskim w jednym z naszych punktów wsparcia – około 100 tygodniowo, podopiecznym Centrów Integracji Społecznej – około 200 tygodniowo, oraz innym osobom bezdomnym, będących objętymi wsparciem mieszkaniowym, oraz streetworkerskim. W skali miesiąca pomagamy żywnościowo około 1000 osobom.

Towarzystwo Pomocy im.Św. Brata Alberta Koło Gdańskie jest największą i najstarszą, niezależną organizacją pozarządową w pomorskim, której celem jest pomoc osobom ubogim i bezdomnym. Działa na terenie Trójmiasta od roku 1989, dostarczając między innymi wsparcie żywnościowe, poprzez sieć 12 placówek adresowanych do: osób bezdomnych (schroniska i noclegownie), długotrwale bezrobotnych (centra integracji społecznej) i uchodźcom wojennym (punkty wsparcia Ukraińców). Miesięcznie pomagamy 1000 osobom.

Prowadzimy 2 punkty wsparcia uchodźców Ukraińskich: jeden w Gdańsku przy ul. Floriańskiej 3, a drugi w Sopocie przy ul. Młyńskiej 11. W obu tych punktach świadczymy kompleksowe wsparcie uchodźców Ukraińskich, w różnych formach (np. doradztwo, pomoc psychologiczna etc.), między innymi prowadzimy także wsparcie żywnościowe, w ramach którego przekazujemy potrzebującym produkty żywnościowe. Prowadzenie tej działalności planowane jest przynajmniej do końca roku 2022, jeśli zaś zajdzie taka potrzeba, będzie ono kontynuowane także w roku 2023.

Nasza organizacja od lat współpracuje z Bankiem Żywności w Trójmieście, a także szeregiem sklepów spożywczych, restauracji i producentów żywności, które Bank Żywności zorganizował jako sieć wsparcia (carefour, kfc, dr. oetker etc.). Regularnie otrzymujemy zarówno z Banku jak i wspomnianych sklepów/firm, produkty żywnościowe wycofywane ze względu na skróconą datę przydatności do spożycia. Z produktów tych przygotowujemy posiłki dla osób bezdomnych będących podopiecznymi naszej organizacji, jak również przekazujemy je w otrzymanej formie innym potrzebującym (np. uchodźcom ukraińskim w jednym z naszych punktów wsparcia). Nasza organizacja prowadzi także na własną rękę zbiórki żywności w wybranych miejscach i sklepach w Trójmieście.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy 2 lodówko-zamrażarki do obsłużenia 3 schronisk i 1 noclegowni dla osób bezdomnych, oraz 2 lodówko-zamrażarki do obsługi 4 centrów integracji społecznej (dla osób długotrwale bezrobotnych) i 2 punktów wsparcia Ukraińców. Do tego posiadamy 1 termobox w aucie do przewożenia posiłków. Są to zasoby zupełnie niewystarczające do obsługi takiej liczby podopiecznych, jaką posiada nasza organizacja (około 1000 osób miesięcznie).

Posiadane przez Towarzystwo zasoby sprzętowe są zupełnie niewystarczające do obsługi takiej liczby podopiecznych, jaką posiada nasza organizacja (około 1000 osób miesięcznie). Przechowywanie pozyskiwanych produktów żywnościowych od momentu otrzymania do momentu użycia/przekazania dalej, jest bardzo trudne. Aby nie dopuszczać do zepsucia się pozyskanych produktów (które na ogół mają wyjątkowo krótki okres zdatności do spożycia), Towarzystwo potrzebuje pozyskać dodatkowe wyposażenie (lodówko-zamrażarki), które umożliwią przechowywanie zdobytego pożywienia w bezpiecznych warunkach.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie Towarzystwa w dodatkową lodówko-zamrażarkę podniesie poziom bezpieczeństwa przechowywania pozyskanej żywności. Biorąc pod uwagę skalę organizowanej przez Towarzystwo pomocy i posiadane dotychczas środki techniczne – są one niewystarczające. Dzięki nowej lodówko-zamrażarce, która umożliwi przechowywanie zdobytego pożywienia w bezpiecznych warunkach, wydłuży się możliwość przechowywania i wykorzystania zdobytej żywności. Sprzęt ten nie dopuści do zepsucia się pozyskanych produktów (które na ogół mają wyjątkowo krótki okres zdatności do spożycia), co w rezultacie końcowym pozwoli nam podnieść efektywność prowadzonych przez nas działań.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Od lat współpracujemy z Bankiem Żywności w Trójmieście, wraz z którym regularnie organizujemy na terenie naszych placówek (centrów integracji społecznej oraz schronisk dla osób bezdomnych) warsztaty edukacyjne z niemarnowania żywności i efektywnego wykorzystywania posiadanych produktów żywnościowych. Uczestniczą w nich nasi podopieczni.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Towarzystwo regularnie organizuje zbiórki żywności, na terenie trójmiejskich marketów i sklepów spożywczych, do przeprowadzania których wykorzystuje licznych wolontariuszy. W skali roku jest to około kilkunastu zbiórek żywności, do których angażujemy około 20 wolontariuszy i wolontariuszek.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 21:18 i zarejestrowany pod numerem 7851/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE DLA DOBRA WSPÓLNEGO

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7632102299

REGON:

301180319

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000334107

Adres:

ul. JĘDRZEJEWO 16 lok. –, 64-700 JĘDRZEJEWO, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnków

Adres email:

dariusz.chestkowski@interia.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

506 309 741

Osoba do kontaktu:

ZOFIA CHESTKOWSKI, tel. 506 309 741, email: dariusz.chestkowski@interia.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Zofia Chestkowska - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Pilski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Niesiemy pomoc najuboższym rodzinom.

Pomagamy najuboższym i potrzebującym.

Pomagamy w dostarczeniu żywności i w zakwaterowaniu w prywatnych domach.

Nasza organizacja pozyskuje produkty z lokalnych marketów Biedronka , Netto. Otrzymujemy produkty różnego rodzaju z krótkim terminem ważności.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Nie dysponujemy żadnym sprzętem. Żywność jakom otrzymujemy a wymaga przechowania w wymaganej temperaturze wydajemy w tym samym dniu aby uniknąć zepsucia.

Naszym uzasadnieniem jest pozyskanie sprzętu AGD który umożliwi nam właściwe przechowanie żywności.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Żywność po przywiezieniu z banku żywności zostanie przechowana w prawidłowy sposób co pozwoli uniknąć zepsucia.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Są przeprowadzane warsztaty kulinarne , na których instruktorzy mówią w jaki sposób prawidłowo przechowywać żywność i co za tym idzie nie doprowadzić do zepsucia.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasi wolontariusze prowadzą zbiórki w lokalnych marketach (zbiórki świąteczne) wyznaczone przez Pilski Bank Żywności i rozwożą do potrzebujących i ubogich rodzin.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-14 o 22:07 i zarejestrowany pod numerem 7855/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie “Przyszłość dla Śmieszkowa”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7632116048

REGON:

301656986

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000375724

Adres:

ul. Pogodna 16 lok. –, 64-700 Śmieszkowo, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnków

Adres email:

chyzy.progress@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePrzyszloscDlaSmieszkowa/

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

506 017 788

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Chyży, tel. 506 017 788, email: chyzy.progress@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Krzysztof Chyży - prezes
Lucyna Libera - skarbnik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Pilski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Zajmujemy się dystrybucją żywności z Banku Żywności dla ok 50 osób. Po za tym rozwozimy żywność pozyskaną z Caritas Trzcianka do osób starszych, samotnych i rodzin wielodzietnych. Osobiście jadę swoim samochodem po żywność i osobiście ją rozwożę do potrzebujących, szcególnie tych którzy sami nie mogą dojechać z różnych względów np. zdrowotnych.

Głównie są to osoby starsze, samotne, bezrobotne, nie posiadające dochodów. Są to również rodziny wielodzietne które borykają się z problemami finansowymi, zdrowotnymi i wychowawczymi.

Współpracujemy z Naszą Gminą, zbieramy na własną rękę artkuły żywnościowe które następnie albo jak to było na początku wojny dostarczaliśmy do gminnego punktu dystrybucji alby sami dostarczamy uchodźcą w lokalnym środowisku.

Współpracujemy z Caritas w Trzciance, która przekazuje nam żywność której sama nie spotrzebuje. My organizujemy dostarczenie do potrzebujących i organizujemy spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa gdzie częstujemy jedzeniem przygotowanym z tych produktów.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Żadnym. Korzystamy z prywatnego sprzętu – własnych lodówek lub gotujemy jedzenie na sali wiejskiej gdzie jest kuchenka gazowa.

Lodówko-zamrażarka pozwoli nam dłużej przechowywać żywność szczególnie w okresie letnim. Nie jestem w stanie w jedno popołudnie rozwieść i rozdystrybuować wszystkiej żywności. Pozwoli to również na nie marnowanie żywności szczególnie tej którą otrzymujemy po za bankiem żywności.

Mikrofala pozwoli przygotowywać ciepłe posiłki dla potrzebujących.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Przechowywanie żywności w lodówce czy zamrażarce przedłuża jej żywotność i przydatność a wiec wpływa na bezpieczeństwo osób które później z tej żywności korzystają.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Zawsze współpracujemy z Pilskim Bankiem Żywności w akcjach promocyjnych szanowania i nie marnowania żywności. Organizowaliśmy już spotkania na sali wiejskiej dla społeczności sołectwa na te tematy. Jestem również zapraszany do lokalnego Przedszkola i Szkoły na pogadanki z dziećmi w temacie przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Zawsze gdy organizujemy spotkania integracyjne czy też dystrybucję żywności mogę liczyć na pomoc wolontariuszy ze stowarzyszenia oraz z grona osób korzystających z pomocy żywnościowej, Pomagają w załadunku i rozładunku żywności jak jedziemy do Banku Żywności i na miejscu w Śmieszkowie, Białężynie i Grzepach. To jest obszar na którym pomagamy społeczności lokalnej.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-15 o 08:08 i zarejestrowany pod numerem 7825/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych ” Nasze Dzieci”

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

7611557149

REGON:

147123929

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000499901

Adres:

ul. Komisji Edukacji Narodowej 2 lok. 2, 06-408 Krasne, województwo mazowieckie, powiat przasnyski, gmina Krasne

Adres email:

fundacja@fipiow.pl

Strona www:

www.fipiow.pl

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

236 574 225

Osoba do kontaktu:

Wojciech Tytz, tel. 236 574 225, email: fundacja@fipiow.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Wojciech Tytz - Prezes Zarządu
Aneta Niedziałkowska - Skarbnik Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Ciechanowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych ” Nasze Dzieci” St. Chełchowskiego 3 — 06-415 Czernice Borowe mazowieckie przasnyski gmina Czernice Borowe

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Fundacja wydaje średnio raz w miesiącu paczki z żywnością dla 193 mieszkańców gminy Krasne powiat przasnyski zgodnie z harmonogramem przesłanym przez Bank Żywności w Ciechanowie w ramach Programu ” Pomoc Żywnościowa ” oraz przekazuje kilkanaście razy w miesiącu produkty spożywcze, nabiałowe, pieczywo, wędliny, mięso z krótkim terminem ważności, które odbierane są ze sklepu Biedronka w Grudusku. Wolontariusze sami jeżdżą samochodami po odbiór produktów do sklepu Biedronka , a następnie rozprowadzają po osobach najbardziej potrzebujących. Wolontariusze wykonują swoje obowiązki związane z dystrybucją żywności średnio 50 godzin miesięcznie.

Głównymi odbiorcami żywności przekazywanej przez Fundację są rodziny dysfunkcyjne , zagrożone wykluczeniem społecznym , osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz pozostałe grupy społeczne , które takiej pomocy potrzebują, a znana jest bardzo dobrze Fundacji ich sytuacja ekonomiczna i zdrowotna. Są to osoby , które nigdy nie korzystały z pomocy GOPS, MOPS. Pomagamy także rodzinom niezaradnym wychowawczo.

Organizacja sama zbierała żywność na rzecz Uchodźców z Ukrainy , którzy przybyli do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku po wybuchu wojny, wywołanej przez Rosję. W dalszym ciągu zbieramy żywność, a następnie przekazujemy osobom przybyłym z terenu Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto Fundacja wydaje dla 25 Uchodźców i Uchodźczyń z Ukrainy przygotowane przez siebie ciepłe posiłki – zupy, drugie dania. W zadania związane z pomocą Uchodźcom z Ukrainy zaangażowanych jest 10 wolontariuszy.

Organizacja odbiera żywność z krótkim terminem ze sklepu Biedronka i rozprowadza po osobach potrzebujących z Gminy Krasne powiat przasnyski. Żywność jest odbierana ze sklepu w Grudusku powiat ciechanowski. Żywność odbieramy kilkanaście razy w miesiącu, średnio miesięcznie 220 kg.Żywność jest odbierana przez Wolontariuszy Fundacji i rozdysponowywana samochodem Organizacji, który Fundacja użycza na potrzeby ratowania żywności. Żywność przekazujemy osobom najbardziej potrzebującym oraz Uchodźcom z Ukrainy.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

W obecnej chwili Organizacja posiada 1 małą lodówkę oraz 1 zamrażarkę. 3 termosy do przewozu ciepłych posiłków. Maszynka elektryczna do mięsa, patelnia elektryczna, kuchnia gazowa do przygotowywania posiłków na gorąco.

Towar odbieramy ze sklepu w godzinach porannych i ze względu na temperaturę powinien być on przechowywany do czasu dystrybucji do osób potrzebujących w lodówkach , lodówko – zamrażarkach, aby uniknąć zepsucia. Ponadto Fundacja przygotowuje sama gorące posiłki m.in. dla Uchodźców z Ukrainy, dlatego też niezbędna była by duża lodówko – zamrażarka na produkty mięsne, wędlina, warzywa czy też nabiał.

Fundacja przygotowując obiady dla Uchodźców i Uchodźczyń z Ukrainy oraz osób potrzebujących , serwuje także Hot Dogi, Pizza. Z tego też względu niezbędna jest mikrofalówka do szybkiego podgrzania produktu jak też do rozmrażania różnego rodzaju produktów. W ramach realizowanych projektów przez Fundację , skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , prowadzone są warsztaty kulinarne. W projektach uczestniczy 50 osób , mieszkańców powiatu przasnyskiego i ciechanowskiego.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Zakupiona lodówko – zamrażarka czy też pozyskana mikrofalówka pozytywnie wpłynie na przygotowywane produkty, które nie stracą na swojej wartości. W nowo zakupionej lodówko – zamrażarce będzie można przechowywać większą ilość produktów niż dotąd np: mięso, wędlina czy nabiał. Będzie można przechowywać potrawy przygotowywane przez uczestników warsztatów np: kulinarnych.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Osoby odbierające paczki z żywnością uczestniczą w szkoleniach na temat przeciwdziałania marnowaniu się żywności. Fundacja realizuje projekty związane z tematyką zdrowego stylu życia oraz ich promowania, odbywają się warsztaty z dietetykiem. Obecnie prowadzimy projekty dla rodzin dysfunkcyjnych , niezaradnych wychowawczo m.in. tematem warsztatów jest tematyka przeciwdziałania marnowaniu się żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Na poczet dystrybucji produktów żywnościowych z Fundacją współpracuje na stałe 10 wolontariuszy, którzy czynnie biorą udział w zbiórkach żywności , szkoleniach na temat zdrowego stylu życia oraz organizowania pomocy żywnościowej. Wolontariusze rozprowadzają żywność wśród osób najbardziej potrzebującym.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-15 o 12:44 i zarejestrowany pod numerem 7881/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA “FENIKS” W POLANOWIE

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

4990470007

REGON:

320017553

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000225802

Adres:

ul. JANA PAWŁA II 1 lok. –, 76-010 POLANÓW, województwo zachodniopomorskie, powiat koszaliński, gmina Polanów

Adres email:

martalewandowska1@tlen.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

786 862 532

Osoba do kontaktu:

Marta Burżacka, tel. 786 862 532, email: martalewandowska1@tlen.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

MARTA BURŻACKA - PREZES STOWARZYSZENIA

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Nowych Bielicach

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościową świadczymy w zakresie rozdysponowania produktów żywnościowych pozyskanych z Banku Żywności najbardziej potrzebującym. Mając na uwadze ostatnie lata średnio jest to 3 lub 4 dostawy w roku, które otrzymują najbardziej potrzebujące osoby z Gminy Polanów.

Wspieramy osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Pomoc żywnościowa trafia do osób dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą. Wsparciem zostało otoczone 98 osób, które znalazły schronienie w związku z konfliktem wojennym w Ukrainie.

Nasze Stowarzyszenie udzieliło wsparcia 98 osobą pochodzącym z Ukrainy w ramach paczek żywnościowych pozyskanych z Banku Żywności. Pomoc będzie kontynuowana nadal zgodnie z harmonogramem dostawy nowych produktów żywnościowych.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Polanowie od wielu lat zajmuje się dystrybucją żywności pozyskiwaną z „ Banku Żywności” na terenie Gminy Polanów. Obecnie nie posiadamy żadnego dodatkowego sprzętu do ratowania żywności przed zmarnowaniem. Jako Stowarzyszenie na podstawie umowy użyczenia posiadamy dostęp do magazynu, w którym jest przechowywana żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Polanów.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Polanowie od wielu lat zajmuje się dystrybucją żywności pozyskiwaną z Banku Żywności. Wsparciem są objęci mieszkańcy Gminy Polanów, która liczy 8501 mieszkańców. Jako jedna z niewielu organizacji zapewniamy na naszym terenie dostęp do wsparcia w postaci żywności. Wspieramy osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych. Jako Gmina popegeerowska, borykająca się z dużym bezrobociem, utrudnieniem znalezienia pracy dochodowej ze względu na brak środków komunikacji zauważamy bardzo dużą potrzebę inwestowania w rozwój naszego stowarzyszenia, aby służyć najbardziej potrzebującym. Pomoc żywnościowa trafia do osób dotkniętych ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą. W tym roku z pomocy żywnościowej z Banku Żywności skorzystało już 729 osób najbardziej potrzebujących. Wsparciem zostało otoczone 98 osób pochodzących z Ukrainy.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie naszej organizacji poprawi jakość obsługi osób korzystających z pomocy, oraz osób które ją wydają. Mając na uwadze dalszy rozwój oraz chęć pomocy najbardziej potrzebującym jak najbardziej zasadne jest, aby doposażyć nasze stowarzyszenie w sprzęt, który znacznie polepszy naszą funkcjonalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących. wózek platformowy szczególnie poprawi warunki transportu żywności do środków transportu dla niepełnosprawnych, ciężko chorych oraz w podeszłym wieku.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasze stowarzyszenie uczestniczyło w procesie edukowania odbiorczyń oraz odbiorców poprzez organizację warsztatów kulinarnych w świetlicach wiejskich, w których aktywnie uczestniczyli poznając zasady przeciwdziałania marnowaniu żywności.
Członkowie naszego stowarzyszenia bardzo aktywnie współpracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polanowie oraz z jego pracownikami. W ramach współpracy pracownicy socjalni, asystent rodziny oraz osoby realizujące usługi opiekuńcze prowadzą pogadanki, wskazują możliwości sporządzania posiłków z pozyskanej żywności w Ukrainie.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczą w akcjach społecznych związanych z pomocą w pozyskiwaniu żywności dla najbardziej potrzebujących w związku z: akcją świąteczną, dla osób poszkodowanych w wypadkach losowych, ciężkich chorobach i dla osób dotkniętych wojną.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

wózek platformowy

1

1899,00zł

1899,00zł

termobox

1

299,00zł

299,00zł

przedmioty ochrony osobistej

1

152,00zł

152,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

150,00zł

150,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-15 o 19:45 i zarejestrowany pod numerem 7703/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6653009877

REGON:

368320254

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000695997

Adres:

ul. Radolina 30 lok. –, 62-590 Golina, województwo wielkopolskie, powiat koniński, gmina Golina

Adres email:

naszaradolina@wp.pl

Strona www:

naszaradolina.pl

Profil na Facebooku:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi “NASZA RADOLINA”

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

784 199 110

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Szymański, tel. 784 199 110, email: krzysztof72szymanski@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Arleta Biegasiewicz - Prezes
Małgorzata Krysińska - Wiceprezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Koninie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Dystrybuujemy żywność otrzymaną od Banku Żywności w Koninie oraz nadmiar warzyw i owoców wytworzonych przez miejscowe gospodarstwa sadownicze. Wolontariusz regularnie rozwozi pozyskane produkty do potrzebujących, a oni przygotowują z nich posiłki. We współpracy z Bankiem Żywności w Koninie organizujemy również pogadanki i warsztaty kulinarne pod hasłem “Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”. Podczas tych warsztatów potrzebujący dowiadują się, jak przeciwdziałać marnowaniu żywności oraz poznają przepisy na tanie i smaczne potrawy. Mogą je przygotować, a potem usiąść razem i zintegrować się przy wspólnym posiłku.

Stowarzyszenie pomaga około 120 osobom z Radoliny i okolicznych wiosek. Dystrybuuje żywność wśród mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej, starszych, niepełnosprawnych. Pomaga również rodzinom wielodzietnym.

Dystrybuujemy żywność otrzymaną od Banku Żywności w Koninie oraz nadmiar warzyw i owoców wytworzonych przez miejscowe gospodarstwa sadownicze. Wolontariusz rozwozi żywność do potrzebujących, którzy przygotowują z niej gotowe posiłki. Stowarzyszenie pomaga około 120 osobom z Radoliny i okolicznych wiosek. Dystrybuuje żywność wśród mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej, starszych, niepełnosprawnych. Pomaga również rodzinom wielodzietnym. Regularnie współpracujemy z Bankiem Żywności w Koninie również w zakresie merytorycznym, organizując pogadanki i warsztaty kulinarne, na których potrzebujący dowiadują się, jak nie marnować jedzenia i jak smacznie i tanio gotować.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Nie dysponujemy w tej chwili żadnym sprzętem.

Nasze stowarzyszenie nie posiada obecnie tego rodzaju sprzętu, a obejmuje pomocą 120 potrzebujących mieszkających w różnych wioskach. Otrzymany sprzęt pozwoliłby zwiększyć skalę udzielanej pomocy oraz pomógłby uratować więcej żywności przed zmarnowaniem, ponieważ moglibyśmy nawiązać współpracę również z okolicznymi supermarketami oraz sklepami spożywczymi, które przekazywałyby nam produkty. Dzięki temu moglibyśmy pomóc większej liczbie osób i objąć działaniami więcej miejscowości w gminie Golina. Musimy mieć jednak warunki do odpowiedniego przechowywania żywności.

Do tej pory nie wydawaliśmy gotowych posiłków osobom potrzebującym na naszym terenie, a widzimy taką potrzebę. Byłaby to dogodna forma pomocy zwłaszcza dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych , które nie zawsze mają siłę przygotować sobie samodzielnie posiłek, a krępują się poprosić o pomoc. Dodatkowo tacy potrzebujący spotkaliby się z innymi mieszkańcami korzystającymi z tej formy pomocy, mogliby spędzić wspólnie czas, zintegrować się, porozmawiać, zamiast siedzieć samotnie w domu. Mamy odpowiednie warunki lokalowe. Mikrofalówka pozwoliłaby szybko odgrzać jedzenie i usprawnić wydawanie posiłków, a co za tym zwiększyć ilość wydanych porcji. Nie dysponujemy żadnym tak efektywnym sprzętem do podgrzewania żywności.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Moglibyśmy pozyskiwać więcej żywności (m.in. poprzez nawiązanie współpracy z okolicznymi sklepami i supermarketami), objąć działaniami pomocowymi więcej miejscowości w gminie Golina, a tym samym więcej osób. Moglibyśmy zacząć wydawać gotowe posiłki – potrzebują tego zwłaszcza osoby starsze, samotne i niepełnosprawne. Dzięki lodówko- zamrażalce, która pozwoli na odpowiednie przechowywanie żywności, możemy tej żywności więcej pozyskiwać. Pozwoli to zwiększyć skalę udzielanej przez nas pomocy.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

We współpracy z Bankiem Żywności w Koninie organizujemy również pogadanki i warsztaty kulinarne pod hasłem “Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”. Podczas tych warsztatów potrzebujący dowiadują się, jak przeciwdziałać marnowaniu żywności oraz poznają przepisy na tanie i smaczne potrawy.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Zarówno wolontariuszki wolontariusze, jak i odbiorczynie i odbiorcy pomocy pomagają w organizowaniu tej pomocy. Sortują otrzymaną żywność, przygotowują paczki żywnościowe, pomagają przy organizacji warsztatów kulinarnych itp.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-16 o 17:24 i zarejestrowany pod numerem 7793/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZICÓW “TĘCZA”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6332133094

REGON:

240272451

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000235184

Adres:

ul. 11 Listopada 4 lok. –, 44-330 Jastrzębie- Zdrój, województwo śląskie, powiat Jastrzębie-Zdrój, Jastrzębie-Zdrój

Adres email:

tecza.jastrzebie@gmail.com

Strona www:

https://zssp9.jastrzebie.pl/stowarzyszenie-tecza,124,pl

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/teczajastrzebie/

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

324 761 389

Osoba do kontaktu:

Mirela Wessel, tel. 666 642 475, email: mirela.wessel@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Jacek Trybus - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Śląski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Wszelkie produkty spożywcze wykorzystujemy do przeprowadzenia zajęć kulinarnych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z Zespołem Aspergera, z autyzmem, z afazją, ze sprzężeniami. Zajęcia prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia, czyli w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu- Zdroju. Jesteśmy otwarci na wszelkie akcje charytatywne, pragniemy w porozumieniu z Bankiem Żywności udzielać pomocy w formie paczek osobom bezdomnym, starszym, samotnym oraz chorym z miasta Jastrzębia- Zdroju i najbliższej okolicy. Od tego roku wspieramy również uchodźców z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, przekazując im część artykułów spożywczych. Działalność prowadzimy cały rok. W czasie dni nauki szkolnej głównie wspieramy uczniów z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, dodatkowo od wiosny tego roku uchodźców z Ukrainy. Latem pomagamy rodzicom dzieci niepełnosprawnych oraz uchodźcom z Ukrainy, przekazując paczki.

Osoby niepełnosprawne, seniorzy, rodziny wielodzietne.
Uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy przebywający w punktach zbiorowego zakwaterowania.

Wolontariusze Stowarzyszenia “Tęcza” co najmniej raz w tygodniu przekazują uratowaną żywność do organizacji niosących pomoc uchodźcom z Ukrainy, przebywającym w punktach zbiorowego zakwaterowania w Jastrzębiu-Zdroju. Planujemy utrzymać niesioną pomoc tak długo, jak będzie to potrzebne.

Obiór żywności ze sklepów: Netto w Pawłowicach, Jastrzębiu-Zdroju oraz Radlinie; Kaufalnd Jastrzębie-Zdrój, restaracji KFC Jastrzębie-Zdrój oraz “Stokrotki” przy ulicy Wrzosowej w Jastrzębiu-Zdroju. Miesięcznie średnio ratujemy około 1600 kg żywności, którą przekazujemy w formie paczek i posiłków dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Dodatkowo żywność jest wykorzystywana przez uczniów szkoły specjalnej podczas działań w pracowni gastronomicznej. Uczniowie na zajęciach praktycznych uczą się przygotowywać różnego rodzaju posiłki oraz napoje, odpowiednio przechowywać żywność, pozyskiwać nasiona i zakładać własne miniuprawy. Pozyskana żywność jest używana podczas projektów innowacyjnych m.in. “Jem zdrowo- odżywiam się z głową”.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” ma swoją siedzibę w Zespole Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach porozumienia korzysta z dóbr placówki, m.in. z:
– 2 lodówko-zamrażarek
– pracowni gastronomicznej wyposażonej m.in. w piec konwekcyjno-parowy, mobilny barek sałatkowy, kuchenkę elektryczną 6 palnikową z piekarnikiem, robot wielofunkcyjny, piec piekarniczy, komorę rozrostową, zmywarkę do naczyń
– salą z aneksem kuchennym
– obszarem zielonym wokół budynku
– zapleczem osobowym – osobami chętnymi do odbioru żywności, które udostępniają nieodpłatnie swoje prywatne samochody osobowe

Dodatkowa lodówko-zamrażalka usprawni poprawne przechowywanie uratowanej żywności. Organizacja korzysta z lodówek szkolnych, w których przechowywana jest również zakupiona przez uczniów żywność potrzebna w trakcie realizacji zagadnień podstawy programowej. Miejsca jest mało. Większe urządzenie umożliwi przechowywanie żywności przetworzonej i zabezpieczonej – np. bigos, jak i półproduktów – poszatkowane warzywa, owoce, itp. Uczniowie często wykonują poczęstunek na festyny, akcje charytatywne. Dodatkowy sprzęt umożliwiłby sprawną organizację danego przedsięwzięcia. Otrzymując przykładowo 10 kg bananów w piątek, produkty mogłyby zostać natychmiast zamrożone i przetworzone w kolejnym tygodniu. Dodatkowy sprzęt pozwoliłby na zaplanowane działanie w obrębie przygotowywania dań, bez pośpiechu i obaw o świeżość składników. Ponadto uczniowie mogliby np. w okresie przedświątecznym wyrabiać pierogi, zamrozić, aby później w większej liczbie przygotować na szkolną wigilijkę bądź obdarować innych

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Dodatkowe miejsce w postaci lodówko- zamrażalki pomoże wydłużyć czas przechowywania artykułów spożywczych, pozwoli lepiej wykorzystać żywność podczas zajęć kulinarnych, realizowania projektów innowacyjnych. To większe możliwości przetworzenia artykułów spożywczych w siedzibie stowarzyszenia, pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasza organizacja prowadzi zajęcia kulinarne, ekologiczne i ekonomiczne. Realizujemy projekty oraz innowacje pedagogiczne pozwalające uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zrozumieć problem marnowania żywności. Nasi podopieczni uczą się prawidłowo przechowywać i przetwarzać żywność. W działania na rzecz ratowania żywności włączani są również rodzice dzieci niepełnosprawnych, dla których organizowane są zajęcia w pracowni gastronomicznej wraz z ich dziećmi oraz przekazywane są paczki.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariuszami naszej organizacji są nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu- Zdroju. Wolontariat zrzesza pasjonatów pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, działalność jest w pełni dobrowolna. Nauczyciele Zespołu Szkół odbierają żywność, prowadzą zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami i ich rodziców podczas których wykorzystują uratowaną żywność oraz przekazują paczki żywnościowe dla rodzin podopiecznych stowarzyszenia. Wolontariusze również kontaktują się z organizacjami działającymi w mieście Jastrzębie- Zdrój oraz w gminie Pawłowice na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-16 o 17:44 i zarejestrowany pod numerem 7902/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja Integracji Społecznej Przyjaciele

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

5060114282

REGON:

365850320

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000646771

Adres:

ul. Czernic 161 lok. –, 08-550 Czernic, województwo lubelskie, powiat rycki, gmina Kłoczew

Adres email:

przyjaciele.ngo@gmail.com

Strona www:

przyjaciele-ngo.pl

Profil na Facebooku:

przyjaciele.ngo

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

880 804 205

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Danilewska, tel. 880 804 205, email: przyjaciele.ngo@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Agnieszka Danilewska - Prezes
Jadwiga Danilewska - Wiceprezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Nie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ngo.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Nasza pomoc jest ograniczona. Nie mamy sprzętu do przechowywania, korzystamy z użyczonych transportów. Jesteśmy małą organizacją, ale uważamy że nawet takie maluchy jak my mogą zmieniać świat. Staramy się regularnie wspierać naszych podopiecznych ora jak najczęściej wysyłać transportu na Ukrainę.
Wszystkie produkty pozyskujemy jako darowiznę rzeczową. Niestety nie mamy środków finansowych na zakup produktów. Jest trudno pozyskiwać dary rzeczowe produktów spożywczych, ponieważ większość sklepów, firm pomagają większym organizacjom.

Jesteśmy małą organizacją z terenu wiejskiego. nasz stały projekt ” pomoc sąsiedzka” jest skierowany do osób w trudnej sytuacji , rodzin wielodzietnych, czy osób z niepełnosprawnością. Mamy pod opieką 3 osoby, 3 rodziny ,w której są dzieci z niepełnosprawnością, a od paru dni dodatkowo 2 rodziny ,wielodzietne ,które zostały ewakuowane z Ukrainy. Wspieramy organizowane przez wolontariuszy transporty humanitarne na Ukrainę.

Przed rokiem 2022 współpracowaliśmy nieformalnie ze Stowarzyszeniem z Lublina wspierając produktami spożywczymi Polonię na Wołyniu.
W roku 2022 podjęliśmy współpracę z wolontariuszami z Ukrainy i specjalizujemy się w spieraniu transportów humanitarnych dla społeczności pozostającej na Ukrainie. Transporty wysyłane są do Lwowa a z stamtąd na wschodniej części kraju, tam brakuje nawet solo. Staramy się pozyskiwać również inne produktu jak chemia gospodarcza, czy środki higieniczne. Wspieramy również rodziny ,które ostatnio dotarły do Polski. Staramy się nawiązywać nowe kontakty z firmami, które mogłyby nas wesprzeć.Ten konkurs grantowy podpowiedział nam że możemy również próbować nawiązać kontakt z Bankiem Żywności.

Dostajemy dary od firm, produktu o krótkim terminie spożycia. Ściśle współpracujemy obecnie ze Spółdzielnią Mleczarską Ryki, od której regularnie otrzymujemy sery żółte. Wystąpiliśmy o podobne wsparcie Mleczarnie ryki, staramy sie również o wsparcie od lokalnych hurtowni.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Korzystamy z własnych domowych lodówek , co nastręcza duże problemy. Korzystamy również z piwnicy, bo nie mamy gdzie przechowywać produktów.

Obecnie korzystamy z użyczonych ,naszych domowych lodówek. Niezbędna jest więc, lodówka, którą będziemy mieli tylko dedykowaną na przekazane produktów spożywczych, które magazynujemy przez jakiś czas i szykujemy do transportu dla podopiecznych w Polsce lub czekają na transport na Ukrainę.
Mamy dwa miejsca, w naszej siedzibie oraz w okolicach Warszawy, w których mamy możliwość przechowywania i magazynowania darów.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Pozyskania duża lodówka pozwoli nam prawidłowo przechowywać produkty spożywcze, które czekają na transport na Ukrainę lub na rozdysponowanie wśród podopiecznych w Polsce. Będziemy mogli zwiększyć ilość pozyskiwanych produktów i zwiększyć w ten sposób ilość pomocową.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Osoby ,którym pomagamy ,nie raz doznawały okresów niedostatku, wraz z nimi ustalamy niezbędne wsparcie ,dopasowując do ich konkretnych potrzeb pomoc. Nie sztuka jest, bowiem przekazać dużą ilość ,podnosząc sobie statystyki. Ważnym jest dostosowanie pomocy do konkretnych potrzeb, co gwarantuje przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Mamy 6 akcyjnych wolontariuszy, jednak obecnie w sposób stały współpracujemy z 1 wolontariuszem ,który pochodzi z Ukrainy. dzięki niemu możemy dokładnie trafiać z pomocą jest on naszym łącznikiem ze społecznością z Ukrainy. Drugim stałym wolontariuszem jest Polak ,który pomaga nam w transportowaniu i rozdysponowywaniu darów w śród podopiecznych w Polsce. Mamy ambicje a zwiększenie naszych działań, chcemy być małą ,ale bardzo mocną organizacją.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-17 o 18:27 i zarejestrowany pod numerem 7907/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja 4up!

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

7543148064

REGON:

367312169

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000678634

Adres:

ul. Wrocławska 6c lok. 20, 45-707 Opole, województwo opolskie, powiat Opole, Opole

Adres email:

f.4up@wp.pl

Strona www:

fundacja4up.pl

Profil na Facebooku:

fundacj4up

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

793 192 202

Osoba do kontaktu:

Ariadna Lupul, tel. 793 192 202, email: f.4up@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Ariadna Lupul - Prezes Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Opolu

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

newsletter Federacji Polskich Banków Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Odbieramy produkty żywnościowe od naszych partnerów i przekazujemy naszym podopiecznym do rąk własnych. Pomoc naszą świadczymy 6dni/tydzień głównie w godzinach wieczornych.

Pomagamy grupom osób, które z rożnych przyczyn znalazły się w kryzysie. Są wśród nich osoby przewlekle chore (ze szczególnym uwzględnieniem epileptyków i ich rodziny), osoby niepełnosprawne – dom dziecka DPS w Czarnowąsach i rodziny, w których występuje niepełnosprawność. Ale zdarzają się osoby zdrowe, które z powodu pandemii utraciły pracę. Naszymi podopiecznym są również imigranci z Ukrainy.

Nasza Organizacja przekazuje produkty żywnościowe uchodźcom, którzy zgłosili się do nas po pomoc. Jesteśmy otwarci i nie odmawiamy nikomu.

Żywność pozyskujemy bezpośrednio z magazynu Banku żywności w Opolu, Biedronka i Dino. Obecnie pomagamy 2 domom dziecka i jednemu DPS oraz osobom indywidualnym (480osób)

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Magazyn, wolontariusze z prywatnymi samochodami.

Z powodu tego, że żywność przekazywana jest od naszych partnerów w godzinach późnowieczornych musimy przechować produkty w chłodnym miejscu do następnego dnia.

Podczas akcji charytatywnych, które odbywają się na świeżym powietrzu dania przygotowywane szybko stygną. Mikrofalówka pomoże je odgrzać.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Żywność przekazywana jest w ostatnim dniu terminu ważności, dzięki urządzeniom chłodniczym będzie możliwość przedłużenia jaj świeżości.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Prowadzimy warsztaty o tym jak wykorzystać żywność z kończącym się terminem ważności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariusze transportują i przekazują żywność.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówko-zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-18 o 08:47 i zarejestrowany pod numerem 7847/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Idea Wałcz

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie zwykłe

NIP:

7651699559

REGON:

386945320

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000858130

Adres:

ul. Okulickiego 32 lok. , 78-600 Wałcz, województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki, Wałcz

Adres email:

stowarzyszenieideaa@gmail.com

Strona www:

Profil na Facebooku:

Stowarzyszenie Idea Wałcz

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

517 191 963

Osoba do kontaktu:

Dorota Kasińska, tel. 517 191 963, email: stowarzyszenieideaa@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Dorota Kasińska - Prezes
Małgorzata Pieńkow - w-ce Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Pilski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałcz Chłodna 12 — 78-600 Wałcz zachodniopomorskie wałecki Wałcz

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

W trakcie działalności stowarzyszenie realizujemy działania na rzecz osób potrzebujących. W trakcie działalności wielokrotnie realizowaliśmy projekty na rzecz swoich podopiecznych np. Miejska Ogrzewalnia, Lodówka Społeczna, oraz mieszkańców, osób potrzebujących z terenu Gminy Miejskiej Wałcz. Współpracujemy ze wszystkimi stowarzyszeniami z terenu miasta Wałcz, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie. Wydajemy żywność podopiecznym, którzy przez MOPS zakwalifikowali się do programu 2021. Osobom, które z różnych powodów nie mogą odebrać paczek żywnościowych dostarczymy je przez naszych wolontariuszy.

Celem stowarzyszenie jest miedzy innymi pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osoba w trudnej sytuacji życiowej, uchodźcom, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalne. Członkowie Stowarzyszenie to fachowcy pracujący w zawodzie pracownik socjalny, realizujemy zadania w Dziennym Domu Pomocy, Domu Pomocy Społecznej, Klubie Seniora i Radzie S.

Z Pilskim Bankiem Żywości współpracujemy jako wolontariusze od ośmiu lat, wcześniej współpracowaliśmy ze Związkiem Głuchych w Wałczu. Dnia 12.01.2022 r podpisaliśmy umowę nr 33/POPŻ/2022, jak również “Porozumienie o współpracy” z dnia 08.11.2021 r na otrzymywanie darowizn od Darczyńców (placówek handlowych) i bezpieczne dystrybuowanie ich zgodnie z umową jako samodzielny podmiot Stowarzyszenie Idea Wałcz. Posiadamy zaplecze magazynowe, które znajduje się w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu. W porozumieniu z MOPS Wałcz wystawiane były skierowania dla osób pochodzenia ukraińskiego. Takich osób na chwilę obecną mamy ponad 400. Ogłoszenia o wydawaniu Żywności są na stronie FB i MOPS Wałcz.

Przekazujemy odebraną żywność ze sklepu do Dziennego Domu Pomocy w Wałczu, gdzie produkty wykorzystywane są do sporządzenia posiłków dla ponad stu osób biednych, potrzebujących i bezdomnych, którzy skierowani są decyzjami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej W Wałczu. Zapełniamy owocami, warzywami i innymi produktami spożywczymi pozyskanymi z Banku Żywności również miejską lodówkę, która mieści się na wałeckim rynku. Osoby potrzebujące, ubogie i samotne mogą korzystać z produktów które są tam wkładane. Nasi wolontariusze roznoszą produkty osobom potrzebującym, telefonicznie informujemy o odebraniu pozyskanej żywności z BŻ z naszego magazynu produktów o krótkim terminie ważności.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dysponujemy trzema lodówkami z “odzysku”, gdzie się posiłkujemy w razie upałów, bądź krótkiego terminu przydatności żywności do spożycia. Staramy się na bieżąco wydawać pozyskane produkty, ale i tak produkty są przechowywane w lodówkach. Starszy sprzęt AGD często się psuje. Jest to związane z długotrwałą eksploatacją i naturalnym zużywaniem się poszczególnych elementów. Staramy się radzić sobie z tym co mamy pamiętając o zasadach czystości i higieny naszych lodówek.

Nasze trzy lodówki są już używane wcześniej przez kogoś innego, nie są w najlepszym stanie technicznym, słabo chłodzą i nie do końca spełniają swoja funkcję. W ostatnich latach bardzo wiele mówi się o ochronie środowiska a nasze lodówki na pewno nie są energooszczędne.

Wiele produktów spożywczych nadaje się do gotowania mikrofalowego, w tym świeże i mrożone warzywa, owoce, makarony, ryż, produkty zbożowe, fasola, ryby i mięso. Sosy, desery, zupy, puddingi i przetwory również mogą być przygotowywane w kuchence mikrofalowej. Mikrofalówkę będziemy wykorzystywać w zajęciach kulinarnych do rozmrażania zamrożonych warzyw, mięsa itp. co zdecydowanie skróci czas przygotowania posiłków i pozwali to na szybkie podgrzanie potrawy bez konieczności uruchamiania energochłonnego piekarnika, marnowania czasu na stanie przy kuchence. Standardowa kuchenka mikrofalowa jest stosunkowo lekka i mała, więc z łatwością można ją przenieść w inne miejsce zajęć kulinarnych.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Warzywa i owoce dłużej będą świeże a produkty z krótkim terminem ważności nie będą narażone na przechowywanie w gorącym pomieszczeniu, więc jednocześnie będą bardziej zabezpieczone do jego wydania.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Przeprowadzamy w ramach programu 33/POPŻ/2021 wraz z Pilskim Bankiem Żywności zajęcia kulinarne, których głównym celem jest:
– zapoznanie z zasadami racjonalnego odżywiania się człowieka,
– kształtowanie umiejętności oceniania własnego sposobu żywienia,
– nauka urozmaicania własnego stylu żywienia.
Cele szczegółowe:
– dostrzega zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka,
– wiem, co powinien jeść, jak i ile,
– znam produkty szkodliwe dla zdrowia,
– wiem, jak prawidłowo odżywiać się,
– znam zasady prawidłowego żywienia.
Zajęcia kulinarne przeprowadzamy również w Dziennym Domu Pomocy w Wałczu, Domu Pomocy Społecznej oraz Klubie Seniora

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Stowarzyszenie Idea Wałcz w swoich zasobach posiada 12 osób zaangażowanych i działających. Od lat współpracujemy z Dziennym Domem Pomocy w Wałczu, podopiecznych jest ponad 100 osób, Dom Pomocy Społecznej 60 osób, Klub Seniora 15 osób. Współpracujemy z Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu ponad 700 osób, Uniwersytetem Trzeciego Wieku 300 osób, Stowarzyszeniem KOT, Szlachetną Paczką oraz wieloma innymi stowarzyszeniami lokalnymi z którymi utrzymujemy dobry kontakt. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałczu. który kwalifikuje osoby do programu pomocowego na chwile obecna mamy ponad 1000 skierowań. Ponieważ współpracujemy mamy dużo chętnych osób, którzy są w bezpośrednio zaangażowani w bezinteresowną pomoc.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-18 o 09:56 i zarejestrowany pod numerem 7917/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych w Chełmie

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5632116739

REGON:

972654864

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000139796

Adres:

ul. Kąpieliskowa 28 lok. –, 22-100 Chełm, województwo lubelskie, powiat Chełm, Chełm

Adres email:

chelm@monar.org

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

512 026 291

Osoba do kontaktu:

Anna Adwent, tel. 512 026 291, email: chelm@monar.org

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Anna Adwent - Dyrektor

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Lublinie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres STOWARZYSZENIE MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot w Chełmie Kąpieliskowa 28 — 22-100 Chełm lubelskie Chełm Chełm

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Schronisko wydaje trzy posiłki pełnowartościowe w ciągu doby, w tym jeden gorący.

pomagamy Osobom Bezdomnym przebywającym w placówce.

Schronisko przetwarza żywność a pozostałości przekazuje osobie hodującej zwierzęta.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dysponujemy 1 chłodziarką, dwoma lodówko-zamrażarkami oraz trzema zamrażarkami.

W schronisku przebywa obecnie 40 osób a w sezonie zimowym nawet 65. Aby zapewnić świeżość produktów do przetwarzania żywności należy przechowywać ją w chłodziarce lub zamrażarce. Schronisko nie dysponuje wystarczającym sprzętem do ulokowania zakupionych i pozyskanych produktów spożywczych.

Schronisko nie posiada pomieszczenia umożliwiającego podgrzanie produktów już gotowych do spożycia przez mieszkańców, mikrofala zapewniła by taką możliwość.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Przy możliwości podgrzania żywności gotowej do spożycia otrzymywanej ze sklepów w postaci darowizny w znacznym stopniu zwiększy jej spożycie przez mieszkańców, poprzez co mniej żywności będzie przeznaczone do spożycia dla zwierząt. Przechowywanie większej ilości pożywienia w chłodziarce czy zamrażarce zwiększy jej termin do spożycia i przetwarzania, szczególnie w porze letniej.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Pracownicy schroniska poruszają temat niemarnowania żywności na każdym spotkaniu odbywającym się w placówce. Uczula się mieszkańców, by niespożyte resztki jedzenia składować w beczce przeznaczonej następnie do spożycia przez zwierzęta.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Schronisko w zakresie swoich pracowników odbiera żywność dla podopiecznych.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-18 o 11:19 i zarejestrowany pod numerem 7914/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Centrum Pomocy “Panaceum”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7311894612

REGON:

473263049

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000209918

Adres:

ul. Sucharskiego 87A lok. –, 97-500 Radomsko, województwo łódzkie, powiat radomszczański, Radomsko

Adres email:

biuro@stowarzyszeniepanaceum.pl

Strona www:

stowarzyszeniepanaceum.pl

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/panaceum.centrum.pomocy

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

578 111 088

Osoba do kontaktu:

damian noremberg, tel. 578 111 088, email: damian@stowarzyszeniepanaceum.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Dorota Noremberg - Dyrektor ds. Administracyjnych

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

newsletter Federacji Polskich Banków Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

W ostatnich latach zapewnialiśmy pomoc żywnościową dla 400 osób (200 osób – mieszkańców naszych placówek oraz 200 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach). W tym roku zapewniamy żywność dla 450 osób, z czego 50 osób to uchodźcy z Ukrainy. Działania te robimy w ramach współpracy z Bankiem Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi. Ponad to, pozyskaną poza współpracą z BŻ żywnością dzielimy się z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działania oraz mieszkańcami miejscowości, w których znajdują się nasze placówki. Najczęściej są to osoby ubogie, starsze i schorowane o niskich dochodach. Pomoc żywnościowa jest do nich kierowana w formie paczek z pozyskanymi produktami. W niektórych wypadkach osoby ubogie sporadycznie korzystają z przygotowywanych w placówkach posiłków, najczęściej dzieje się tak w okresie jesienno – zimowym.

Największą grupę stanowią osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności. Stowarzyszenie prowadzi sześć takich placówek, w tym jedną dla osób wymagających dodatkowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie jedna placówka jest przeznaczona dla mieszkających u nas uchodźców wojennych z Ukrainy. Łącznie Stowarzyszenie otacza opieką od 250 do 300 osób. Poza mieszkańcami naszych placówek, Stowarzyszenie wspiera także osoby ubogie, bezrobotne i uzależnione. Współpracujemy także z OPS w Gidlach.

Nasze Stowarzyszenie przyjęło od rozpoczęcia wojny na Ukrainie ponad 50 uchodźców. Najczęściej były to kobiety z dziećmi. Zostali zakwaterowani w budynku mieszkalnym znajdującym się przy gospodarstwie rolnym prowadzonym przez nas oraz w jednym ze schronisk dla osób bezdomnych. Osoby znajdujące się w kryzysie bezdomności zostały przeniesione do innych placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie. Do pomocy uchodźcom zostali oddelegowani pracownicy posługujący się językiem rosyjskim lub ukraińskim.

Odbiór żywności ze sklepów na podstawie ustawy o niemarnowaniu żywności, współpracujemy także z lokalnymi producentami żywności, m.in. z Radomszczańską Spółdzielnią Mleczarską, producentem nabiału, hurtowaniami artykułów spożywczych oraz lokalnymi, mniejszymi producentami żywności oraz sprzedawcami detalicznymi.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Każda placówka wyposażona jest w mroźnię o pojemności 1200 litrów (6 sztuk łącznie), lodówko – zamrażarki (14 sztuk łącznie) i lodówki (16 sztuk łącznie) oraz mały magazyn na produkty suche.

Każda placówka prowadzi mały magazyn na produkty suche – ryż, kasze, makaron, mąka, cukier itp. Jednak nie wszystkie placówki wyposażone są w odpowiednie regały, które umożliwiają umieszczenie na nich dużej ilości materiałów. Zakup metalowych regałów umożliwi także utrzymanie magazynu w odpowiednim standardzie higienicznym, jest łatwiejszy do mycia i utrzymania czystości. Metalowe regały magazynowe maja także odpowiednią wytrzymałość, na jednym można umieścić nawet 1100 kg żywności.
Kolejny zakup niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa otrzymywanej żywności to zakup termoboxów. Termoboxy są przez pracowników Stowarzyszenia używane codziennie, stąd dość szybko ulegają uszkodzeniom i zniszczeniom. Planujemy zakupić pięć termoboxów gastronomicznych, które będą mogły być myte w zmywarce, dzięki czemu będą cały czas zapewniały najwyższe standardy higieniczne przewożonej żywności.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania zapewni możliwość przechowywania żywności suchej w odpowiednich warunkach. Dzięki zapewnieniu metalowych regałów możemy w znaczny sposób ograniczyć niszczenie żywności przez gryzonie, które łatwiej gnieżdżą się w drewnianych regałach i szafach, którymi obecnie dysponujemy. Metalowe regały umożliwią także łatwiejsze utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych. Metalowe regały zapewniają także większą wytrzymałość półek. Można na nich umieścić zdecydowanie większą ilość materiałów i dzięki temu zwiększyć powierzchnię magazynową. Zakup termoboxów zapewni odpowiednie standardy przewożenia produktów świeżych, takie jak mięso, ryby, wędliny i nabiał. Będą nie tylko słózyły do odbioru żywności od partnerów, ale także do przewożenia produktów spożywczych do naszych placówek, które znajdują się w kilku miejscowościach, oddalonych od siebie.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Najczęściej korzystamy z oferty Łódzkiego Banku Żywności im. Marka Edelmana. Są to warsztaty kulinarne prowadzone dla naszych mieszkańców, wydawane broszury informacyjne oraz broszury z przepisami.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Stowarzyszenie prowadzi sześć ośrodków, każde z nich znajduje się w innej miejscowości. Do pomocy w placówkach angażują się najczęściej osoby z danych miejscowości, najczęściej ludzie młodzi, którzy chcą pomagać innym. Angażuje się także młodzież szkolna, która organizuje zbiórki produktów spożywczych na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Stowarzyszenie najczęściej prowadzi w ciągu roku jedną lub dwie zbiórki żywności w sklepach wytypowanych przez Bank Żywności. Zbiórkę ta prowadzą mieszkańcy placówki, rozdają w sklepach ulotki, zachęcają do udziału w akcji.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

regał magazynowy

6

266,00zł

1596,00zł

termobox

6

137,21zł

823,26zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-18 o 12:01 i zarejestrowany pod numerem 7927/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Szmaragdowy Paw

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8911634860

REGON:

388414206

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000970805

Adres:

ul. Okrężna 60 lok. –, 87-700 Odolion, województwo kujawsko-pomorskie, powiat aleksandrowski, Aleksandrów Kujawski

Adres email:

szmaragdowypaw@gmail.com

Strona www:

szmaragdowypaw.pl

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

531 829 571

Osoba do kontaktu:

Klaudia Bednarska, tel. 884 882 876, email: klaudia1229@o2.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Agata Krupa - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Grudziądzu

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ngo.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Rozwozimy żywność bezpośrednio po otrzymaniu ze sklepów. Nie posiadamy magazynu. W Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, mieliśmy również okazję z takiej żywności prowadzić warsztaty kulinarne z naszym wolontariuszem – kucharzem. Dzieci poznawały nowe i zdrowe smaki. Pomoc niesiona jest dwa razy w tygodniu.

Przede wszystkim była to grupa rodzin ukraińskich (w tej chwili już tylko 10 rodzin ukraińskich) oraz 7 (już na tę chwilę) rodzin dysfunkcyjnych z Ciechocinka oraz 3 samotne matki . Przedział wiekowy od 25 do 65 lat. Jedna rodzina Polska to starsze małżeństwo.

Miałyśmy 20 rodzin z dziećmi pod opieką. Utworzyłyśmy punkt zbiórki, który posiadał żywność, artykuły drogeryjne, środki czystości, a także odzież. Dodatkowo pojawiła się współpraca z NETTO. Ze względu na, iż prywatni przedsiębiorcy oraz indywidualne osoby zaprzestały wspomagania naszej inicjatywy, punkt zbiórki został zamknięty. Zajęliśmy się aktywizacją zawodową Ukrainek. Podczas akcji MOTOSERCA w Ciechocinku, stworzyłyśmy akcję : “Wspólnie lepimy dobro”. Kobiety ukraińskie lepiły i gotowały pierogi w zamian za “cegiełkę”. Dziewczyny ulepiły i podały ponad 1000 pierogów, a udało nam się zebrać 1532,34 zł. Dużo produktów było dzięki uratowanej żywności ze sklepu NETTO. Do końca 2022 r będziemy nadal indywidualnie rozwozić żywność.

Dotychczas dostawaliśmy 2 razy w tygodniu żywność ze sklepu NETTO. Od początku wojny ukraińskiej mieliśmy możliwość przeciwdziałaniu ubóstwu żywnościowemu w naszej okolicy.Mieliśmy pod sobą 20 rodzin ukraińskich z dziećmi. Oprócz datków żywnościowych od osób prywatnych, nawiązaliśmy współpracę indywidualną ze sklepem NETTO oraz rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Grudziądzu . Dzięki tej współpracy z dostaliśmy możliwość współpracy z dwoma Biedronkami.W związku z tym nawiązaliśmy współpracę ze świetlicą “:Promyk ” w Ciechocinku, która wspiera rodziny dysfunkcyjne oraz samotne matki. Badanie wśród społeczności lokalnej umożliwiło nam poznanie biednych rodzin potrzebujących.Oba punkty doprowadziły nas do wiedzy kto i czego potrzebuje

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Na tę chwilę, sprzęt jakim dysponujemy, to nasze prywatne auta, prywatne, pożyczone kuchenki do gotowania, pożyczone lodówko-zamrażarki, których używamy na akcjach . Odbierając żywność od razu przewozimy do rodzin. Otrzymaliśmy grant z akcji Masz Głos na zakup dwupalnikowej kuchenki elektrycznej. W ciągu miesiąca, będziemy mieli ją do dyspozycji w Stowarzyszeniu.

Czasem niektóre rodziny mówią, że jest ogrom tych racji żywnościowych i z chęcią podzieliły by się z kolejnymi rodzinami. Nadal poszukujemy takich rodzin, niektóre wstydzą się od nas przyjąć jakąkolwiek pomoc, a nie które w ogóle nie chcą się przyznać. Z drugiej strony, nie raz odbierane produkty są w bardzo dużej ilości, np. banany. Jest taka ich duża ilość, i po mimo rozwiezienia, jeszcze nam zostają. Potrzebujemy od Państwa dotacji na zakup lodówki, którą postawimy w Miejskim Centrum Kultury, gdzie osoby potrzebujące będą mogły zabrać produkty, które nam zostaną, tym bardziej, że za chwilę dojdą nam kolejne sklepy. W tym samym pomieszczeniu, postawimy naszą kuchenkę, oraz mikrofalówkę o którą również wnioskujemy.

Tak jak pisałam wyżej, sprzęt potrzebny do otworzenia jadłodajni społecznej . Planujemy oprócz samoistnie funkcjonującej jadłodajni, przygotowywać tam posiłki również dla bezdomnych dzięki produktom ze sklepów. Wolontariusze naszej organizacji zobowiązali się również do przygotowywania posiłków z pozostałej żywności w domu i przetwarzania je w słoików zawekowanych dla bezdomnych i pozostawiania jej w jadłodajni.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Przede wszystkim, jeszcze większa ilość żywności trafi do potrzebujących. Będzie dłuższy okres jej przydatności, dzięki lodówce. Dzięki mikrofalówce, przetworzona przez nas żywność będzie możliwa do przygotowania w jadłodajni. W obecnych ciężkich czasach jakie nastały, niezmiernie potrzebna jest tak wielka pomoc. Co raz więcej dzieci i rodzin jest niedożywionych poprzez rosnące ceny w sklepach. Nie wszystkich stać na pełnowartościowe produkty. Wiele pracujących, samotnych mam, poprzez pracę na dwa etaty aby utrzymać rodzinę, nie ma czasu na przygotowywanie posiłków.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Wielokrotnie promujemy i korzystamy z takich akcji jak chociażby “To good to go” .
Edukujemy dzieci w formie warsztatów kulinarnych, jak np. “zrobić coś z niczego” .
Prowadzimy warsztaty dietetyczne dla dzieci.
Prowadzimy indywidualne konsultacje dietetyczne.
W zakresie naszych zajęć prowadzimy konsultacje psychologiczne z zakresu zaburzania odżywiania.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Stawiamy głównie na naszych wolontariuszy. Wszystkie wyżej wymienione warsztaty, konsultacje są prowadzone w ramach wolontariatu. Akcje z lepieniem pierogów również prowadziły Ukrainki w formie wolontariatu oraz nasza grupa wolontariuszy. Planujemy rozszerzenie akcji edukacyjnej na temat nie marnowania żywności po otwarciu jadłodajni społecznej.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówka

1

2300,00zł

2300,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

200,00zł

200,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-19 o 15:59 i zarejestrowany pod numerem 7961/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5251570714

REGON:

011975836

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000163383

Adres:

ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa, województwo mazowieckie, powiat Warszawa, Warszawa

Adres email:

a.smolinska@serduszko.org.pl

Strona www:

serduszko.org.pl

Profil na Facebooku:

serduszkodladzieci

Profil na Instagramie:

serduszko.dla.dzieci

Numer telefonu:

790 840 205

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Smolińska, tel. 790 840 205, email: a.smolinska@serduszko.org.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Aleksandra Smolińska - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności SOS w Warszawie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

facebook BŻ

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Folwark Wawer Śnieguliczki 35 — 04-770 Warszawa mazowieckie Warszawa Warszawa

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

– dożywianie podopiecznych prowadzonej placówki (gotowanie wspólnych posiłków) – SIEDEM DNI W TYGODNIU
– paczki żywnościowe (DWA RAZY W MIESIĄCU)

Prowadzimy stałe dożywianie grup defaworyzowanych – rodzin o niskim statusie społecznym zamieszkującym Pragę Północ, młodzieży i młodym dorosłym z Pragi Północ, Południe i Targówka. Ponadto szeroką grupą odbiorców naszego wsparcia stały się rodziny Ukraińskie i młodzież w wieku 14-21 lat. Wszystkim tym grupom przygotowujemy gotowe posiłki z pozyskanej żywności.

Do naszej placówki uczęszczają dzieci przybyłe z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – dzieci otrzymują posiłki i paczki żywnościowe. Ponadto w weekendy na Folwarku Wawer organizujemy spotkania rodzinne dla ukraińskich rodzin podczas których rodziny te otrzymują posiłek (do końca sierpnia). Ponadto przekazaliśmy kilka palet batonów energetycznych E.Wedel dla uchodźców na terenie Warszawy oraz wysłaliśmy je na Ukraine.

odbieramy żywność z lokalnych piekarni i od rolników (bazarki – Forteca Kręgliccy, Bazarek na Szwedzkiej)

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

zamrażarka i lodówka

– DOSTAJEMY SPORO ŻYWNOŚCI KTÓRĄ DYSTRYBUUJENMY I NIE NADĄŻAMY JEJ NA BIERZĄCO PRZEKAZYWAĆ STĄD POTRZEBA MIEJSCA/SPRZETU DO PRZECHOWYWANIA

– MIKROFALA JEST NIEZBĘDNA DO ODŚWIEŻANIA ŻYNOSCI

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

-DZIĘKI LODÓWCE I ZAMRAŻARCE JEDZENIE DŁUŻEJU POZOSTANIE ŚWIEŻE

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

– PROWADZIMY WARSZRSZTATY DLA NASZYCH PODOPIOECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW, UCZYMNY DZIECI JAK ROBIĆ ZAKUPY ORAZ JAK WYKORZYTSYWAĆ TO CO POSIADAMY

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

POMOC W TRANSPORCIE I ZAŁADUNKU POZYSKANEJ ŻYWNOŚCI

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-20 o 10:18 i zarejestrowany pod numerem 7843/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5611368453

REGON:

092490596

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000016094

Adres:

ul. Pocztowa 7D lok. –, 89-500 Tuchola, województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski, gmina Tuchola

Adres email:

srdst102@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/SRDST.TUCHOLA

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

523 343 866

Osoba do kontaktu:

Maria Lewandowska, tel. 505 193 742, email: marialewandowska11@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Maria Lewandowska - Przewodnicząca Zarządu,Sekretarz
Anna Nowakowska - Skarbnik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Chojnicach

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Pomoc osobom potrzebującym niepełnosprawnym, członkom organizacji świadczymy cyklicznie w każdy czwartek to żywność przekazana z Netto Tuchola, oraz otrzymujemy żywność z bazy z Banku Żywności w Chojnicach. W zależności od ilości przekazanej żywności , przygotowywane są paczki żywnościowe. Żywność trafia na przemiennie dla – 20 rodzin, lub 40 rodzin miesięcznie .Są to produkty w postaci owoców, warzyw, pieczywa, napoi i innych.

Pomagamy rodzicom/ opiekunom naszych podopiecznych SRDST- 70 rodzin , i WTZ -40 rodzin.Są to osoby z Powiatu Tucholskiego i Gminy Tuchola,Gmina Lubiewo, Gmina Śliwice,Gmina Cekcyn,Gmina Kęsowo,Gmina Gostycyn.Jest to grupa osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności w stop. znacznym, umiarkowanym, oraz dzieci – orzeczenia o niepełnosprawności .Są to rodziny bardzo często wykluczone społecznie, ubogie,borykające się z różnymi jednos. chorobo, zamieszkującymi na wsi i mieśc

Żywność dla naszej organizacji obecnie przekazywana jest sukcesywnie w każdy czwartek tygodnia z Netto Tuchola, oraz z Banku Żywności w Chojnicach Trafia do nas żywność w postaci pieczywa, owoców , oraz warzyw napojów, jogurtów Owoce które są obecnie bardzo drogie na rynku część z dostawy myjemy ,oraz następnie wydajemy dzieciom podczas zajęć reh., terapii psych.i logop. i innych a reszta żywności jest w danym dniu wydawana dla podopiecznych naszej organizacji wg sporządzonej listy / i Wz -które otrzymujemy ze Stowarz. Banku Żywności w Chojnicach.
Nasza organizacja skupia łącznie 110 rodzin – członków .( WTZ Tuchola)Są to dzieci, młodzież , osoby dorosłe w wieku od 1 miesiąca do 60 lat z różnymi dysfunkcjami niepełnosprawności .

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Obecny sprzęt w SRDST to tylko – lodówka -15 lat użytkowania , wymaga wymiany na nowszy . Nowa lodówka to nasze marzenie, nie stać nas na zakup nowej. Żywność którą otrzymujemy rodzice by mogli przetworzyć, są ku temu warunki.

Doposażenie w lodówkę, mikrofalówkę , wagę i wózek transportowy to bardzo ważna sprawa , marzenie rodziców , podopiecznych i zarządu SRDST.
Rodzice przetworzyli by otrzymane, owoce , warzywa i inne artykuły , które potem byśmy przeznaczyli do zrobienia kanapek dla naszych podopiecznych np. w czasie ferii , czy zajęć .

Mikrofalówka jest nam także bardzo potrzebna.Mikrofalówka znajduje się niemal w każdej kuchni. Przeważnie służyła by nam do rozmrażania i podgrzewania obiadu czy przygotowywania popcornu itp. Kuchenka mikrofalowa, bo o niej mowa, posiada znacznie więcej zastosowań. Można w niej ugotować zupę, przyrządzić rybę bez tłuszczu czy zrobić ekspresowy deser. Posiłki przyrządzane w kuchenkach mikrofalowych są całkowicie bezpieczne i zachowują nawet więcej witamin i minerałów, niż dania gotowane w tradycyjny sposób.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Dzięki doposażeniu w nowy sprzęt jesteśmy w stanie przedłużyć trwałość produktu, dzięki czemu zostanie on wykorzystany i przetworzony. Żywność zostanie wykorzystana a nie zmarnowana.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Raz lub dwa razy w roku na nasze zaproszenie, przyjeżdżały do nas osoby zajmująca się edukacją z Banku żywności w Chojnicach .Przekazywały zainteresowanym członkom w jaki sposób możemy przeciwdziałać , aby nie marnować żywności , jak ją przetwarzać ,jak wykorzystywać produkty żywnościowe , jak przechowywać je itp. Nasi Członkowie w czasie pandemii Covid , edukowani byli indywidualnie przez telefon , również przez pracowników Banku żywności w Chojnicach. Każdorazowo każdy uczestnik otrzymywał przepisy , gazetki , i ulotki.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasza organizacja współpracuję z Wolontariatem Grupy Em z LO Tuchola. Wolontariuszy włączamy podczas zbiórek świątecznych na Boże Narodzenie , lub Święta Wielkanocne .Do zbiórek włączamy również Opiekunów/ rodziców dzieci niepełnosprawnych. Udział w takich zbiórkach organizujemy corocznie po przez Bank Żywności w Chojnicach .Zdjęcia z takich akcji zawsze zamieszczamy na naszej stronie internetowej

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówko-zamrażarka

1

1800,00zł

1800,00zł

waga

1

200,00zł

200,00zł

wózek transportowy

1

180,00zł

180,00zł

przedmioty ochrony osobistej

1

320,00zł

320,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-20 o 13:15 i zarejestrowany pod numerem 7953/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Otwarte Serce przy DPS Piłka – Zamyślin

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5951449713

REGON:

300983335

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000315900

Adres:

ul. Zamyślin 2 lok. A, 64-400 Międzychód, województwo wielkopolskie, powiat międzychodzki, gmina Międzychód

Adres email:

dariuszkozlowski@op.pl

Strona www:

dpspilka.pl/stowarzyszenie

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

512 210 876

Osoba do kontaktu:

Dariusz Kozłowski, tel. 512 210 876, email: dariuszkozlowski@op.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Dariusz Kozłowski - Prezes
Hanna Kwaśniak - Vice prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Wielkopolski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Żywność otrzymywana z Banku Żywności jest przekazywana do Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, z której przygotowywane są dodatkowe potrawy dla mieszkańców Domu.

Stowarzyszenie udziela pomocy i wsparcia mężczyznom niepełnosprawnym intelektualnie oraz osobom starszym, którzy są mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Jako samo Stowarzyszenie nie dysponujemy żadnym sprzętem ani urządzeniami. Otrzymaną żywność przekazujemy do Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin, która jest odpowiednio magazynowana w chłodziarkach, zamrażarkach itp, a następnie rozdysponowywana w celu wykorzystania jej do przygotowywania posiłków dla mieszkańców Domu, przy którym działa Stowarzyszenie.

Żywność dostarczona w stanie surowym, w szczególności mięso, wędliny, drób, ryby i podroby, przechowywane są w oddzielnych lodówkach i zamrażarkach, Oddzielnie przechowywany jest również nabiał, jaja oraz mrożone owoce i warzywa. Rozdzielność przechowywania wszystkich asortymentów surowców pozwala na stworzenie im optymalnych warunków magazynowania oraz zachowania właściwej jakości zdrowotnej, a w przypadku ewentualnego skażenia jednego z artykułów również uniknięcia skażenia krzyżowego innych asortymentów surowców.
Cały sprzęt chłodniczy wyposażony jest w odpowiedni sprzęt do monitorowania warunków przechowywania, a warunki w nich panujące są regularnie sprawdzane i zapisywane. W lodówkach i zamrażarkach przechowuje się tylko ilość surowca potrzebną na przygotowywanie potraw w ciągu 1-2 tygodni.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, mieszkaniec DPS ma przedział czasowy 2 godziny na spożywanie posiłku, często jest tak, że mieszkaniec nie zawsze przyjdzie o godzinie rozpoczęcia posiłku, wówczas należy mu go podgrzać i kuchenka mikrofalowa spełniłaby to oczekiwanie.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

W kuchni obowiązuje zasada rozmrażania mrożonych surowców bezpośrednio przed wykorzystaniem ich do produkcji potraw. Surowce wyjmowane są z zamrażarek w wieczór poprzedzający dzień przygotowania potrawy i zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych (zabrudzeniem) podlegałyby naturalnemu procesowi rozmrażania.
Chcielibyśmy, aby proces rozmrażania przebiegał w warunkach chłodniczych, a surowce pozbawione opakowań zewnętrznych (folia itp.), umieszczone były w naczyniach, przykryte i zabezpieczone przed skażeniem, zanieczyszczeniem, chłonięciem obcych zapachów itd, a po rozmrożeniu surowce podlegające dalszym procesom produkcji miały prawidłową jakość zdrowotną i i były bezpieczne dla konsumenta.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasze Stowarzyszenie poprzez różnego rodzaju gazetki tematyczne czy prelekcje oraz szkolenia personelu, stara się wpłynąć na mieszkańców Domu, aby nie marnować jedzenia.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasze Stowarzyszenie, nie organizuje bezpośrednio zbiórek żywności, rozdzielamy tylko tą żywność, którą otrzymamy z Banku Żywności.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-20 o 13:54 i zarejestrowany pod numerem 7976/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Koło Gospodyń Wiejskich w Stoczku Klasztornym

Forma prawna organizacji:

Koło Gospodyń Wiejskich

NIP:

7432044338

REGON:

521185476

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich pod numerem 2809020001

Adres:

ul. Stoczek 40 lok. –, 11-106 Stoczek, województwo warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, gmina Kiwity

Adres email:

aneta.tloczkowska@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

stoczek.solectwo

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

509 064 810

Osoba do kontaktu:

Aneta Tłoczkowska, tel. 509 064 810, email: aneta.tloczkowska@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Aneta Tłoczkowska - Przewodnicząca Zarządu
Marta Sadowska - Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Nie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

Lokalna Grupa Działania

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Nie świadczymy pomocy żywnościowej osobom potrzebującym Planujemy rozpocząć świadczenie pomocy żywnościowej

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Świetlica Wiejska w Stoczku Klasztornym Stoczek 31 — 11-106 Stoczek warmińsko-mazurskie lidzbarski gmina Kiwity

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Nasza organizacja w ramach swojej działalności ma zamiar organizować zajęcia na świetlicy wiejskiej dla dzieci, festyny na świeżym powietrzu oraz przygotowywać stoiska z potrawami regionalnymi na dożynkach.

Nasza organizacja w ramach swojej działalności ma zamiar organizować zajęcia na świetlicy wiejskiej dla dzieci, festyny na świeżym powietrzu oraz przygotowywać stoiska z potrawami regionalnymi na dożynkach. Dzięki pozyskanym pomocom finansowym i dotacjom zakupimy żywość, która będzie wykorzystana na zorganizowanie wymienionych wyżej przedsięwzięć.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

KGW w Stoczku Klasztornym nie dysponuje własnym sprzętem. W razie potrzeby korzystaliśmy z lodówki i zamrażarki znajdującej się na świetlicy w Stoczku Klasztornym. Niestety zamrażarka już nie działa, a lodówka też jest wyeksploatowana.

KGW w Stoczku Klasztornym jest organizacją działającą od stycznia 2022 r, nie dysponuje własnym sprzętem. W razie potrzeby korzystaliśmy z lodówki i zamrażarki znajdującej się na świetlicy w Stoczku Klasztornym. Niestety zamrażarka już nie działa, a lodówka też jest wyeksploatowana.

KGW w Stoczku Klasztornym nie posiada mikrofalówki. Sprzęt ten będzie przydatny do podgrzewania potraw podczas zajęć na świetlicy wiejskiej oraz w czasie festynów i dożynek w plenerze.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie naszej organizacji w sprzęt do przechowywania i podgrzewania żywności umożliwi nam bezpieczne przygotowanie, następnie przechowania i podgrzanie żywości, która będzie serwowana podczas organizowanych przez KGW przedsięwzięć. Bez tych sprzętów nie będziemy mieć możliwości realizacji założonych celów.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

KGW w Stoczku Klasztornym jest organizacją działającą od stycznia 2022 r., Dopiero zaczynamy naszą formalną działalność, mamy zamiar pozyskiwać środki na organizację warsztatów kulinarnych w naszej miejscowości oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci. Planujemy zorganizować festyn, przygotować stoisko na dożynkach. Przedsięwzięcia te będą okazją do promocji postaw ukierunkowanych na przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

W organizowanych przez naszą organizację przedsięwzięciach (a nawet jeszcze zanim formalnie powstało KGW) udział bierze bardzo dużo mieszkańców Stoczka oraz sąsiednich miejscowości. Osoby te są bardzo chętne do podejmowania lokalnych inicjatyw. Informacje przekazywane są najczęściej poprzez media społecznościowe oraz tzw. “pocztę pantoflową”

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-20 o 14:04 i zarejestrowany pod numerem 7931/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7322008330

REGON:

100386597

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239066

Adres:

ul. Sikorskiego 30 lok. 62, 95-035 Ozorków, województwo łódzkie, powiat zgierski, Ozorków

Adres email:

biuro@pslcnp.pl

Strona www:

pslcnp.pl

Profil na Facebooku:

PolskieStowarzyszenieLudziCierpiacychnaPadaczke

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

422 771 773

Osoba do kontaktu:

Magdalena Grzelak, tel. 422 771 773, email: informatyk@pslcnp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Halina Chojnacka - Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę
Anna Owczarek - Skarbnik Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki Kościuszki 31 — 95-035 Ozorków łódzkie zgierski Ozorków

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościowa w naszej organizacji jest świadczona w każdym dniu naszej pracy (5 razy w tygodniu). Pomagamy starszym oraz niepełnosprawnym uczestnikom, którzy są podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę. Niektórzy z nich mieszkają z opiekunami, ale wiele jest takich, którzy sami muszą o siebie zadbać : zrobić zakupy czy ugotować coś na obiad. Żywność odratowana przed zmarnowaniem, zarówno naszym podopiecznym, jak również potrzebującym mieszkańcom zgłaszającym się do nas służy jako wsparcie w zapewnieniu podstawowej funkcji biologicznej tj. pożywienia.

Grupa osób, które objęte są pomocą naszej organizacji to 25 osób z niepełnosprawnościami oraz wszyscy potrzebujący miasta. Niektóre z tych osób samotnie zamieszkują oraz zmuszone do utrzymania się samemu, często bez żadnych zasiłków. Często na nieumiejętność przygotowania sobie ciepłego posiłku, zmuszone są do kupowania gotowych, niezdrowych posiłków. Odbierając żywność z banków żywności, którą ratujemy przed zmarnowaniem, z których mogą skorzystać w/w osoby, więc wydajemy te produkty do domów.

Nasza organizacja odbiera 5 razy w tygodniu żywność, która ratowana jest przed zmarnowaniem. Odbieramy żywność z marketu, który ma podpisaną umowę z bankiem żywności. Z uratowanej żywności, przygotowywane są posiłki dla potrzebujących i w razie potrzeby nieobrobione produkty rozdawane są do domów do samodzielnego przygotowania. Osób potrzebujących, korzystających z naszej pomocy żywnościowej w stowarzyszeniu jest w tym momencie 28.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Nasza organizacja posiada dwie, stare lodówki z mało pojemnymi zamrażarkami. Niestety jest to za mało, mając na uwadze to, iż 5 razy w tygodniu odbieramy żywność do ratowania przed zmarnowaniem. Pojemność w w/w lodówkach jest mała, co sprawia wiele kłopotów zwłaszcza do przechowywania nabiału i produktów z krótką datą przydatności. Czasami na raz organizacja dostaje tyle produktów, że nie sposób tego wszystkiego pomieścić. Idealnym rozwiązaniem była by duża dwudrzwiowa lodówko zamrażarka, która pomieściła by wszystkie produkty.

Nasza organizacja posiada dwie lodówko – zamrażarki. Sprzęty te, posiadają bardzo małe komory, w których mieści się niewiele żywności. Poza tym, lodówki są już kilkuletnie, więc liczymy się z faktem iż niedługo nam posłużą. Dostając żywność, którą ratujemy przed zmarnowaniem, pierwszym etapem jest segregacja i umieszczenie produktów w lodówce, aby przetrwały jeszcze kilka dni do czasu ich rozdysponowania. Można by powiedzieć, iż lodówki to dziś najpotrzebniejszy sprzęt w naszej organizacji, bez którego nie wyobrażamy sobie codziennej pracy.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Aby żywność zachowała jak najdłużej świeżość, należy stosować się do zasad przechowywania produktów w lodówce. Przestrzegając szereg wytycznych mamy pewność, iż produkty, które przechowujemy zachowają swoją świeżość do momentu ich rozdysponowania. Jednak, aby móc stosować się do tych zasad, potrzebne są duże lodówki z półkami i szufladami, których niestety nie posiadamy w naszej organizacji. Ważne jest aby owoce czy mięso nie leżały np. obok warzyw czy nabiału. Każdy produkt ma wyznaczone swoje miejsce w lodówce. Mając duże lodówki, mielibyśmy możliwość aby przechowywać żywność według zasad i wytycznych chociażby Banków Żywności oraz bylibyśmy pewni iż wydajemy osobom z niepełnosprawnościami świeże i dobre do spożycia produkty.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

W naszej organizacji prowadzone są zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami, które kształtują ich umiejętności w codziennym życiu. Warto tutaj wspomnieć o zajęciach z eko klubu, treningu ekonomicznym oraz zajęciach “trening życia codziennego”. Na obydwóch tych warsztatach poruszane są takie tematy jak np. : przeciwdziałanie marnowaniu żywności, jak najdłużej zachować świeżość produktów spożywczych, jak robić zakupy by później nie wyrzucać. Osoby z niepełnosprawnościami bardzo dużo wynoszą z takich zajęć, ponieważ zajęcia są prowadzone w formie teorii i praktyki.Często w ramach zajęć praktycznych zabierani są do marketu by pokazać im jak zrobić zakupy by nie marnować żywności.We współpracy z BŻ organizujemy warsztaty o niemarnowaniu żywności

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Raz w miesiącu nasza organizacja bierze udział w Świątecznych zbiórkach żywności. Jest to ogólnopolska akcja, która polega na zebraniu produktów o długiej dacie spożycia, które później trafią do najpotrzebniejszych. Nasi podopieczni (osoby z niepełnosprawnościami) aktywnie biorąc udział w zbiórkach zbierają żywność w marketach, które zgłosiły się do akcji. Po zakończonej zbiórce, produkty są segregowane oraz rozdane najbardziej potrzebującym osobom z niepełnosprawnościami z naszej organizacji.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-21 o 08:09 i zarejestrowany pod numerem 7991/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Zielonowo “Społeczni Zielonowo”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

7632130568

REGON:

363142693

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000589611

Adres:

ul. Zielonowo 16 lok. –, 64-730 Zielonowo, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Wieleń

Adres email:

spolecznizielonowo@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Stowarzyszenie-Spo%C5%82eczni-Zielonowo–1501320843497887

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

791 090 274

Osoba do kontaktu:

Dorota Pocztowska, tel. 791 090 274, email: dorotapocztowska@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Dorota Pocztowska - prezes stowarzyszenia
Sylwia Nastaga - skarbnik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Pilski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Żywność pozyskana ze sklepu trafia do potrzebujących w ramach paczek. W dzień przywozu, żywność jest sortowana w tzw paczki po czym sms informujemy osoby potrzebujące o możliwości odbioru żywności. Osobom starszym dowozimy żywność pod drzwi domu.

Pomocy udzielamy mniej zamożnej grupie ludzi ze wsi Zielonowo. W pierwszej kolejności są to osoby zakwalifikowane przez MGOPS w Wieleniu w ramach POPŻ. Ponadto obieliśmy opieką osoby starsze, gdzie niejednokrotnie nie kwalifikują się do POPŻ a po głębszej analizie okazuje się że po dokonaniu opłat, zakupie leków, tudzież jakimś niewielkim zadłużeniu na np. opał (drewno) nie starcza im na życie.

Żywność, którą pozyskujemy pochodzi z dwóch sklepów sieciowych tj. Biedronka i Netto (niegdyś Tesco). Obecnie członkowie Stowarzyszenie przez 12 dni w miesiącu, po godzinie 21.00 odbierają żywność w punktach w Czarnkowie. Skala przekazanej żywności bywa naprawdę różna, zależy to od terminowości towaru. Ponadto pomagamy ludziom korzystając z pozysku własnego Pilskiego Banku Żywności w ramach współpracy.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

W chwili obecnej dysponujemy dwoma lodówkami. Są to sprzęty stare podarowane przez osoby prywatne. Z racji wieku generują dużo energii i są na dzień dzisiejszy mało estetyczne.

Uzasadnie potrzeby; brak środków własnych Stowarzyszenia na zakup sprzętu, sprzęt jaki dysponujemy jest stary i zmęczony.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Sprzęt do przechowywania żywności jest niezbędny w przypadku pozysku żywności, szczególnie kiedy dostajemy znaczne ilości artykułów mięsnych i nabiałowych. Nie zawsze osoby potrzebujące mogą wieczorem odebrać tę żywność i musimy ją zabezpieczyć.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

W ostatnim czasie przy współpracy z Pilskim Bankiem Żywności zostały zorganizowane warsztaty dotyczące niemarnowania żywności połączone z gotowaniem. Ponadto KGW w naszym sołectwie przy okazji różnych uroczystości angażuje się w uświadamianie mieszkańców o korzyściach jakie płyną z planowania budżetu domowego.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Stowarzyszenie to grupa Wolontariuszy. Każde nasze działania są to działania ludzi w ramach swojego czasu wolnego. Nikt z nas nie pobiera żadnej zapłaty za swoją “pracę”. Nad pozyskiem żywności czuwa obecnie 6 wolontariuszy, są to zarówno osoby młode jak i emeryci.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-21 o 09:44 i zarejestrowany pod numerem 7984/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowne

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8241808618

REGON:

382957851

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000778552

Adres:

ul. Kościuszki 3 lok. –, 07-140 Sadowne, województwo mazowieckie, powiat węgrowski, gmina Sadowne

Adres email:

stowarzyszenie.sadowne@op.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/stowarzyszenie.sadowne

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

518 271 315

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Królikowski, tel. 518 271 315, email: stowarzyszenie.sadowne@op.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Krzysztof Królikowski - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Siedlcach

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Wydajemy potrzebującym paczki żywnościowe składające się z artykułów przekazywanych przez Bank Żywności w Siedlcach. Jest to żywność o długim terminie ważności i nie wymagająca specjalnego sposobu przechowywania. Terminy przekazywania są ustalane z pracownikiem tego Banku.

Wsparcie kierowane jest do najuboższych mieszkańców, do osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz osób wykluczonych społecznie. Są to osoby kierowane do naszego Stowarzyszenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kryterium włączenia do programu pomocowego jest dochód na osobę zgodnie z wytycznymi przesłanymi nam przez Bank Żywności w Siedlcach.

Stowarzyszenie przy współpracy z sadowieńskimi instytucjami kultury i Klubem Seniora zorganizowało zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy. Dary te były przekazywane osobom, które znalazły schronienie na terenie gminy Sadowne, ale także produkty o długim terminie ważności, żywność dla dzieci i żywność specjalnego przeznaczenia zostały przekazane za pośrednictwem wolontariuszy, osobom, które pozostały w strefie objętej działaniami wojennymi. Nadal trwa akcja wsparcia kobiet z dziećmi i seniorów – zbieramy i przekazujemy żywność dla tych osób.

Zorganizowaliśmy wraz z Bankiem Żywności w Siedlcach pokaz i warsztaty na temat – Jak nie marnować żywności. Uratowane przez Bank produkty przekazywane są potrzebującym.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dopiero w tym roku przystąpiliśmy do Programu – na chwilę obecną dysponujemy jedynie pomieszczeniami magazynowymi, w których jest przechowywana żywność o długim terminie ważności. Jesteśmy na etapie tworzenia zaplecza pomocowego, które pozwoli nam na zorganizowanie dobrze działającego punktu pomocy potrzebującym opartego nie tylko na wsparciu Banków Żywności, ale także na samodzielnym pozyskiwaniu jedzenia. Chcemy pozyskać chłodziarki, które pozwolą nam na składowanie artykułów spożywczych wymagających przechowywania w warunkach chłodniczych, a przez to rozszerzenie pomocy najbardziej potrzebującym.

Z uwagi na brak lodówki nie możemy przyjmować darów, które wymagają przechowywania w chłodzie. Ogranicza to w sposób znaczny możliwość pozyskiwania artykułów spożywczych z firm, a co za tym idzie mamy ograniczone możliwości pomagania najuboższym członkom naszej społeczności.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Dzięki zakupionej chłodziarce będziemy mogli pozyskiwać od firm artykuły żywnościowe, które należy przechowywać w chłodzie. Szczególnie chodzi tu o produkty mleczne, o które często pytają się osoby starsze oraz członkowie rodzin wielodzietnych. Dzisiaj nie mamy możliwości wnioskowania do firm mleczarskich, bo nawet gdyby udało się pozyskać takie wsparcie, to nie mielibyśmy możliwości przechowania takiego asortymentu nawet przez kilka dni (jest wiele osób, które proszą o przesunięcie terminu odbioru pomocy, bo np. mają problemy z dojazdem, bądź problemy zdrowotne. Tu należy podkreślić, że działamy na terenie wiejskim i do punktu odbioru pomocy wiele osób musi dojechać po kilka kilometrów, a my nie mamy możliwości dowożenia pomocy wszystkim potrzebującym).

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasze Stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 zorganizowało warsztaty dietetczno – kulinarne “Zdrowie na każdą kieszeń”. W ramach tego wydarzenia można było dowiedzieć się, jak nie marnować jedzenia oraz jak przygotować smaczne, sycące i niedrogie posiłki dla całej rodziny.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Praca naszego Stowarzyszenia w opiera się tylko na pracy wolontariuszy. To oni w całości przygotowali program pomocy żywnościowej na terenie gminy Sadowne, zajmują się dystrybucją tej żywności oraz prowadzeniem całej dokumentacji. Ponadto są osoby, które w ramach działalności charytatywnej dostarczają pomoc żywnościową osobom w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-21 o 09:55 i zarejestrowany pod numerem 7958/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Odział Terenowy w Słupsku

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8393209309

REGON:

382162695

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000762727

Adres:

ul. Rybacka 7/8 lok. –, 76-200 SŁUPSK, województwo pomorskie, powiat Słupsk, Słupsk

Adres email:

biuro@chsd.slupsk.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

502 761 165

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Stefański, tel. 502 761 165, email: biuro@chsd.slupsk.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Zbigniew Stefański - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Słupsku

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Zapewniamy całodobowe wyżywienie dla naszych podopiecznych często łącznie z nauką gotowania, przechowywania żywności i ekonomiczności żywienia ponieważ nasi podopieczni przebywając nierzadko przez długi czas poza nawiasem społeczeństwa w bezdomności, chorobie czy nałogach nie mają wyrobionych podstawowych nawyków dbania o żywność jak podstaw żywieniowych. Nie tylko zabezpieczamy otrzymaną przez nas żywność ale również poddajemy dalszej obróbce aby nie uległa zmarnowaniu. Realizujemy działania zmierzające do pełnego usamodzielnienia. Nasi pensjonariusze sami sobie gotują, smażą, zapiekają produkty ucząc się w ten sposób gospodarowania nie tylko żywnością ale i własnym budżetem. Pomagamy odnoście żywności około 50 osobom.

Jako Stowarzyszenie pomagamy udzielając schronienia wraz z wyżywieniem osobom uciekającym przed przemocą domową są to przede wszystkim matki z dziećmi, kobietom bezdomnym w mieszkaniu chronionym treningowym, mężczyznom bezdomnym prowadząc ogrzewalnię w Ustce, osobom przebywającym na Hostelu post rehabilitacyjnym, uchodźcom uciekającymi przed działaniami wojennymi z Ukrainy, którym to udzielamy schronienia, osobom potrzebującym itp.

Od marca 2022 roku udzielamy schronienia osobom uciekającym przed działaniami wojennymi w Ukrainie. Obecnie udzielamy schronienia wraz z wyżywieniem 15 osobom ( kobietom i ich dzieciom). Dzięki pozyskiwanej żywności możemy nieść pomoc w sposób ciągły i do końca 2022 roku ta pomoc będzie udzielana. Mamy przygotowane miejsca na przyjęcie jeszcze około 30 uchodźców z Ukrainy gdzie również będziemy zabezpieczać im żywność i schronienie. I z uwagi na te działania chcemy w miarę możliwości przygotować zaplecze aby móc w jak najlepszy sposób zabezpieczać pozyskaną żywność.

Pozyskujemy żywność z Banku Żywności, Biedronki, Auchan, e’Leclerk, naszych indywidualnych darczyńców i sponsorów, zakupujemy z własnych środków. Przywozimy własnym transportem lub korzystamy z pomocy zaprzyjaźnionych wolontariuszy. Pozyskaną żywność dzielimy na poszczególne obiektyw których osoby zamieszkujące przetwarzają ja na potrzeby własne: posiłki, przetwory, mrożonki itp.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

W naszych domach, gdzie mieszkają nasi podopieczni dysponujemy lodówkami, zamrażarką oraz mocno już wyeksploatowanymi mikrofalówkami. Staramy się pozyskiwać także pojemnikami oraz sprzęt do przetwarzania żywności jak: sokowirówki, blendery itp. ale na dzień dzisiejszy nie są to nowe sprzęty. Staramy się jako Stowarzyszenie pozyskiwać od sponsorów itp. ale przeważnie są to już nie nowe sprzęty i szybko ulegają zepsuciu.

Obecnie w naszych placówkach przebywa ok 40 osób ale z uwagi na działania wojenne w Ukrainie ta liczba osób będzie się zwiększać. Są to kobiety i mężczyźni w wieku od 18 lat do 75, nawet ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ze specjalistycznymi dietami żywieniowymi. Wśród uchodźców są dzieci od lat 6 i kobiety w ciąży. Osoby te wymagają specjalnych potrzeb w przyrządzaniu i przechowywaniu potraw indywidualnie pod swoje zdrowie. Niemożliwe jest żywienie w większej grupie. Brakuje nam sprzętu kuchennego typu garnki, patelnie, noże, sztućce kuchenne czy drobne sprzęty kuchenne typu robot czy maszynka do mięsa. Brakuje nam również pojemników do przechowywania żywności czy termosów do przenoszenia przetworzonej żywności z jednej placówki na drugą.

Z uwagi na bardzo mocne zużycie mikrofalówek oraz codzienna ich eksploatacja bardzo potrzebujemy nowej, ponieważ często żywność, która pozyskujemy przeznaczona jest do przygotowywania w mikrofalówkach. Także szybsze i łatwiejsze jest skorzystanie przez naszych podopiecznych z mikrofalówki ( często osoby niepełnosprawne ) i tańsze niż włączanie kuchenki elektrycznej, która generuje o wiele większe koszty, dla podgrzania lub przygotowania posiłku. Jako Stowarzyszenie utrzymujemy się z darowizn, 1% oraz pozyskiwanych funduszy od sponsorów co z uwagi na działania wojenne w Ukrainie są coraz trudniejsze. Liczymy się z każdą pozyskaną i uratowaną złotówką tak jak z pozyskaną żywnością, która jest dla nas bardzo cenna.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Dzięki wsparciu darczyńców oraz współpracy z instytucjami administracji publicznej stworzyliśmy miejsca, które pozwalają na praktyczną pomoc osobom będącym w kryzysowych sytuacjach życiowych. Dajemy nie tylko schronienie, bezpieczeństwo ale również możliwość odzyskania spokoju, poukładania swoich spraw, a dla trafiających do nas matek z dziećmi możliwość rozwoju więzi oraz nauki dbania o potomstwo.
Dzięki pozyskaniu sprzętu do przechowywania, wydawania i transportowaniu jak również podgrzewania żywności będzie można w jeszcze lepszy sposób niż dotychczas zadbać o pozyskaną żywność, przetworzyć ją, zmagazynować oraz przetransportować do naszych placówek znajdujących różnych miejscach. Pozyskana żywność zostanie szybko przetworzona i przetransportowana a nie wyrzucona, co także wpłynie na zwiększenie ilości pomocy jaką niesiemy i zwiększenie możliwości jej przetransportowania.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Organizujemy warsztaty kulinarne, edukujemy podopiecznych, nasi opiekunowie chodzą z podopiecznymi na zakupy, Organizujemy przy ogródkowe grille dla mieszkańców, zaproszonych gości i lokalnej, sąsiedzkiej społeczności w ramach odbudowy i utrzymywania więzi międzyludzkich w związku z tym częstujemy przygotowanymi przez nas daniami. W ramach organizowanych treningów zaspakajania codziennych potrzeb zapraszamy np. technika żywienia czy, kosmetyczkę mówiących naszym podopiecznym o ważności racjonalnego, zdrowego odżywiania i wpływu na życie i organizm, zdrowie, skórę. Organizujemy wspólne zajęcia tematyczne np. popołudnie w świecie kobiet czy spotkania męskie gdzie przy posiłkach nawiązywane są relacje i przyjaźnie.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Od samego początku naszej działalności korzystamy z pomocy wolontariusza, którzy pomagają nam w naszych działaniach statutowych również związanych z odbiorem żywności, transportowaniem jej , przetwarzaniem, dostarczaniem do naszych podopiecznych przebywających w różnych miejscach naszych działań. Z uwagi na profil naszych działań dotyczący pomocy ludziom, wolontariusze bardzo chętnie biorą w nich udział.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

termos gastronomiczny

2

500,00zł

1000,00zł

regał magazynowy

4

350,00zł

1400,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

100,00zł

100,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-21 o 10:47 i zarejestrowany pod numerem 7999/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja ,,Serce-Marka”

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

5311674393

REGON:

142478065

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000360457

Adres:

ul. Konarzewo-Sławki 18A lok. –, 06-420 Gołymin-Ośrodek, województwo mazowieckie, powiat ciechanowski, gmina Gołymin-Ośrodek

Adres email:

fundacja.serce-marka@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

507 524 538

Osoba do kontaktu:

Tadeusz Górowski, tel. 507 524 538, email: fundacja.serce-marka@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Tadeusz Górowski - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Ciechanowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

3 posiłki dziennie w tym jeden ciepły.

Bezdomni

Bank Żywności – posiłki – 55 osób

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Lodówki, Zamrażarki.

Brak lodówek i zamrażarek

Zostanie oddana do użytku podopiecznym

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Bardzo

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Zebraniami z wszystkimi podopiecznymi.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Zbiorki żywności organizowane przez Bank Żywności

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-21 o 13:57 i zarejestrowany pod numerem 8009/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZWIERKACH

Forma prawna organizacji:

Koło Gospodyń Wiejskich

NIP:

9662126259

REGON:

382060144

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich pod numerem 2002140001

Adres:

ul. ZWIERKI 43 lok. –, 16-060 ZWIERKI, województwo podlaskie, powiat białostocki, gmina Zabłudów

Adres email:

biuro@agrygorczuk.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

KOLO.GOSPODYN.9

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

501 391 881

Osoba do kontaktu:

ANETA GRYGORCZUK, tel. 501 391 881, email: BIURO@AGRYGORCZUK.PL

Osoby uprawnione do reprezentacji:

ANETA GRYGORCZUK - PRZEODNICZĄCA

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności Suwałki – Białystok

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

MAMY OK 300 PODOPIECZNYCH I REGULARNIE WYDAJEMY PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE

OSOBY UBOGIE, WIELODZIETNE, NIEPEŁNOSPRAWNE, UCHODŹCY, BEZDOMNI

PRZEKAZYWANIE ŻYWNOŚCI UCHODŹCOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE NASZEJ GMINY

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

STARE LODÓWKI

Mamy do dyspozycji budynek po byłej szkole podstawowej, w którym znajdują się stare, małe, oddane przez mieszkańców 2 lodówki

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Zdarza się ,że otrzymujemy produkty wymagające przechowywania w lodówce lub zamrażarce i wówczas mamy ograniczone możliwości co skutkuje mniejszą dostępnością dla osób potrzebujących

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Różnego rodzaju pogadanki, instrukcje, przepisy, pokazy

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

poprzez informacje na FB oraz tzw.poczta pantoflowa

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-21 o 14:33 i zarejestrowany pod numerem 7933/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja im. Brata Alberta Dzienny Dom “Senior+”

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

5492454903

REGON:

350554888

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000028246

Adres:

ul. Bielska 2 lok. –, 32-626 Jawiszowice, województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Brzeszcze

Adres email:

a.kotyla@albert.krakow.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Dzienny Dom Senior+ w Jawiszowicach ŚT Fundacja im. Brata Alberta

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

798 504 529

Osoba do kontaktu:

Anna Kotyla, tel. 798 504 529, email: a.kotyla@albert.krakow.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Anna Kotyla - kierownik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Krakowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

informację otrzymaliśmy z Banku Żywności w Krakowie drogą mailową

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Otrzymaną żywność przekazujemy 3 razy w tygodniu naszym podopiecznym z Dziennego Domu “Senior+” czyli 9 osobom. Gdy jest większa ilość przekazujemy ją do rodzin naszych podopiecznych oraz uczestnikom ze Świetlicy Terapeutycznej w Jawiszowicach.

Jest to grupa seniorów powyżej 60r życia, osoby z niepełnosprawnością, samotne.

Otrzymujemy żywność ze sklepu Netto, którą segregujemy, przetwarzamy i rozdajemy.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dysponujemy małą lodówką (80 cm) bez zamrażalnika, małą płytą elektryczną dwupalnikową.

Od stycznia 2021r otrzymujemy z Banku Żywności w Krakowie produkty ze sklepu Netto, które są odbierane przez nas 3 razy w tygodniu. Produkty musimy segregować, podzielić, przetworzyć dla naszych podopiecznych. Duża lodówka z zamrażalnikiem ułatwiła by nam przechowywanie i dała możliwość zamrożenia żywności. Umożliwiło by to szersze i bardziej różnorodne wykorzystanie produktów do przygotowania dań lub przekazanie potrzebującym w późniejszym terminie.

Mikrofalówka dała by możliwość podgrzania obiadu, posiłku naszym seniorom.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Wiele produktów wymaga szybkiego przetworzenia, bądź spożycia, lodówka z zamrażalnikiem umożliwiłaby prawidłowe zabezpieczenie otrzymanej żywności przed zmarnowaniem. Dało możliwość przechowania produktów pod nieobecność podopiecznego. Mała lodówka nie spełnia naszych potrzeb, jesteśmy zmuszeni natychmiast przetwarzać żywność, nie jesteśmy w stanie zamrozić lub przechować większej ilości, np. z owoców możemy wykonać jedynie kompot, a nie możemy przetworzyć w inny sposób.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasza placówka realizuje projekt: Rozwój oferty kulturalnej z elementami integracji, edukacji ekologicznej i rekreacji skierowanej w szczególności do seniorów oraz mającej na celu utrzymanie samodzielności i aktywności seniorów Powiatu Oświęcimskiego. W tym zadaniu zaangażowaliśmy uczestników Koła Gospodyń Wiejskich w Jawiszowicach, uczniów Szkoły Podstawowej im. Gałczyńskiego w Jawiszowicach. W ramach projektu prowadzimy zajęcia warsztatowe z wszystkimi grupami: produkujemy dżemy, soki, przeciery warzywne, zaprawy co wspiera recykling produktów ofiarowanych przez sklep Netto w Oświęcimiu. Prowadzimy warsztaty międzypokoleniowe – w celu promowania ekologicznego sposobu życia w naszej społeczności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariusze trzy razy w tygodniu odbierają swoimi samochodami żywność ze sklepu Netto. Pomagają w segregowaniu, przetwarzaniu produktów, a nawet w dostarczaniu ich do domów. Podpowiadają w jaki sposób przetworzyć, wykorzystać dany produkt. Organizowane są spotkania podczas których dzielimy się różnymi przepisami.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-21 o 20:15 i zarejestrowany pod numerem 8027/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Jawor

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8241609959

REGON:

711677258

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000166743

Adres:

ul. Jaworek 32 lok. –, 07-111 Wierzbno, województwo mazowieckie, powiat węgrowski, gmina Wierzbno

Adres email:

wtzjaworek@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

JaworekJaworek

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

880 854 884

Osoba do kontaktu:

Elżbieta Trojanowska, tel. 257 934 519, email: wtzjaworek@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Elżbieta Trojanowska - członek zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Siedlcach

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Pozyskane art. spożywcze przeznaczamy:
a) prowadząc warsztaty kulinarne, podczas których uczymy podopiecznych jak zagospodarować pozyskana żywność.
b) bezpośrednio przekazując do rodzin, ze wskazaniem jak można wykorzystać otrzymane produkty.

Osoby z niepełnosprawnościami ( dorośli i dzieci), ukraińskie rodziny.

Blisko nas zamieszkują Ukrainki z dziećmi. Do tej pory przekazywaliśmy żywność pozyskaną w ramach Banku Żywności, od lokalnych przedsiębioców, w ramach zbiórki dedykowanej uchodźcom, od rodzin naszych podopiecznych, wolontariuszy i pracowników, oraz w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty -” Paczka na kresy”, która w tym roku była przeznaczona dla Ukrainek, które do naszej gminy uciekły przed wojną. Dodatkowo 3 razy nasz bus woził zebrane art. żywnościowe i higieniczne na Ukrainę. te działania planujemy kontynuować tak długo, jak będzie potrzeba i jak długo będziemy mieli artykuły spożywcze.

Sieć sklepów Biedronka, lokalny Bank Żywności, lokalny przedsiębiorca

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Mamy wyłącznie małą lodówkę.

Mamy jedynie małą lodówkę, w której przechowujemy różne produkty, które przechodzą zapachami np. ryby i nabiał.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Ewentualna lodówka przyczyni się do wzrostu liczby prowadzonych warsztatów kulinarnych. Obniży też koszty dystrybucji żywności, ponieważ np. będzie można przekazać artykuły na drugi dzień, jednym kursem wraz z dowozem podopiecznych do placówki. Otrzymane produkty będzie można posegregować. Chcemy stworzyć “społeczną lodówkę”, czyli lodówkę, która będzie dostępna dla podopiecznych bez ograniczeń.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Posiadamy kartę OPP i z jednej z sieci handlowych obieramy produkty spożywcze z krótką datą przydatności. Pozyskane artykuły wykorzystujemy prowadząc warsztaty kulinarne dla osób z niepełnosprawnościami. Wydaliśmy kilka broszurek z przepisami na różne potrawy. Poza tym, współpracujemy z uczniami szkoły zawodowej o profilu kucharz. Uczniowie uczestniczą w naszych warsztatach kulinarnych, komponują własne potrawy z otrzymanych art. spożywczych.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariuszki i wolontariusze ( dorośli i nieletni) angażują się w zbiórki żywności, segregację i dystrybucję pozyskanych artykułów oraz w prowadzenie warsztatów kulinarnych. Ponadto, udostępniamy busa, którym przewożone są art. spożywcze do adresatów ( w tym na Ukrainę), lub odbierane są art. spożywcze od darczyńcy/ BŻ.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-22 o 10:04 i zarejestrowany pod numerem 7874/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie SIEMACHA

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6762266260

REGON:

356838078

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000207304

Adres:

ul. DŁUGA 42 lok. –, 31-146 KRAKÓW, województwo małopolskie, powiat Kraków, Kraków

Adres email:

sekretariat@siemacha.org.pl

Strona www:

siemacha.org.pl

Profil na Facebooku:

siemachaspot

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

126 321 188

Osoba do kontaktu:

Dariusz Wojna, tel. 882 011 357, email: d.wojna@siemacha.org.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Irena Kruczek - Członek Zarządu
Mariusz Hornowski - Członek Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Krakowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres SIEMACHA Spot 16. Pułku Piechoty 12 — 33-100 Tarnów małopolskie Tarnów Tarnów

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

W placówce SIEMACHA Spot Tarnów przetwarzamy i przygotowujemy bezpłatnie do 70 obiadów i 70 podwieczorków dziennie, z których bezpłatnie, na miejscu, korzystają dzieci i młodzież. Placówka liczy 155 wychowanków.
Kuchnię obsługuje zatrudniona w placówce kucharka, która przygotowuje codziennie posiłki. Dzięki doświadczeniu zawodowemu z dużą skutecznością koncentruje się na maksymalny wykorzystaniu otrzymanej żywności poprzez:
-dostosowywaniu menu do dostępnych artykułów,
-minimalizowaniu dodatkowych zakupów artykułów spożywczych,
-przygotowywaniu długoterminowych przetworów (np. pasteryzowanie),
-przygotowanie i mrożenie półproduktów.
Nadwyżki żywności przekazujemy potrzebującym, w tym dzieciom i młodzieży z placówki, ich rodzinom, a także seniorom z placówki MCAS, która liczy 160 beneficjentów.

Wychowankom placówki wsparcia dziennego SIEMACHA Spot w Tarnowie: dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (7-20 lat), ich rodzinom, a także seniorom korzystającym z oferty placówki Miejskiego Centrum Aktywności Senioralnej – Nestor Spot w Tarnowie. Razem naszymi działaniami w tej placówce objętych jest ok. 300 osób.

Do placówki SIEMACHA Spot Tarnów uczęszczają dzieci i młodzież z Ukrainy, średnio 20 osób dziennie. Korzystają oni z codziennego wyżywienia w postaci posiłku obiadowego i podwieczorku. Do końca roku 2022 planujemy zwiększyć ilość zapisanych uchodźców i w związku z tym wydawać większą ilość posiłków. w palcówkach wsparcia dziennego jest w tej chwili ok. 400 dzieci ukraińskich.
Potrzebującym uchodźcom przekazujemy żywność do przygotowywania posiłków, placówka organizowała zbiórki żywności i przekazywała ją potrzebującym.
Ponadto w Krakowie, w Centrum Pomocy Uchodźcom, wraz z partnerami świadczymy pomoc 200 osobom, a w Odporyszowie dzieci z Domu Dziecka otrzymywały między innymi pomoc w postaci żywności od Partnerów (np. Sokołów).

Ratujemy żywność odbierając od następujących partnerów:
-raz/dwa razy w tygodniu mrożone produkty z Jeronimo Martins, wykorzystując je na bieżąco lub przechowując do kilku dni, średnio 40kg w miesiącu,
-nieregularnie produkty z krótką datą ważności z sieci sklepów Stokrotka, około 20-40kg w miesiącu,
-raz w miesiącu mięso i wędliny z firmy Sokołów, które wymagają przechowywania w zamrażarce, średnio 200kg,
-raz na kwartał frytki mrożone i inne produkty z firmy Fritar, średnio 100kg,
-owoce i warzywa z sieci sklepów Biedronka, które są przetwarzane i mrożone, średnio 100kg,
-skupujemy także nadwyżkę pieczywa z lokalnej piekarni,
Te produkty które można transportować, przekazujemy wewnętrznie innym placówkom Stowarzyszenia.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dysponujemy lodówką i zamrażarką o pojemności 1400 l, kuchnią wyposażoną w sprzęt do przygotowywania posiłków: kuchnia elektryczna, piekarnik, lodówka do bieżącego przechowywania w czasie gotowania.

Partnerzy przekazują nam żywność w sposób nieregularny i w trudnych do przewidzenia ilościach. Często borykamy się z problemem dużych dostaw, które przyszły od różnych Partnerów w podobnym czasie. Natychmiastowe rozdanie nadwyżek potrzebującym powoduje sytuacje braków i potrzeby zakupu tych samych produktów przed kolejną dostawą od Partnera.
Dzięki drugiej zamrażarce moglibyśmy też w większym stopniu przetwarzać lub od razu zamrażać niektóre artykuły o krótkotrwałej żywotności, szczególnie warzywa i owoce.
Posiadany sprzęt pracuje pod dużym obciążeniem już od kilkunastu lat i istnieje ryzyko awarii już z powodu jego zużycia. Obecnie nie mamy alternatywnego miejsca do przechowywania zamrożonej żywności.
Nie posiadamy środków finansowych na samodzielny zakup zamrażarki.

Zaletą zastosowania mikrofalówki byłby krótki czas przygotowania gotowych już posiłków. Takie rozwiązanie pozwoliłoby nam zaoszczędzić czas i energię. Kuchenka mikrofalowa mogłaby być stosowana do gotowania, duszenia i pieczenia potraw, co znacznie ułatwiłoby przygotowywanie posiłków. Podgrzewanie w kuchence mikrofalowej jest znacznie szybsze niż odgrzewanie w tradycyjnych piecach czy za pomocą kuchenki. Świetnie nadaje się ona na przyrządzanie zapiekanek, grzanek i innych gorących przekąsek, które są często przygotowywane dla wychowanków. Posiadanie takiego urządzenia niejednokrotnie ułatwiłoby nam pracę na kuchni.
W placówce prowadzone są też warsztaty kulinarne dla wychowanków, podczas których także wykorzystywana byłaby mikrofalówka.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Przez konieczność całkowitego wykorzystania przestrzeni zamrażarki, pracuje ona pod dużym obciążeniem, szczególnie w sezonie letnim, i stała się przez to awaryjna. Taka sytuacja grozi zmarnowaniem pewnej ilości przechowywanego jedzenia. Zakup drugiej zamrażarki zdecydowanie zmniejszyłby to zagrożenie.
Przechowywanie większej ilości żywności pozwoli nam na przygotowywanie lepszej jakości potraw i zaopiekowanie większej ilości beneficjentów.
Posiadanie zmagazynowanej żywności da nam możliwość przekazania jej osobom potrzebującym zgłaszającym nam swoje bieżące potrzeby, co jest niemożliwe, gdy dysponujemy ograniczonym towarem przed dostawami Partnerów.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Społeczność SIEMACHA Spot Tarnów bierze udział w cotygodniowych warsztatach kulinarnych, podczas których przekazywana jest wiedza na temat tego jak ważne jest mądre gospodarowanie żywnością i dbanie o to by jej nie marnować.
Odbiory naszych działań, potrzebujące rodziny i seniorzy mogą uczestniczyć w międzypokoleniowych warsztatach, podczas których także przekazujemy wiedzę na temat niemarnowania żywności i maksymalnego wykorzystania wszystkich posiadanych produktów.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

W placówce SIEMACHA Spot Tarnów działa dwóch wolontariuszy, którzy czynnie angażują się w podział i przygotowywanie pomocy żywnościowej. Wolontariusze dbają też o to, by do odbiorców trafiała żywność, która jest im potrzebna i zostanie należycie wykorzystana. Ich zadaniem jest także dbanie o to, by w pierwszej kolejności zużywać produkty z krótsza datą ważności.
W trakcie zbiórek żywności dla osób potrzebujących, w tym uchodźców z Ukrainy odbiorcy naszej pomocy chętnie zaangażowali się w pomoc bardziej potrzebującym.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

zamrażarka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-22 o 10:32 i zarejestrowany pod numerem 7981/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5471869496

REGON:

070919220

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000099189

Adres:

ul. Krasińskiego 5a lok. –, 43-300 Bielsko-Biała, województwo śląskie, powiat Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

Adres email:

biuro@ulicakreatywna.pl

Strona www:

ulicakreatywna.pl

Profil na Facebooku:

ulicakreatywna

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

731 727 035

Osoba do kontaktu:

Jarosław Warzecha, tel. 731 727 035, email: jwarzecha26@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Jacek Śliwa - Przewodniczący Zarządu
Jarosław Warzecha - Członek Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Śląski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Ulica Kreatywna – Klub Komorowicka 122 — 43-300 Bielsko-Biała śląskie Bielsko-Biała Bielsko-Biała

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Odbieramy żywność sześć dni w tygodniu, większość odbieranego asortymentu dzielimy na paczki żywnościowe przeznaczone dla konkretnych rodzin, dostosowane do ich potrzeb i możliwości zagospodarowania. Nadwyżkę (jeśli jest) zagospodarowujemy na przygotowanie posiłków dla dzieci, na rzecz których działamy. Dwa dni w tygodniu przeznaczamy żywność na rzecz akcji: “Food not bombs” i “zupa za ratuszem” – z przekazywanych produktów sporządzane są posiłki dla osób dotkniętych biedą lub w kryzysie bezdomności. Harmonogram i sposób odbioru żywności maksymalnie dostosowaliśmy do potrzeb osób, którym ją przekazujemy, by do minimum ograniczyć jej marnowanie. Dodatkowo dbamy o to, by nadwyżki chleba lub pieczywo nie wykorzystane do paczek żywnościowych oraz przygotowywanych posiłków przekazywać na rzecz stadniny koni. Jeśli mamy możliwość, to wysuszone bułki przetwarzamy na bułkę tartą i wykorzystujemy w przygotowywanych później posiłkach.

Głównym odbiorcą przekazywanej przez nas żywności są rodziny wielodzietne oraz rodziny z trudną sytuacją finansową, wychowujące dzieci. Na co dzień zajmujemy się pracą z dziećmi ulicy i możliwość przekazywania żywności dla ich rodzin pomaga nam w budowaniu i wzmacnianiu nawiązywanych relacji. Pomagamy również (pośrednio) osobom z niepełnosprawnością oraz osobom dotkniętym problemem biedy lub bezdomności.

Wśród rodzin objętych naszym wsparciem jest część osób z Ukrainy – świadczymy dla nich pomoc w postaci gotowych posiłków przekazywanych dzieciom oraz paczek żywnościowych – jednak wśród osób, którym przekazujemy paczki żywnościowe nie ma uchodźców z Ukrainy. Wspomagamy również akcje takie jak: Zupa za Ratuszem oraz Food not Bombs, którym przekazujemy część żywności – wśród ich odbiorców są uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy.

Odbieramy żywność (ratujemy przed zmarnowaniem) z jednego sklepu Netto w Bielsku-Białej przy ul. Babiogórskiej, średnia miesięczna wartość odbieranego towaru to 5.500,00zł. W asortymencie największą część stanowi pieczywo oraz warzywa i owoce. Staramy się jak najszybciej przekazywać artykuły do osób potrzebujących, co jest dla nas sporym wyzwaniem logistycznym. Dodatkowo dbamy o to, by niemożliwe do wykorzystania (zeschnięte) pieczywo trafiło do stadniny koni lub zostało przerobione na bułkę tartą- nie są to częste sytuacje, ale pokazują, że zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu odbieranej żywności.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Obecnie mamy starą i wysłużoną lodówko-zamrażarkę. Przy transporcie żywności korzystamy z samochodów prywatnych. Żywność z reguły otrzymujemy w pudłach kartonowych, co pozwala nam ograniczyć kontakt z żywnością do czynności niezbędnych i nie są nam potrzebne pojemniki do przewożenia. Z uwagi na to, że otrzymujemy żywność w końcowej fazie okresu trwałości z reguły bardzo szybko musimy ją rozdysponować lub zadbać o przechowanie w niskiej temperaturze. Niestety, lodówka, z której korzystamy jest używana również w placówce wsparcia dziennego – jest w niej mało miejsca – mamy bardzo ograniczoną możliwość przedłużenia trwałości produktów przetrzymując je jeden dzień lub nawet od rana do wieczora.

Wnioskujemy o lodówko-zamrażarkę, gdyż naszym zdaniem jest to najbardziej potrzebny nam w tej chwili sprzęt. Pozyskanie lodówko-zamrażarki umożliwi nam znacznie wydłużyć czas przydatności do spożycia, a tym samym uratować przed zmarnowaniem większą liczbę żywności. Głównie dotyczy to warzyw i owoców, które odbieramy w chłodni sklepowej, a ich przetrzymywanie w zwykły pomieszczeniu (kiedy np. brak jest miejsca w naszej lodówko-zamrażarce). Potrzeba jest o tyle ważna, że od tego miesiąca sklep z którego odbieramy żywność nie będzie mógł przeceniać warzyw i owoców i obserwujemy już znacznie większą liczbę produktów “na granicy” jadalności. Bez zachowania niskiej temperatury skutkować to będzie większą liczbą zepsutych i niezdatnych do spożycia produktów, które trzeba będzie utylizować.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Otrzymanie lodówko-zamrażarki przyczyni się do wydłużenia trwałości warzyw i owoców. Istotnie poprawi nasze możliwości logistyczne w sytuacji kiedy niemożliwy będzie odbiór paczek żywnościowych będziemy mogli je złożyć i przechować w optymalnych warunkach. Tym samym wydłużymy, do tej pory bardzo krótki, czas dotarcia z żywnością do osób potrzebujących. Jest to dla nas bardzo ważne urządzenie, biorąc pod uwagę fakt, że całość działań związanych z dystrybucją żywności robimy w wolontariacie, przewożąc żywność prywatnymi samochodami, manewrując między możliwością wyjścia z pracy i dotarcia do odbiorcy, a koniecznością przekazania towaru zdatnego do spożycia.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Prowadzimy działania edukacyjne wśród dzieci nie tylko z niemarnowania żywności, ale również z ponownego wykorzystywania przedmiotów z odzysku. Wspólne przygotowywanie posiłków z produktów żywnościowych uratowanych przed zmarnowaniem powoduje, że rozwijamy również kreatywność dzieci w wyszukiwaniu przepisów i wymyślaniu potraw z tego co jest dostępne, niskim kosztem. Z naszego punktu widzenia jest to bardzo ważna umiejętność dla naszych wychowanków, którzy w domach rodzinnych, często mają ograniczone możliwości przygotowania posiłków, czy wspólnego ich spożywania.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Całość działań związanych w organizowanie pomocy żywnościowej prowadzona jest przez nas w wolontariacie, z zaangażowaniem własnych środków – nie pobieramy z tego tytułu żadnych korzyści i robimy to jedynie dla idei niemarnowania jedzenia. W odbiór i dystrybucję żywności zaangażowanych jest regularnie około sześciu osób, sporadycznie liczba ta jest większa. To sprawia, że staramy się wykorzystać jak najszerzej dostępne zasoby – angażując w to działanie również odbiorców, którzy często są pośrednikami w przekazywaniu produktów oraz sami informują nas o osobach potrzebujących.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-22 o 12:01 i zarejestrowany pod numerem 7808/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Bank Żywnościowo – Rzeczowy

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

9562085779

REGON:

871638314

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000137054

Adres:

ul. Wały Gen. Sikorskiego 27 lok. 29, 87-100 Toruń, województwo kujawsko-pomorskie, powiat Toruń, Toruń

Adres email:

bankzywnosci@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

507 195 603

Osoba do kontaktu:

Jadwiga Wojciechowska, tel. 507 195 603, email: bankzywnosci@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Jadwiga Wojciechowska - Prezes
Marek Matusiewcz - Sekretarz

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Toruniu

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Stowarzyszenie regularnie wydaje paczki żywnościowe dla 2500 potrzebujących beneficjentów z naszego miasta. Dodatkowo dla 74 rodzin (296 osób) wytypowanych przez oragnizację codziennie przekazujemy żywność krótkoterminową pochodzącą z sieci handlowych. Ponadto wydano 360 kg żywności z przeznaczeniem na paczki dla uchodźców z Ukrainy posiadających uprawnienia do pobytu. Wszyscy uczestnicy DT po zakończeniu warsztatów otrzymali wroby KFC oraz produkty chemii codziennego użytku.

Stowarzyszenie Kujawso-Pomorski Bank Żywnościowo- Rzeczowy w Toruniu stale i systematycznie świadczy pomoc żywnościową osobom starszym, niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo, bezdomnym, dzieciom, rodzinom wielodzietnym oraz rozbitym, osobom bezdomnym oraz uchodźcom z Ukrainy. Z przekazywsanej żywności korzysta około 5000 uchodżców i ponad 2500 beneficjentów Stowarzyszenia.

– skierowanie do pracy 12 kobiet z Ukrainy w rirmie PUKALA w Toruniu,
– organizacja warsztatów kulinarnych między innymi dla dzieci uchodźców z Ukrainy z udziałem kobiet z Ukrainy do prezentowania posiłków ukraińskich,
– wydawnie indywidualnych paczek dla Ukraińców posiadających uprawnienia do odbioru tych paczek,
– systematyczne wspieranie zywnoscia około 5000 uchodźców przebywających w mieście.

Żywność krótkoterminowa pochodzi z sieci handlowych miasta Toruń. Jest wydawana beneficjentom Stowarzyszenia oraz uchodźcom zgodnie z ich zapotrzebowaniem w taki sposób, żeby nie generować strat.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Stowarzyszenie dysponuje małą lodówką .

Swiadczenie pomocy żywnościowej dużej liczbie potrzebujących wymaga odpowiedniego zaplecza logistycznego, które Stowarzyszenie posiada, jednak w ostatnim czasie, głownie przez dramatyczną sytucje na Ukrainie i związaną z nią falą uchodźców oraz regularny wzrost liczby potrzebujących obywateli polskich wspomniane ograniczone zaplecze logistyczne Stowarzyszenia wymaga uzupełnienia. W naszych warunkach najlepiej spisałaby sie duża lodówko-zamrażarka, w której moglibyśmy przechowywać żywność krotkoterminową wrażliwą na temperaturę do momentu jej dystrybucji/wydania. Posiadane urządzenie chłodnicze jest już nie wysrtarczające.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie Stowarzyszenia w dużą lodówko-zamrażarkę pozwoli na niezakłócone świadczenie pomocy żywnościowej naszym beneficjentom i uchodzcom z Ukrainy oraz zagwarantuje, że przekazywana żywność będzie pełnowartościowa. Dodatkowy sprzęt zwiększy elastyczność Stowarzyszenia podczas wydawek oraz zmniejszy lub całkowicie zlikwiduje straty wynikłe z powodu losowych zakłóceń odbiorów.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Stowarzyszenie organizuje warsztaty kulinarne między innymi dla dzieci uchodźców z Ukrainy z udziałem kobiet z Ukrainy do prezentowania posiłków ukraińskich sporządzanych z dostepnych u nas produktów oraz zakupionych – wskazanych przez trenera – uchodźcę. Przeprowadzone zostały również warsztaty z temetu – ekonomiczne gospodarowanie budżetem domowym. Beneficjenci warsztatów integruja się, uczą się, jak samodzielnie przygotowywać posiłki, jak efektywnie korzystać z zakupionych produktów i co zrobić, żeby żywnośc była całkowicie konsumowana, a nie przeznaczana na straty oraz jak racjonalnie wykorzystywać posiadane środki finansowe.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariusze wybieranii z bazy wolontariackiej Stowarzyszenia pomagają w realizacji poszczególnych zadań takich, jak oragnizacja warsztatów kulinarnych, wydawanie paczek żywnościowych, czy przygotowywanie indywidualnych paczek żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-22 o 12:46 i zarejestrowany pod numerem 8035/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

stowarzyszenie nadzieja rodzinie

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6572503487

REGON:

292663406

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000116441

Adres:

ul. mielczarskiego 45 lok. –, 25-709 Kielce, województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, Kielce

Adres email:

a.glogowska@snr.org.pl

Strona www:

nadziejarodzinie.org.pl

Profil na Facebooku:

wolnastrefa

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

413 358 755

Osoba do kontaktu:

anna głogowska, tel. 785 902 583, email: a.glogowska@snr.org.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

ks. Andrzej Drapała - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Kielecki Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Kluby Wolna Strefa, prócz cyklicznych dostaw z Banku Żywności, prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży w ramach Akcji Pajacyk od ponad 8 lat, prowadzimy również projekty w ramach otrzymanych dotacji w zakresie zdrowego żywienia i nie marnowania żywości. Edukacja i profilaktyka to główny obszar działalności klubów. Placówki kierują swoje działania do osób ubogich, gdzie również w środowiskach rodzinnych opiekunowie są niewydolni wychowawczo. Nasi podopieczni spędzają w Klubach wiele godzin, przychodzą zaraz po swoich zajęciach w szkole i wychodzą wraz z ich zamknięciem (placówki w roku szkolnym czynne są od godz. 11 – 19 w okresie wakacji 8-16).Czas spędzony w naszych klubach to godna alternatywna do środowiska rodzinnego, gdzie najbliżsi z dziecka otoczenia to w większości osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, alkoholu i niestabilne emocjonalnie. żywienie naszych podopiecznych odbywa się codziennie w postaci produktów gotowych, jak i wytworzonych w ramach war. żywieniowy.

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie powstało ponad 20 lat temu w celu pomocy osobom potrzebującym w różnych obszarach życia. Każdy człowiek zagubiony, nie radzący sobie z rzeczywistością, samotny, ubogi znajduje u nas zrozumienie i realną pomoc. Jednym z obszarów działalności Stowarzyszenia są Kluby młodzieżowe i Rodzinne pod wspólną nazwą “Wolna Strefa”, których uczestnikami są dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat i powyżej 60 roku życia (seniorzy). Podopieczni ww placówek pochodzą z ubogich rodzin

W Klubach Wolna Strefa obecnie mamy 40 dzieci o statusie uchodźcy, zarówno same dzieci jak i ich mamy, przychodzą do naszych placówek szukając pomocy w różnych obszarach, od pomocy i wsparcia psychologicznego, po edukację i wsparcie materialne. Temu ostatniemu sprostać nie jesteśmy w stanie, natomiast wspieramy te rodziny właśnie produktami żywnościowymi, część produktów dostają do swoich gospodarstw i korzystają każdorazowo z posiłku przygotowanego przez naszych instruktorów żywieniowych w Klubach.

Dzięki współpracy z kieleckim oddziałem Banku Żywności przyczyniamy się jako Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie do “ratowania” produktów krótkoterminowych. Nasze Stowarzyszenie prowadzi działania w obszarze opiekuńczo-wychowawczym od ponad 15 lat pod postacią Klubów młodzieżowych i Rodzinnych “Wolna Strefa”. Obecnie mamy 11 placówek na terenie woj. świętokrzyskiego, w których jest bliski 480 osób w wielu 6-99 lat. Ponieważ Kluby Wolna Strefa to działalność non profit, owoce współpracy z Bankiem Żywności są dla naszych podopiecznych bezcenne. Uczestnikami Klubów Wolna Strefa są dzieci i młodzież, oraz seniorzy pochodzący z defaworyzowanych środowisk, o niskim statusie społecznym i ekonomicznym. Wsparcie żywnościowe cenią najbardziej.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

W 80 procentach naszych placówek są lodówki (pod blatowe, wolnostojące) co niestety nie zabezpiecza potrzeb naszych podopiecznych i kadry, szczególnie w okresach letnich. Dostawy z Banku Żywności magazynowane są w Klubie Wolna Strefa na ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach, który to Klub posiada w swoich zasobach największą lodówkę z zamrażalnikiem (180cm). To z tego właśnie Klubu jeszcze w ten sam dzień lub na następny dzień, produkty krótkoterminowe transportowane są naszym firmowym autem do pozostałych placówek znajdujących się na terenie miasta Kielce i pobliskich gmin. Doposażenie tego strategicznego klubu w nową lodówkę z zamrażalnikiem dało by nam szansę na ulepszenie logistyki odbioru produktów (tych gotowych, jak również przetworzonyc

Sprzęt znajdujący się w strategicznej placówce na ul Karczówkowskiej nie zabezpiecza potrzeb w ilości przechowywania produktów spożywczych wymagających niskich temperatur zarówno tych gotowych jak warzywa, owoce, sery, mrożonki itp. jak i przetworzonych tzn. tych, które dają możliwość zamrożenia jako produkty gotowe (pierogi, naleśniki, gulasze). Doposażenie klubu w dodatkową lodówko-zamrażarkę poprawi zdolności niemarnowania żywności i ekonomicznego wykorzystania produktów spożywczych. Dodatkowo mając gdzie bezpiecznie przechowywać produkty spożywcze będziemy w stanie zmagazynować półprodukty w większej ilości i organizować częściej warsztaty żywieniowe w ramach których zapraszać będziemy osoby z najbliższego otoczenia naszych podopiecznych. Dodatkowa lodówka to również bezpieczeństwo bezpośrednio wpływające na logistykę produktów krótkoterminowych, zamiast pilnego transportu do rodzin na terenie woj. świętokrzyskiego, będziemy mogli “wzbogacić” obdarowywanych właśnie np pierogami

Mikrofalówka daje wiele możliwości kiedy nasz klub “pęka w szwach” od uczestników i cztery palniki kuchenki nie dają szans na nakarmienie wszystkich na raz 🙂 Kuchenka mikrofalowa to urządzenie, które po poinstruowaniu przez wychowawcę, będą mogli samodzielnie używać starsi nasi uczestnicy, tym samych pomów kadrze w “nakarmieniu głodnej grupy”. Mikrofala oszczędzi wychowawcom czasu i zabezpieczy najpilniejsze potrzeby “chwili”.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie w sprzęty naszej strategicznej placówki bezpośrednio przyczyni się o jeszcze efektywniejszego niemarnowania żywności. Dodatkowy sprzęt chłodząco-mrożący pozwoli nam dokonywać w większej ilości zakupów produktów wymagających niskich temperatur tj. produkty mleczne, warzywa, owoce, wędliny itd. Klub na Karczówkowskiej ma 40 uczestników z polski w wieku 6-19 lat i około 20 uczestników z Ukrainy, dotychczasowy sprzęt który jest na stanie klubu nie jest wystarczający a co za tym idzie, nie są wykorzystane “talenty” naszych uczestników i Instruktorów na warsztatach żywieniowych.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Kluby Wolna Strefa to kolebka profilaktyki i edukacji. Nasi uczestnicy niestety nie mają dobrych wzorców w swoich domach rodzinnych, nie przychodzą do naszych placówek z utrwalonymi wartościami. Pomimo ubóstwa, które dotyka naszych podopiecznych w 90 procentach społeczności klubowej, świadomość niemarnowania żywności i zasad zdrowego żywienia jest im obca. Większość trafiających do nas po raz pierwszy klubowiczów uważa, że napoje gazowane i hotdog na stacji benzynowej to luksus. nie znają alternatywy dla chipsów, coca-coli czy energetyków. To właśnie w naszych placówkach poznają zasady zdrowego żywienia i mają szansę zjeść chociaż jeden ciepły posiłek dziennie. Edukacja empiryczna podczas warsztatów żywieniowych to gwarancja sukcesu

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Kluby Wolna Strefa od zawsze kojarzone są z wolontariatem, prócz osób z zewnątrz ( najczęściej z najbliższego otoczenia Kadry Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie) w każdym klubie jest najmniej dwoje wolontariuszy, którzy byli uczestnikami naszych klubów sami a po osiągnięciu dojrzałości automatycznie działają jako wolontariusze. często słyszymy że motywuje ich fakt że dzięki naszej placówce, ich życie potoczyło się inaczej niż im najbliższych, gdzie nie gości w ich dorosłych już domach, głód, alkohol czy przemoc.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówko-zamrażarka

1

2499,00zł

2499,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-22 o 14:16 i zarejestrowany pod numerem 8043/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5691841844

REGON:

141871748

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000329477

Adres:

ul. Narutowicza 6 lok. –1, 06-500 Mława, województwo mazowieckie, powiat mławski, Mława

Adres email:

J.PISKORSKA@MOPS-MLAWA.PL

Strona www:

mops-mlawa.pl

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

236 543 560

Osoba do kontaktu:

Justyna Piskorska, tel. 660 838 103, email: J.PISKORSKA@MOPS-MLAWA.PL

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Krzysztof Kwiatek - Zastępca prezesa
Justyna Piskorska - sekretarz

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Ciechanowie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Żywność pozyskana z Banku Żywności w Ciechanowie transportowana jest autem dostawczym do naszego magazynu mieszczącego się przy ul. Warszawskiej i następnie wydawana przez członków Stowarzyszenia w ramach pracy wolontarystycznej. Bardzo często też zawozimy w dniu dostawy żywność do miejsca pobytu Uchodźców z Ukrainy oraz przygotowujemy wspólnie z nimi posiłki z wykorzystanie otrzymanej żywności lub podpowiadamy jak ją wykorzystać
Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących mieszkających na terenie Mławy

Nasze Stowarzyszenie pomaga 600 osobom z miasta Mława, które korzystają ze świadczeń Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej w Mławie (niepełnosprawni, rodziny wielodzietne, osoby chore, uzależnione, itp.) oraz 620 Uchodźcom z Ukrainy

Zorganizowaliśmy projekt Akademia Inspiracji podczas którego wspólnie z Uchodźcami w różnym wieku przygotowywaliśmy potrawy z kuchni Ukraińskiej i z kuchni Polskiej oraz odbywały się zajęcia z psychologiem i pedagogiem.
Dostarczamy także Uchodźcom produkty świeże pozyskane ze sklepów oraz z Banku Żywności w Ciechanowie.

pozyskujemy żywność z lokalnych sklepów i wydajemy na bieżąco najbardziej potrzebującym

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy jedynie wynajmowany samochód do przewozu żywności.

nasza organizacja nie posiada żadnej chłodni ani lodówki, aby nie marnować żywności zawozimy ją do potrzebujących własnymi samochodami bo nie mamy gdzie przetrzymać produktów. Wydając przez jeden dzień żywność która potrzebuje przechowywania w lodówce nie mamy możliwości poinformowania a tym bardziej przekazania żywności wszystkim naszym podopiecznym, w związku z tym z niektórych produktów musimy rezygnować.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie naszej organizacji w lodówkę pozwoli nam przechowywać jogurty i inne produkty potrzebujące chłodnego pomieszczenia, przez co nie będą ulegały zepsuciu. żywność będzie mogła być wydawana dłużej co zwiększy tez skalę odbiorców.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasza organizacja przy wsparciu Banku Żywności w Ciechanowie organizuje warsztaty z nie marnowania żywności oraz warsztaty kulinarne pokazujące w jaki sposób nie marnować żywności oraz jak dobrze gospodarować środkami żeby nie kupić za dużo.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Stowarzyszenie “Bądźmy Razem” działa tylko i wyłącznie na pracy wolontarystycznej za która nikt nie otrzymuje wynagrodzenia. Osoby korzystające ze świadczeń MOPS pomagają rółwn8ież w ramach pracy wolontarystycznej przy rozładunku i liczeniu towaru oraz angażują się w zbiórki żywno9ści.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-23 o 09:30 i zarejestrowany pod numerem 7937/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie “Razem lepiej”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6842617945

REGON:

180675095

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000378220

Adres:

ul. Trzciana 24a lok. 24a, 38-450 Dukla, województwo podkarpackie, powiat krośnieński, gmina Dukla

Adres email:

tbelcik0@gmail.com

Strona www:

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/stowrazemlepiej

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

509 412 188

Osoba do kontaktu:

Teresa Belcik, tel. 509 412 188, email: tbelcik0@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Teresa Belcik - Prezes
Dorota Zawada - członek zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Podkarpacki Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Dom Ludowy w Nowej Wsi Nowa Wieś 54a — 38-450 Dukla podkarpackie krośnieński gmina Dukla

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Nasza organizacja zajmuje się dystrybucją żywności przekazaną ze sklepów “Biedronka” oraz “Kaufland”. Dzięki Podkarpackiemu Banku Żywności przywoziliśmy dużym samochodem dostawczym i rozdawaliśmy także owoce i warzywa. Świadczeniem pomocy zajmują się tym członkowie stowarzyszenia oraz inni wolontariusze, którzy dojeżdżają do sklepów własnymi samochodami ( średnio trasa to łącznie ok. 70km) , a następnie głównie w nocy ( ze względu na brak odpowiedniego zaplecza i brak zamrażalki) zmuszeni są do przygotowywania paczek i rozdysponowania ich do późnych godzin nocnych. Nie możemy czekać do rana z obawy, że żywność w pokojowych warunkach ulegnie całkowitemu zepsuciu. Pomoc otrzymują głównie 4 miejscowości, jednak obdarowywane są też inne osoby, które potrzebują takiej pomocy. Ze sklepów przywożone jest głównie mięso, wędlina, owoce, warzywa, nabiał i pieczywo.

Są to zróżnicowane grupy osób. Skupiamy się bowiem na różnych czynnikach, z których wynika potrzeba pomocy. Są to więc osoby starsze, schorowane, samotne, niepełnosprawne, po utracie pracy, niezaradne życiowo, po klęsce żywiołowej, rodziny wielodzietne. Każdorazowo sytuacje te są badane indywidualnie.

Nasze stowarzyszenie angażowało się w przeprowadzaną zbiórkę żywności dla uchodźców z Ukrainy. Z uwagi na zmienną sytuację jesteśmy w stałym kontakcie z gminnym koordynatorem ds. zarządzenia kryzysowego, który w razie takiej potrzeby zgłosi do nas zapotrzebowanie na pomoc.

Nasza organizacja zajmuje się dystrybucją żywności przekazaną ze sklepów “Biedronka” oraz “Kaufland”. Zajmują się tym członkowie stowarzyszenia, którzy dojeżdżają do sklepów własnymi samochodami ( średnio trasa to łącznie ok. 70km) , a następnie głównie w nocy ( ze względu na brak odpowiedniego zaplecza i brak zamrażalki) zmuszeni są do przygotowywania paczek i rozdysponowania ich. Nie możemy czekać do rana z obawy, że żywność w pokojowych warunkach ulegnie całkowitemu zepsuciu. Pomoc otrzymują głównie 4 miejscowości, jednak obdarowywane są też inne osoby, które potrzebują takiej pomocy. Ze sklepów przywożone jest głównie mięso, wędlina, owoce, warzywa, nabiał i pieczywo.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Stowarzyszenie nie posiada na własność jakiegokolwiek sprzętu niezbędnego do przechowywania żywności.

Sklepy z których odbieramy żywność oddalone są znacznie od naszej miejscowości, w związku z czym dojeżdżamy do nich własnymi samochodami. Odbiory są przeważnie dwa razy w tygodniu, często późno w nocy, więc z obawy o stan żywności, zaraz po przyjeździe ze sklepu, robimy paczki i rozwozimy je potrzebującym. Sytuacje mieszkańców są coraz trudniejsze, co widzimy w zwiększającej się ilości osób, które zgłasza się do nas z prośbą o pomoc, dlatego nie chcemy zrezygnować z dystrybucji pomimo, że czasem działania te podejmowane są wyłącznie kosztem naszych wolontariuszy. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu, niekiedy żywność, która nie została w odpowiedni sposób przechowywana, po kilku godzinach od jej przewiezienia nadawała się do wyrzucenia. Chcąc zadbać o żywność, a w rezultacie o ludzi, którym pomagamy prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku.

Mikrofalówka ułatwi nam organizację i wydawanie żywności. Nierzadko, głównie osoby starsze, nieposiadające jej zgłaszają nam potrzebę przygrzania gotowego posiłku. Chcąc zapobiec ewentualnemu złemu samopoczuciu takiej osoby spowodowanej zjedzeniem zimnego posiłku, do tej pory używaliśmy urządzeń w domach naszych wolontariuszy, jednak ta forma pomocy nie sprawdza się.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie naszej organizacji w sprzęt do przechowywania i podgrzewania żywności wpłynie zarówno na jej bezpieczeństwo jak również na skalę świadczonej przez nas pomocy, ponieważ nie będzie ona wyrzucana, a trafiać będzie do osób potrzebujących. Dzięki udzielonej pomocy, wsparcie otrzymają także nasi bezinteresownie działający wolontariusze, którzy nie będą zmuszeni do pracy do późnych godzin nocnych, kosztem swojego zdrowia.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Przez cały rok w trakcie prowadzonych warsztatów kulinarnych poruszane są kwestie dotyczące przeciwdziałania marnowania żywności i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasi wolontariusze jeżdżą swoimi samochodami do sklepów po żywność, a następnie biorą udział w przygotowywaniu paczek i rozdysponowaniu ich.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-23 o 14:26 i zarejestrowany pod numerem 8058/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE POMAGAMY SERCEM

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6443532503

REGON:

368834378

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000705925

Adres:

ul. Jana Dekerta 4 lok. 3, 41-200 Sosnowiec, województwo śląskie, powiat Sosnowiec, Sosnowiec

Adres email:

stowarzyszenieksp@gmail.com

Strona www:

Profil na Facebooku:

stowarzyszenieksp

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

736 861 612

Osoba do kontaktu:

Marek Kowaliński, tel. 579 515 317, email: stowarzyszenieksp@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Stanisław Cur - Prezes Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Śląski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ngo.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres STOWARZYSZENIE POMAGAMY SERCEM JANA DEKERTA 4 3 41-200 Sosnowiec śląskie Sosnowiec Sosnowiec

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Nasze Stowarzyszenie 2 razy w tygodniu pozyskuję żywność z jednostek handlowych od 2017 roku jako stały program żywnościowy w formie paczek i posiłków gotowych , na dzień dzisiejszy pozyskujemy taka żywność z 4 dużych jednostek handlowych , restauracji KFC a także z Piekarni i cukierni .
Taką żywność pozyskujemy w każdy Poniedziałek i Czwartek czasem zdarza się odbiór żywności także w Soboty.
Pozyskana żywność jest u nas magazynowana , sortowana i przygotowywana do wydawki przez naszych wolontariuszy .
Paczki wydawane są dla każdej grupy społecznej raz w tygodniu według harmonogramu , w tym Seniorzy i osoby starsze paczki wydawane są w kazdy Poniedziałek , rodziny wielodzietne , dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , samotne matki paczki wydawane są w każdy czwartek , uchodźcy z Ukrainy paczki wydawane są w każdą Sobotę .

Nasze Stowarzyszenie od roku 2017 wspiera żywnością długoterminową także żywnością krótkoterminową a także w pieczywo i wyroby cukiernicze pozyskane i uratowane przed zmarnowaniem . w postaci paczek żywnościowych , dań gotowych a także napojów różnego typu dla poniższych grup społecznych: Seniorzy i osoby starsze , rodziny wielodzietne , dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , samotne matki a także od 2021 roku uchodźców z Ukrainy.

Nasza organizacja od dnia rozpoczęcia wojny w Ukrainie uruchomiła swój wewnętrzny program dla Ukrainy gdzie zbiera Żywność długoterminową: i krótkoterminową , Środki czystości , Środki higieny dla dzieci: pampersy itp , Leki i materiały opatrunkowe , Poza tym koce i folie termiczne.. Do dnia dzisiejszego wysłaliśmy również do Charkowa dwa transporty żywności udokumentowanej relacji foto jak i video .
Wspieramy Ukraińskie rodziny jak i uchodźców z Ukrainy na terenie naszego Miasta dla nich uruchomiliśmy specjalny program pomocowy który został zakwalifikowany jako pomoc stała do końca 2022 w razie potrzeby program zostanie wydłużony. dodatkowo nasza organizacja przekazała jedno mieszkania dla rodziny wielodzietnej uciekającej z Ukrainy

Nasza organizacja dwa razy w tygodniu regularnie odbiera żywność krótkoterminową od roku 2018 której data przydatności do spożycia jest niska często poniżej 2 tygodni , dodatkowo od 2020 roku współpracujemy i odbieramy Pieczywo i wyroby cukiernicze z jednej z dużej Piekarni i Cukierni z Dąbrowy Górniczej które maja defekt lub po prostu się nie sprzedały by nie doszło do masowego marnowania i wyrzucania odbieramy takie pieczywo.
W każdy Poniedziałek i Czwartek odbieramy żywność krótkoterminową , pieczywo , wyroby cukiernicze , nabiał , często też art. mrożone z sklepów i jednostek handlowych jak :2 sklepy Netto zlokalizowane w Sosnowcu , Auchan Sosnowiec , KFC Sosnowiec , Netto z Będzina a także cukiernie i Piekarnie z Dąbrowy Górniczej

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Na dzień dzisiejszy posiadamy dwie lodówki specjalistyczne do przechowywania żywności która w dużym stopniu minimalizuje przed zmarnowaniem i chroni żywność przed zepsuciem . dodatkowo dysponujemy specjalnie przystosowanym magazynem klimatyzowanym niezależnie od pory roku i temperatury dla przechowywania żywności.

Do tej pory posiadamy dwie lodówki do przechowywania żywności co jest niewystarczające do ilości pozyskanej żywności pozyskiwanej 2 razy w tygodniu.
utrzymaniem żywności krótkoterminowej w warunkach sterylnych i chłodniczych przeznaczonej dla osób potrzebujących w formie paczek żywnościowych .
Produkty krótkoterminowe wymagają od nas specjalnego przechowywania wymagającego pozyskanie dodatkowych lodówek i zamrażalników
chłodniczych które będą zapobiegały szybkiemu psuciem się produktów przed wydaniem ich potrzebującym co usprawni funkcjonowanie prac magazynowych dla wolontariuszy . Dla nas bardzo ważne by współpracować z wieloma jednostkami handlowymi ponieważ nasza pomoc automatycznie może zostać poszerzona do jeszcze większej grupy odbiorców osób najbardziej potrzebujących i wykluczonych społecznie na chwile obecną wspieramy ponad 400 rodzin , dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie przekazać więcej paczek żywnościowych dla wielu gryp w tym osób bezdomnych.

Nasza organizacja wspiera również osoby bezdomne i wykluczone społecznie które często nie posiadają możliwości podgrzania sobie posiłku lub wcale go nie posiadają , dzięki współpracy z KFC Sosnowiec która przekazuje nam 2 razy w tygodniu dania gotowe wymagające tylko podgrzania a także pozyskanej żywności w formie dań gotowych które również wymagają tylko podgrzania taka mikrofalówka podniosła by nasze standardy co pozwoli podgrzać ciepły posiłek bezpośrednio przed podaniem , usprawni nam to działania zwłaszcza dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie którzy zwyczajnie nie maja możliwości przygotowania sobie jakikolwiek posiłku a którzy często zwracają się do nas o pomoc.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

NIE DOTYCZY

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasze Stowarzyszenie prowadzi kampanie na temat przeciwdziałaniu marnowaniu żywności informując przy tym swoich beneficjentów , osób uzyskujących od nas pomoc żywnościową w jaki sposób przechowywać żywność krótkoterminową co wchodzi w skład takiej żywności i jak ja najlepiej wykorzystać by jej nie wyrzucać , jakie są sposoby wykorzystania produktów o niskim terminie przydatności oraz co można z nich przygotować.
Dodatkowo doradzamy co zrobić w wypadku jeżeli posiadamy nadmiar żywności jak ją najlepiej wykorzystać oraz przetworzyć dzięki temu minimalizujemy do minimum utratę wartościowych składników odżywczych zwartych w żywności chroniąc tym samym przed wyrzuceniem , to dla nas ważna lekcja i priorytet w naszej kampanii w ochronie żywności

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasza organizacja ma bardzo poszerzoną strukturę wolontariatu , posiadamy młodych i ambitnych wolontariuszy którzy jak nikt inny włączają się w pomoc potrzebującym , nasi wolontariusze odbywają u nas szkolenia w formie edukacji na temat wsparcia i pomocy żywnościowej przed zmarnowaniem dla osób w potrzebie , dodatkowo włączają się również w inne programy pomocowe naszego Stowarzyszenia. Dodatkowym atutem dla nas jest włączenie wolontariuszy w pomoc potrzebującym z ramienia Amazon Sosnowiec który w ramach kampanii o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wspiera nasze Stowarzyszenie w wolontariuszy z pasją i zaangażowaniem dla których praca w naszym Stowarzyszeniu przy programach pomocowych jako organizacji pozarządowej jest bardzo ważna .

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

zamrażarka

2

650,00zł

1300,00zł

lodówko-zamrażarka

1

1200,00zł

1200,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-23 o 22:08 i zarejestrowany pod numerem 7713/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie “Uśmiech”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie zwykłe

NIP:

6351675838

REGON:

278056611

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000159623

Adres:

ul. Rybickiego 21 lok. –, 43-190 Mikołów, województwo śląskie, powiat mikołowski, Mikołów

Adres email:

stowarzyszenie_usmiech@wp.pl

Strona www:

stowarzyszenieusmiech.eu

Profil na Facebooku:

stowarzyszenieusmiech

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

601 487 503

Osoba do kontaktu:

Irena Bondel, tel. 601 487 503, email: grazynabondel@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Grażyna Bondel - prezes
Irena Bondel - członek zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Śląski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Cała grupa naszych podopiecznych to najbiedniejsi mieszkańcy Mikołowa i okolic. Nie rzadko sami rozwodzimy żywność do najbiedniejszej dzielnicy Mikołowa na tzw. baraki. Grupa adresatów jest zagrożona WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, WYKLUCZENIEM CYFROWYM, ŚWIADOMIE BĄDŹ ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ŻYCIOWE ZANIEDBUJĄ WŁASNE ZDROWIE – WYMAGAJĄ POMOCY!!!
Nasi beneficjenci już będąc w wieku przedszkolnym zaczynają powielać błędy rodziców, czyli
• nadużywają alkoholu,
• CZĘSTO CHORUJĄ
• zdarzają się zachowania destrukcyjne, ucieczki z domu, rozboje, zachowania autodestrukcyjne i próby samobójcze.
• często wchodzą w konflikty w grupie rówieśniczej, nawet z prawem, część z nich ma kuratora, niektórzy ma za sobą pobyt w domu dziecka. Brakuje żywności, brakuje świadomego prowadzenia domu, gdzie są odpowiednie posiłki, dieta w zależności od wieku członków rodziny.

Nasi podopieczni to dzieci i młodzież oraz ich rodziny – średnio co tydzień 20-30 rodzin. Waga darowizny ok kg 2600 na miesiąc;
liczba osób ogółem 26 ;
w tym : seniorzy 6. ,
rodziny wielodzietne 6,
bezdomni 2.,
inne grupy – dzieci 14

W gronie naszych podopiecznych są również rodziny uchodźców z Ukrainy. Oni korzystają z wydawanej żywności. Co tydzień 3 rodziny odbierają paczkę żywności. Są to mieszkańcy Mikołowa – wydajemy głównie pieczywo i słodycze. Współpracujemy jednocześnie z Siostrami Boromeuszkami. One również przekazują towar odbierany od nas 5 rodzinom – uchodźcom z Ukrainy. Oczywiście będziemy na bieżąco monitorować potrzeby i angażować się w niesienie pomocy żywnościowej uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. Mamy serca otwarte, szczególnie na ofiary wojny na Ukrainie.

Od wielu lat wydajemy żywność naszym podopiecznym. Kilka razy w tygodniu rozwozimy towar bądź nasi podopieczni sami odbierają żywność.
Oto przykład naszej pracy
a. Liczba sklepów ogółem 6 b. Waga darowizny łączna kg 2611,61 c. Wartość darowizny łączna 43667,723 zł Sposób rozdysponowania darowizny: liczba osób ogółem 26 w tym : seniorzy 6. , rodziny wielodzietne 6, bezdomni 2., inne grupy dzieci 14 Forma udzielonej pomocy : paczka ilość ogółem szt. 26 posiłek ilość ogółem szt. 6

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dwie lodówki, zamrażarka szufladowa i skrzyniowa – niestety stary sprzęt, kuchnia podręczna dość dobrze wyposażona.

Sprzęt, który posiadamy jest stary. Dodatkowo towar odbieramy o różnych porach dnia i w różne dni tygodnia. Nie zawsze jesteśmy wszystko w stanie rozdać, dostarczyć potrzebującym. Potrzebujemy sprawnego sprzętu, aby przechowywać żywność . Potrzebujemy nowej dużej zamrażalki oraz termosu na 20l. Nasi wolontariusze gotują na spotkania np. zupy, gulasz, bigos itp. i w ten sposób rozdajemy przygotowane posiłki w czasie spotkań tematycznych, świątecznych.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Oczywiście, że tak. Mrozimy towar, segregujemy, paczkujemy, rozwodzimy. Bardzo dbamy o jakość rozdawanego towaru.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Od 8 lat regularnie prowadzimy zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo kilka razy na kwartał prowadzimy zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczestników naszych spotkań. Dzieci są wyuczone, jak dbać o dietę, jak dbać o przechowywanie żywności, co robić aby nie marnować niczego!!!!! Oto nasza uśmiechowa rzeczywistość: bieda z jednej strony, a z drugiej świadomość potrzeby kształtowania postawy szacunku do jedzenia- żywności. Wspieramy również misje w Kamerunie. Jesteśmy wyjątkowo wyczuleni na biedę, głód, a co za tym idzie, ogromną wagę przywiązujemy do każdej formy spożywania, wykorzystywania, nie marnowania żywności!

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Cały zespół Stowarzyszenia “Uśmiech:” to wolontariusze. Od lat tak pracujemy. Uczymy się wspólnie wrażliwości na biedę. To zatrważające, że nasi podopieczni, szczególnie rodziny wielodzietne, jak i seniorzy skarżą się na biedę. Od czasu do czasu nasi odbiorcy również monitorują, że ktoś z sąsiadów cierpi głód, nie ma co jeść. Tu widać solidarność lokalną i chęć wzajemnej pomocy! Współpracujemy z MOPS, szkołami, pedagogami, parafiami, DPS – to również nasi wolontariusze.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

zamrażarka

1

1900,00zł

1900,00zł

termos gastronomiczny

1

600,00zł

600,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-24 o 22:51 i zarejestrowany pod numerem 8079/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

FUNDACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH “SANUS”

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

7411076103

REGON:

510246249

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000026673

Adres:

ul. Wierzbowa 7 lok. –, 14-100 Ostróda, województwo warmińsko-mazurskie, powiat ostródzki, Ostróda

Adres email:

pawelprusik@gmail.com

Strona www:

sanus.aniwo.pl

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

665 555 790

Osoba do kontaktu:

Paweł Prusik, tel. 665 555 790, email: pawelprusik@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Paweł Prusik - prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Olsztynie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Odbieramy żywność z punktów handlowych, gastronomicznych. Następnie żywność dzielimy na paczki i ją przekazujmey potrzebującym.

Osobą niepełnosprawnym, rodzinnym domom dziecka i uchodźcą z Ukrainy.

Przekazujemy żywność dla uchodźców przebywajach na terenie naszego miasta.

Przekazujemy podopiecznym żywność oraz przygotowujemy potrawy dla rodzinnego domu dziecka.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Lodówka plus zamrażalnik.

Posiadamy tylko jedną lodówkę (20letnią) i w razie awarii nie bedziemy mieli gdzie przechowywać żywności do tego przy zwiekszeniu odebranej ilości żywności nie mamy możliwości jej przechowywania.

Przygotowując potrawy dla rodzinnego domu dziecka mikrofalówka przyspieszy proces przygotowania i ułatwi prace.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Artykuły spożywcze przechowywane w lodówce zachowają dłużej żdatność do spożycia.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Informujemy na stronie www fundacji o akcjach związanych z niemarnowaniem żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Uczestniczymy w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności w Olsztynie oraz wlączamy do tego wolontariuszy z szkół z Ostródy.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-25 o 11:54 i zarejestrowany pod numerem 8082/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu “JUDYM”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5581738588

REGON:

093211807

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000218340

Adres:

ul. Powstańców Wielkopolskich 35 lok. –, 89-200 Kołaczkowo, województwo kujawsko-pomorskie, powiat nakielski, gmina Szubin

Adres email:

stowarzyszenie.judym@gmail.com

Strona www:

stowarzyszenie-judym.org

Profil na Facebooku:

schronisko Judym

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

518 179 651

Osoba do kontaktu:

Wioletta Kwiatkowska, tel. 518 179 651, email: stowarzyszenie.judym@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Katarzyna Jaskólska - Prezes Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Pilski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Jak napisałam przygotowujemy z otrzymanych produktów żywnościowych 3 posiłki dziennie, jak jest możliwość to nawet 4 w formie II śniadania, przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok dla około 80 osób codziennie.

Pomagamy osobom bezdomnym mieszkającym w naszych schroniskach, jest to około 80 osób codziennie, które otrzymują 3 posiłki dziennie

Otrzymujemy żywność z Banków Żywności w Pile i Koninie. Dokonujemy odbiorów żywności uratowanej przed zmarnotrawieniem z okolicznych sklepów Biedronka, Netto i Dino. Z odebranej żywności przygotowujemy 3 posiłki dziennie mieszkańcom naszych schronisk dla osób bezdomnych, w sumie to trzy placówki: Schronisko dla osób bezdomnych “JUDYM”, Schronisko dla osób bezdomnych KATARZYNKA, Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi KATARZYNKA. W sumie przygotowujemy z otrzymanej żywności uratowanej przed zmarnotrawieniem 3 posiłki dziennie dla około 80 osób potrzebujących – bezdomnych.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dysponujemy lodówkami i zamrażarkami, kuchniami – platami do gotowania posiłków, grillami. Niestety lodówek i zamrażarek mogłoby być więcej, co pozwoliłoby na dłuższe przechowywanie żywności.

Przy takiej liczbie osób potrzebujących potrzebujemy dużo sprzętu do przechowania żywności. Niekiedy zdarza się, że nie ma miejsca na przechowywanie warzyw i owoców i zostają w magazynie. Gdybyśmy mieli dodatkową lodówkę to też zawsze mogłyby być w niej przechowywane, co pozwoliłoby na ich dłuższy okres do spożycia, przetworzenia na gotowe dania.

Czasami zdarza się, że podopieczni z różnych przyczyn spóźniają się na posiłek, a mikrofalówka pozwoliłaby szybko podgrzać im posiłek, aby zawsze otrzymali ciepły posiłek.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie nas w sprzęt do przechowywania żywności sprawi, że produkty spożywcze będą miały dłuższy termin do spożycia i do przygotowania posiłków dla osób bezdomnych.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasi podopieczni czynnie biorą udział w procesie od dostawy otrzymanych produktów spożywczych uratowanych przed zmarnotrawieniem. Uczą się w ten sposób jak właściwie przechowywać grupy produktów, aby nie straciły świeżości i były zdatne do spożycia. Uczą się jak je obrabiać i przygotowywać posiłki, aby jak najmniej produktów się zmarnowało. Uczymy ich również, że nawet jeśli produkty typu warzywa owoce są już niezdatne do przygotowania posiłków to nie oznacza, że należy je wyrzucić. Są jeszcze zwierzęta, które mogę je spożyć i w ten sposób uchronimy produkty od wyrzucenia. Uczymy podopiecznych jak postępować z żywnością aby przeciwdziałać marnowaniu żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

W naszych schroniskach dla osób bezdomnych mamy wolontariuszy którzy czynnie działają na terenie schronisk, którzy również uczestniczą w przygotowywaniu posiłków z otrzymanych produktów żywnościowych. Również podopieczni – mieszkańcy schronisk często angażują się w przygotowywanie posiłków i zostają naszymi wolontariuszami.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-25 o 12:49 i zarejestrowany pod numerem 7947/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

7851264398

REGON:

004834535

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000051322

Adres:

ul. Śremska 12 lok. –, 63-100 Nochowo, województwo wielkopolskie, powiat śremski, gmina Śrem

Adres email:

biuro@fundacja.srem.info

Strona www:

fundacja.srem.info

Profil na Facebooku:

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

881 201 435

Osoba do kontaktu:

Julia Biernacka, tel. 881 201 435, email: julia@fundacja.srem.info

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Hieronim Bartkowiak - Prezes
Anna Sobieraj - Sekretarz Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Wielkopolski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Od poniedziałku do piątku codziennie odbieramy żywność z supermarketu ( pieczywo, warzywa, owoce ) – żywność wydawana jest codziennie osobom bezdomnym i cyklicznie pozostałej grupie w zależności od wielkości transportu żywności.

Osoby bezdomne, osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej, wolontariusze działające przy Banku Żywności.
W powyższej grupie są osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, seniorzy.

W ramach Ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności posiadamy umowy z lokalnymi sklepami wielkopowierzchniowymi ( 3 sklepy). Żywność codziennie od poniedziałku do piątku odbieramy ze sklepu i rozdysponowujemy wśród osób bezdomnych zamieszkałych w Schronisku dla bezdomnych kobiet i Schronisku dla bezdomnych mężczyzn oraz osoby zakwalifikowane do pomocy, które korzystają z żywności przy Banku Żywności działającym przy Fundacji. Ogółem w 2021 otrzymaliśmy ponad 8 ton żywności.
W schronisku dla bezdomnych odbywają się warsztaty nt. niemarnowania żywności, gotujemy potrawy z żywności którą otrzymujemy.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Lodówka turystyczna do transportu żywności, lodówko- zamrażarki umieszczone w magazynie Banku Żywności oraz w budynku Schroniska dla bezdomnych.

Korzystamy z lodówek używanych otrzymanych w darowiźnie od ludzi prywatnych. Lodówki są małe i niewydajne.

Przygotowane potrawy podczas warsztatów kulinarnych można odgrzać w mikrofalówce i spożyć w godzinach późniejszych.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Dłuższa przydatność do spożycia dzięki przechowywaniu w lodówce i możliwość mrożenia żywności, dzięki czemu będziemy mogli pomóc większej grupie potrzebującym.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Warsztaty kulinarne, rozmowy na temat możliwości przyrządzenia potraw z konkretnych produktów.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariusze pomagają przy wydawaniu żywności, Odbiorcy głównie osoby bezdomne biorą czynny udział w warsztatach przy wspólnym gotowaniu.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-25 o 18:28 i zarejestrowany pod numerem 8100/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja Bez Mamy I Taty

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

5342508879

REGON:

362666307

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000577147

Adres:

ul. Chopina 2 lok. –, 05-090 Raszyn, województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

Adres email:

fundacja@bezmamyitaty.org

Strona www:

bezmamyitaty.org

Profil na Facebooku:

bezmamyitaty

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

787 167 745

Osoba do kontaktu:

Antoni Świderek, tel. 787 167 745, email: fundacja@bezmamyitaty.org

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Antoni Świderek - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności Suwałki – Białystok

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ngo.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Zasięg naszych działań w zakresie dystrybucji i wsparcia żywnościowego jest bardzo duży. Pomagamy poprzez wydawanie żywności osobom potrzebującym
( samotnym matkom, wychowankom domów dziecka, rodzinom dysfunkcyjnym, bezrobotnym, bezdomnym, osobom starszym, obywatelom Ukrainy). Codziennie nasi wolontariusze wydają żywność otrzebującym oraz transportują ją do naszych Domów Samotnej Matki i Ośrodków dla osób bezdomnych .

Pomagamy osobom bezdomnym, ofiarom przemocy domowej, które znalazły schronienie w naszych ośrodkach, osobom starszym, rodzinom dysfunkcyjnym oraz obywatelom Ukrainy którzy schronili się w naszych Domach Samotnej Matki w tym tragicznym dla nich czasie działań wojennych w ich ojczyżnie.

Obecnie w naszych Domach Samotnej Matki mieszkają kobiety z dziećmi, które uciekły ze swojej ojczyzny ogarniętej działaniami wojennymi.
Żywność pozyskana i ta uratowana przed zmarnowaniem wchodzi w skład posiłków tych osób.

Fundacja Bez Mamy I Taty prowadzi dwa Domy Samotnych Matek w woj. mazowieckim i podlaskim i tam trafia żywność uratowana przed zmarnowaniem.
Nasi podopieczni chętnie korzystają z tej formy wsparcia, włączając żywność w przyrządzanie smacznych posiłków.
W woj. podlaskim prowadzimy punkt wydawania żywności pozyskanej z Banku Żywności według skierowań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz żywości ,,uratowanej przed zmarnowaniem,,

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dysponujemy dwoma wiekowymi już lodówko zamrażarkami i mikrofalówką .

Nasza fundacja codziennie walczy o ludzi najsłabszych, o tych którzy z różnych powodów potrzebują pomocy. Chcemy szerzyć naszą pomoc potrzebującym i działać na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności na jeszcze większą skalę, chcemy dotrzeć z pomocą do jeszcze większej liczby potrzebujących, by jeszcze więcej żywności uratować przed zmarnowaniem. Otworzyliśmy nowy punkt odbioru i wydawania żywności we wsi Jaziewo na Podlasiu.
Państwa wsparcie pomogło by nam zapewnić bezpieczeństwo jej przechowywania .

Nasze Ośrodki przetwarzają produkty ,,uratowane” przed zmarnowaniem w związku z czym potrzebujemy sprzętu do obróbki termicznej.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Lodówka będzie służyć do przechowywania i ekspozycji żywności . Ludzie widząc tę żywność będą mogli mądrze, bez ,, brania na zapas” korzystać z naszego wsparcia ( widzę i biorę tylko to co zdołam przetworzyć, nie marnuję ! ).

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Edukujemy poprzez warsztaty kulinarne. Nasi podopieczni w 90 % bazują na żywności pozyskanej lub uratowanej, gotując codzienne posiłki.
Dokładamy wszelkich starań aby nic z tych produktów się nie zepsuło.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasi wolontariusze codziennie angażują się w walkę z głodem i nie marnowaniem żywności. Odbierają i wydają potrzebującym jedzenie oraz docierają do tych, którzy z różnych powodów nie są w stanie sami do nas dotrzeć.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-25 o 18:46 i zarejestrowany pod numerem 8102/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Rawicz

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6991030004

REGON:

040065793

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000066429

Adres:

ul. Wyszyńskiego 10 lok. –, 63-900 Rawicz, województwo wielkopolskie, powiat rawicki, gmina Rawicz

Adres email:

wizbud@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

608 620 695

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Maciołek, tel. 608 620 695, email: wizbud@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Zbigniew Maciołek - kierownik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Wielkopolski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

wydajemy żywnośc dwa razy w miesiącu i raz w miesiącu wydajemy żywnośc z programu unijnego oraz chleb dwanaście razy w miesiącu. Jest to dwanaście chlebów w miesiącu na podopiecznego i wiele różnych produktów spożywczych takich jak mąka cukier ryż ser śledzie makarony i wiele innych produktów.

Są to osoby w trudnej sytuacji życiowej i finansowej . Docieramy do osób bezdomnych mieszkających po działkach , emeryci i renciści których dochód jest mały , rodziny wielodzietne ( matki samotnie wychowują dzieci ) uchodżcy i każdemu który zgłosi się do nas i powie że jest głodny.

Wydajemy uchodżcom dwa razy w miesiącu żywność oraz dwanaście razy w miesiącu chleb a ponadto w między czasie wydajemy żywność uzyskaną w ostatniej chwili z kończącymi się terminami. Mamy wielu uchodżców w naszej organizacji zarejestrowanych,dlatego możemy w łatwy sposób dotrzeć do nich.

Pozyskujemy żywność z lokalnych sklepów gdzie terminy się kończą. Odbieramy żywność z Wielkopolskiego Banku Żywności Poznań oraz z rożnych hurtowni i indywidualnych darczyńców gdzie termin już się kończy.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy małą chłodnię trzy lodówki .

Uzasadnienie jest takie że mamy 240 podopiecznych a wiaże się to z tym że potrzebujemy dużo produktów. bardzo często jest tak że dostajemy taką żywność której nie możemy wszystkiego przechować w naszych lodówkach ponieważ się nie mieści .Dlatego musimy szybko zorganizować wydawanie żywności a jest to dla nas problem ponieważ jesteśmy Wolontariuszami.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Na pewno możemy ograniczyć marnotrawstwo w naszej miejscowości i dotrzeć do większej ilości ludzi potrzebujących’

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Indywidualnie docieramy do naszych lokalnych sklepów przeprowadzając rozmowy z kierownictwem tych sklepów gdzie po takich spotkaniach jest pozytywny odzew i zaczynamy współpracę z nimi. Edukujemy nasze społeczeństwo przez lokalną prasę oraz lokalne kościoły oraz współpracujemy z Centrum Usług Społecznych .

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Posiadamy siedmiu wolontariuszy . I to oni muszą trzy razy w tygodniu wydać chleb podopiecznym dwa lub trzy razy w miesiącu wydać większą ilość żywności dla 240 osób a między czasie ci wolontariusze muszą każdy towar który dotrze do nas rozładować po segregować ułożyć na regałach i lodówkach.
I wiele innych prac nie przewidzianych.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-25 o 20:12 i zarejestrowany pod numerem 8107/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Teraz Ulica

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

9372744204

REGON:

522289960

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000974759

Adres:

ul. kierowa 10 lok. 117, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, województwo śląskie, powiat Bielsko-Biała, Bielsko-Biała

Adres email:

TERAZULICA@GMAIL.COM

Strona www:

Profil na Facebooku:

fundacjaterazulica

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

509 850 312

Osoba do kontaktu:

Irena Biskup, tel. 509 850 312, email: TERAZULICA@GMAIL.COM

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Irena Biskup - Wiceprezeska

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Nie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ngo.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

od 11 lat wydajemy działamy jako inicjatywa oddolna i gotujemy i wydajemy posiłki raz w tygodniu i wydajemy osobą potrzebującym w ramach inicjatywy “Jedzenie Zamiast Bomb”

Osobą w kryzysie bezdomności, seniorom w trudnej sytuacji, samotnym rodzicom oraz uchodźcom

Powstanie naszej organizacji zbiegło się z wybuchem wojny w Ukrainie, jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem podjęliśmy działania pomocowe, gotując codziennie posiłki które były wysyłane na granicę oraz na teren objęty działaniami wojennymi. Gotowaliśmy również dla ośrodków które przyjmowały uchodźców wojennych na terenie Bielska-Białej, Szczyrku, Pewli, Jaworza i Lalików. Zorganizowaliśmy 3 zbiórki i przewozy specjalistycznej żywności(wegańskiej) do Lwowa gdzie została bezpłatnie rozdysponowana dla wszystkich potrzebujących.

Pozyskujemy żywność z zaprzyjaźnionych warzywniaków, sklepów oraz sezonowo od od prywatnych osób z własnych upraw. Co niedziele gotujemy z tych produktów zupę i wydajemy potrzebującym w ramach akcji Jedzenie Zamiast Bomb

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

lodówki, termosy, garnki, termoporty, palnik gastronomiczny, garnki gastronomiczne, naczynia jednorazowe, roboty kuchenne,

Wózek transportowy- pomoże nam do przewożenia świeżych warzyw i owoców oraz ugotowanej zupy w słoikach. Przerabiamy ilości warzyw i owoców które są ważą czasami ponad 50 kg co jest bardzo uciążliwe do transportu.
Zamrażarka- pomaże nam w przechowywaniu nadmiaru uratowanej żywności. Zwiększy nam to ilość uratowanej żywności i ułatwi racjonalne jej wykorzystanie w momencie kiedy jest bardziej potrzebna.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

W zamrażarce będziemy mogli przechowywać warzywa sezonowe i wykorzystać w okresach kiedy są niedostępne.
Wózek zdecydowanie ułatwi dystrybucje uratowanych produktów oraz ich przetworów.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Prowadzimy wolontariat podczas gotowanie i przerabiania uratowanych produktów. Do tej pory prowadziliśmy panele dyskusyjne na temat nie marnowania żywności zarówno na ulicy podczas wydawania posiłków oraz w Internecie jako oddolna inicjatywa Jedzenie Zamiast Bomb Bielsko-Biała.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nasza organizacja zrzesza wolontariuszy podczas wspólnego gotowania zupy, obieraniu warzyw oraz robieniu przetworów.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

zamrażarka

1

1300,00zł

1300,00zł

wózek transportowy

1

1200,00zł

1200,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-25 o 23:20 i zarejestrowany pod numerem 7889/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Bank Żywności w Siedlcach

Forma prawna organizacji:

Związek stowarzyszeń

NIP:

8212264251

REGON:

712374301

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000026900

Adres:

ul. Zakładowa 4 lok. –, 08-110 Żabokliki, województwo mazowieckie, powiat siedlecki, gmina Siedlce

Adres email:

siedlce@bankizywnosci.pl

Strona www:

bankzywnoscisiedlce.weebly.com

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/BankZywnosciWSiedlcach/

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

501 244 724

Osoba do kontaktu:

Iwona Czarnocka, tel. 660 615 550, email: siedlce@bankizywnosci.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Iwona Czarnocka - Prezes
Grażyna Jałyńska - Członek Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Siedlcach

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

newsletter Federacji Polskich Banków Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Bank Żywności w Siedlcach Starzyńskiego 4b — 08-110 Siedlce mazowieckie Siedlce Siedlce

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Odbieramy każdego dnia żywność z krótkim terminem do spożycia z sieci sklepów Biedronka, Stokrotka, Kaufland, Vollmart, gotowe dania z KFC, które następnie przekazujemy do organizacji będących naszymi członkami. W sumie korzysta z pomocy Banku Żywności w Siedlcach 110 organizacji z terenu miasta, gminy i powiatu Siedlce, okolicznych powiatów: łosicki, garwoliński, sokołowski, węgrowski, miński, ostrowski. Ponadto pozyskujemy żywność od producentów, hurtowników, darczyńców, którą dalej bezpłatnie przekazujemy podopiecznym naszych organizacji członkowskich. W okresie od 03.01.2022r. do 30.06.2022r. wydaliśmy 532 141,30 kg żywności o wartości 5005253,30 zł. Poza pozyskiwaniem i wydawaniem żywności prowadzimy działania edukacyjno – warsztatowe dotyczące niemarnowania żywności, właściwego przechowywania produktów i racjonalnego gospodarowania żywnością.

Pomocą objęliśmy nasze organizacje członkowskie, 110 organizacji wspierających osoby bezdomne, bezrobotne, ubogie, dzieci z rodzin niepełnych, domów dziecka, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, zespoły charytatywne działające przy parafiach na terenie naszego działania, podopiecznych Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, osoby starsze, niepełnosprawne. Teren działania to miasto, gmina, powiat Siedlce i powiaty: łosicki, węgrowski, sokołowski, ostrowski, garwoliński, miński

Bank Żywności w Siedlcach od 24.02.2022 r. włączył się czynnie w pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, poprzez wydawanie żywności bezpośrednio potrzebującym jak i przez OPL, które świadczą pomoc przyjeżdżającym z Ukrainy. Ponadto wspieramy transporty bezpośrednio na Ukrainę. Współpracowaliśmy od początku wybuchu wojny ze sztabami kryzysowymi w Urzędzie Miasta Siedlce i Urzędzie Gminy Siedlce pod kątem zabezpieczenia żywnościowego, wspieraliśmy punkty recepcyjne oraz punkty wydawania żywności. Nawiązaliśmy współpracę z nowymi organizacjami, które świadczą pomoc uchodźcom w Polsce jak również na miejscu w Ukrainie. Dotychczas wydaliśmy ponad 90 ton żywności dla potrzebujących z Ukrainy, zamierzamy kontynuować naszą działalność w tym zakresie.

Odbieramy każdego dnia żywność z krótkim terminem do spożycia z sieci sklepów Biedronka, Stokrotka, Kaufland, Vollmart, gotowe dania z KFC, które następnie przekazujemy do organizacji będących naszymi członkami. W sumie korzysta z pomocy Banku Żywności w Siedlcach 110 organizacji z terenu miasta, gminy i powiatu Siedlce, okolicznych powiatów: łosicki, garwoliński, sokołowski, węgrowski, miński, ostrowski. Ponadto współpracujemy z miejscową mleczarnią, lokalnymi producentami i dostawcami żywności. W okresie do 03.01.2022r. do 30.06.2022r. udało nam się uratować przed zmarnowaniem 174 653,251 kg żywności, która trafiła do potrzebujących, odebraliśmy w tym okresie 798,77 kg gotowych dań z KFC.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Wybudowaliśmy ze środków NFOŚiGW magazyn i pomieszczenia socjalno – biurowe co w znacznym stopniu ograniczyło wysokie koszty wynajmu pomieszczeń do przechowywania żywności i pozwoliło na zwiększenie ilości przechowywanej żywności. Dysponujemy samochodem typu Bus Chłodnia, wózkami widłowymi i paletowymi. Mamy chłodnię, lodówkę i zamrażarkę. Pozyskaliśmy fundusze z NFOŚiGW na zakup drugiego samochodu, tym razem osobowo – dostawczego, który pozwoli na zwiększenie mobilności w zakresie ratowania żywności przed zmarnowaniem i rozszerzy możliwości edukacyjne, warsztatowe, integracyjne z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.

Bank Żywności w Siedlcach chciałby zakupić z pozyskanych środków dwa termosy gastronomiczne, które zostaną wykorzystane podczas spotkań edukacyjnych, warsztatów kulinarnych, spotkań wolontariuszy mających na celu przede wszystkim przybliżenie kwestii niemarnowania żywności, właściwego przechowywania produktów żywnościowych, racjonalnego robienia zakupów, przygotowywania potraw z produktów pozyskiwanych z codziennych dostaw z sieci sklepów z krótkim terminem do spożycia, zwłaszcza warzyw, owoców. mięsa i wyrobów wędliniarskich. Będzie to sprzęt wykorzystywany zarówno w naszej nowej siedzibie gdzie dysponujemy salą konferencyjną jak również na terenie naszych organizacji członkowskich, podmiotów realizujących działania o podobnym profilu. Nie dysponujemy takim sprzętem, zatem do tej pory chcąc zorganizować spotkania z większą liczbą osób zmuszeni byliśmy do wypożyczania termosów gastronomicznych.

Doposażenie naszej organizacji w mikrofalówkę podobnie jak i w termosy gastronomiczne zostanie wykorzystane podczas spotkań edukacyjnych, warsztatów kulinarnych, spotkań z wolontariuszami. Dodatkowo mikrofalówka będzie wykorzystywana do podgrzewania dań gotowych dla wolontariuszy w trakcie trwania zbiórek żywności. Otrzymujemy cyklicznie, dwa razy w tygodniu zamrożone dania gotowe z KFC, które dzięki pozyskanej mikrofalówce będą mogły być podane naszym podopiecznym w czasie zajęć, pikników, spotkań plenerowych, na których Bank Żywności wystawia swoje stoisko i promuje szanowanie żywności, segregację odpadów, szacunek do innych. mniej zamożnych potrzebujących wsparcia żywnościowego.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie Banku Żywności w sprzęt, o który wnioskujemy na pewno ułatwi i uatrakcyjni spotkania edukacyjne, warsztatowe, kulinarne zarówno w naszej siedzibie jak i na terenie naszych organizacji członkowskich. Pozwoli na zwiększenie liczby osób zapraszanych na działania, poszerzy wiedzę na temat niemarnowania żywności kierowaną do większej liczby odbiorców zarówno młodzieży jak i ludzi starszych, emerytów, niepełnosprawnych, którzy najczęściej korzystają z naszego wsparcia i dla nich wiedza jak przygotować posiłek z żywności pozyskanej z Banku Żywności w Siedlcach, zwłaszcza tej z krótkim terminem do spożycia jest bardzo cenna i potrzebna. Według nas edukacja jest niezbędnym elementem działania Banków Żywności, tylko wyedukowane społeczeństwo przyczyni się do ratowania marnowanej żywności, umiejętności dzielenia się z potrzebującymi, dbania o segregację odpadów.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Bank Żywności w Siedlcach włącza się w działania edukacyjne organizowane przez Federację Polskich Banków Żywności, obchodzimy wspólnie z wolontariuszami, uczniami siedleckich szkół Światowe Dni Żywności, organizowaliśmy działanie pn “Zupa Disco”, mające na celu przygotowanie zupy z produktów otrzymanych z sieci sklepów uratowanych przez zmarnowaniem, dania przygotowywaliśmy wspólnie z niepełnosprawnymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach. Bierzemy czynny udział w pokazie organizacji pozarządowych na terenie Miasta Siedlce wystawiając swoje stoisko promujące działania mające na celu zapobieganie marnowaniu żywności. Uczestniczyliśmy w projekcie “Ekomisja nie marnuję”, przeprowadzamy warsztaty kulinarne.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Wolontariuszy włączamy w zbiórki żywności, do segregacji żywności w magazynie, nasze organizacje członkowskie staramy się angażować do bezpośredniego samodzielnego odbierania żywności z krótkim terminem do spożycia z sieci sklepów, co przyczynia się do edukowania odbiorców odnośnie segregowania produktów, umiejętności wykorzystywania otrzymanych darowizn do sporządzania potraw. Odbieraną od nas żywność organizacja członkowska wydaje swoim podopiecznym również wykorzystując w tym celu wolontariuszy do pomocy w przygotowaniu paczek dla potrzebujących rodzin, transporcie do podopiecznych, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć po pomoc żywnościową.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

termos gastronomiczny

2

700,00zł

1400,00zł

koszty dostawy sprzętów

2

100,00zł

200,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-26 o 08:38 i zarejestrowany pod numerem 8111/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WE WSI WRZĄCA

Forma prawna organizacji:

Koło Gospodyń Wiejskich

NIP:

9680993392

REGON:

382056697

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich pod numerem 3007020008

Adres:

ul. BRAK 11 lok. –, 62-874 WRZĄCA, województwo wielkopolskie, powiat kaliski, gmina Brzeziny

Adres email:

kamila_biernacik@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/people/KGW-we-Wsi-Wrz%C4%85ca/100064696702122/

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

505 804 440

Osoba do kontaktu:

KAMILA BIERNACIK, tel. 505 804 440, email: kamila_biernacik@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

KAMILA BIERNACIK - PRZEWODNICZĄCA
WERONIKA MILITOWSKA - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Nie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ngo.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Nie świadczymy pomocy żywnościowej osobom potrzebującym Nie planujemy rozpoczęcia świadczenia pomocy żywnościowej

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Organizacja posiada w swoim wyposażeniu kuchnię gazową oraz termosy do żywności, podstawowe artykuły przemysłowe do przygotowywania posiłków.

Potrzeba posiadania lodówko-zamrażarki jest na dzień dzisiejszy dla KGW najważniejszym doposażeniem. Brak lodówki hamuje działania KGW przede wszystkim w okresie letnim. Bezpieczne przechowywanie posiłków jest najważniejsze. Jako KGW przygotowujemy paczki żywnościowe w okresie bożego narodzenia dl osób samotnie mieszkających. Wobec powyższego musimy posiadać bezpieczne miejsce do przechowywania posiłków.

Mikrofalówka ułatwiłaby KGW działalność, można było by podgrzewać posiłki na miejscu wydawania posiłków. Posiłki były by zawsze ciepłe.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Podstawowym problemem organizacji jest brak lodówko-zamrażarki w której bezpiecznie będziemy mogli przechowywać potrawy.Trudno wyobrazić sobie przygotowywanie posiłków bez lodówki. Jest to urządzenie, które pozwala nam przechowywać żywność o krótszym terminie przydatności do spożycia. Przechowywanie produktów spożywczych w lodówce to skuteczny sposób na to, żeby żywność jak najdłużej była świeża. Niska temperatura hamuje rozwój niebezpiecznych drobnoustrojów i zapobiega psuciu się pokarmów. Jako KGW zajmujemy się przede wszystkim warsztatami kulinarnymi, przygotowywaniem posiłków na cele charytatywne, paczek żywnościowych itp.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Jako KGW organizujemy warsztaty z dziećmi, mieszkańcami jak wykorzystywać dary lasów, pól. Jak bezpiecznie przechowywać żywność jak najdłużej. Organizujemy warsztaty gotowania “coś z niczego”.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Jako KGW angażujemy mieszkańców, sympatyków KGW w przygotowywanie posiłków.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-26 o 10:22 i zarejestrowany pod numerem 8117/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Z Otwartym Sercem w Czarnem

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie zwykłe

NIP:

8431622176

REGON:

385481550

Zarejestrowana w:

Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę pod numerem GiIE-510-Z-2-2020

Adres:

ul. Kościuszki 1 lok. –, 77-330 Czarne, województwo pomorskie, powiat człuchowski, gmina Czarne

Adres email:

z_strzelczak@wp.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

602 188 364

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Strzelczak, tel. 602 188 364, email: z_strzelczak@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Zbigniew Strzelczak - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Chojnicach

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Żywność przekazujemy w formie paczek.

Seniorzy

Dotychczasowe wsparcie dla uchodźców zostało przekazane dla Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w formie produktów żywnościowych oraz przygotowaniu pomieszczeń do zbiórek.

Przekazuje żywność emerytom. Żywność pozyskujemy z Banku żywności w Chojnicach

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Wózek transportowy , pojemniki do przechowywania , zamrażarka

Lodówka jest niezbędna do poszerzenia asortymentu żywności przekazywanej seniorom.

Mikorfala pozwoli na spożywanie gorących posiłków w siedzibie Stowarzyszenia.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Jeżeli doposażylibyśmy naszą siedzibę w lodówkę moglibyśmy przyjmować wszystkie darowizny i pomagać większej liczbie seniorów. Poprawiłoby to komfort naszej pracy.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Odbyliśmy spotkanie w PSZOK w Nadziejewie kilku godzinne.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

W ramach realizowanego projektu Myśląc o Rodzinie w Gminie |Czarne i Rzeczenica mamy zawarte umowy z 10 wolontariuszami , którzy pomagają
w codziennych czynnościach seniorom

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówka

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-26 o 14:08 i zarejestrowany pod numerem 8130/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8393176064

REGON:

222142573

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000518958

Adres:

ul. KS.Antoniego Kani 47 lok. –4, 76-248 Dębnica Kaszubska, województwo pomorskie, powiat słupski, gmina Dębnica Kaszubska

Adres email:

Przy.dlon@dk.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

600 896 177

Osoba do kontaktu:

Regina Antonowicz-Dobosz, tel. 600 896 177, email: zepter56@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Regina Antonowicz-Dobosz - Prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Słupsku

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Odebraną żywność segregujemy i w zależności od ilości zawiadamiamy odpowiednią liczbę osób o możliwości odebrania żywności.Pomoc otrzymują mieszkańcy całej gminy.

Pomoc otrzymują osoby niepełnosprawne,seniorzy o niskich dochodach/samotnych i schorowanych/,rodziny wielodzietne.

Odbieramy żywność krótkoterminową ze sklepów wielopowierzchniowych, hurtowni MAKRO.Odbiór następuje codziennie w dniach funkcjonowania placówek handlowych.Towar zostaje przewieziony do punktu wydawania ,gdzie odbierany jest przez potrzebujących -zakwalifikowanych do pomocy.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Lodówka średniej wielkości.

Posiadany sprzęt jest niewystarczający .Lodówka jest za mała.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie pozwoli na zabezpieczenie towaru przed zepsuciem.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Prowadzimy rozmowy na temat wykorzystania przekazanej żywności zwracając uwagę by dana żywność nie została zmarnowana.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Organizacja współpracuje od wielu lat z kołem wolontariatu przy Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.Członkowie naszej Organizacji wraz z wolontariuszami uczestniczą w wydawaniu żywności programowej jak i zbiórkach harytatywnych.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-26 o 15:57 i zarejestrowany pod numerem 8072/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Ostrowieckie Stowarzyszenie “Pozytywnie Zakręceni”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6612379519

REGON:

385704872

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000832301

Adres:

ul. Zygmuntówka 164 lok. –, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski

Adres email:

os.pozytywni@gmail.com

Strona www:

Profil na Facebooku:

ospozytywni/?ref=pages_you_manage

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

534 334 959

Osoba do kontaktu:

Paulina Wabik, tel. 534 334 959, email: paulina.wabik@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Paulina Wabik - Prezes Zarządu
Izabela Malicka - Członek Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Świętokrzyski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ngo.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Centrum Aktywności Obywatelskiej Sienkiewicza 70 23 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Głownie przygotowując paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących. Zimą osoby w kryzysie bezdomności mogą przyjść do nas, zagrzać się oraz napić ciepłej kawy i herbaty, jak również zjeść coś ciepłego, przygotowanego wcześniej przez naszych członków i ludzi dobrej woli, którzy przygotowali tego za dużo i musieliby nadmiar wyrzucić. Tak to wiedzą, że mogą przynieść do nas i się nie zmarnuje, bo najbardziej potrzebujący to przyjmą.

Są to osoby zazwyczaj najbardziej potrzebujące w kryzysie ubóstwa, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby w kryzysie bezdomności. Współpracujemy ściśle z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Organizowaniem Społeczności Lokalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim skąd trafiają do nas podopieczni ośrodka. Obecnie pod naszą opieką znajduje się około 40 osób potrzebujących.

Ze Świętokrzyskiego Banku Żywności, ale obecnie jesteśmy w trakcie składania i starania się o nadanie naszej organizacji statusu OPP, aby pozyskiwać również żywność z Biedronki. Staramy się za każdym razem, jak tylko pojawia się żywność o krótkim terminie przydatności do spożycia zabierać ją dla naszych podopiecznych, których obecnie jest 40 osób. Dodatkowo w ramach współpracy ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim pobieramy żywność dla najbardziej potrzebujących w ramach programu POPŻ 204-2020.
Korzystamy również z dobrego serca przyjaciół i członków Stowarzyszenia, którzy wiedzą, że jeśli przygotują za dużo, albo kupią za dużo i mieliby wyrzucić to mogą przynieść do nas i się nie zmarnuje.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Posiadamy jedynie starą lodówkę, która nie chłodzi odpowiednio i nie posiada zamrażarki. Posiadamy również czajnik elektryczny, gdzie przygotowujemy ciepłe napoje oraz warnik. Mamy również do dyspozycji półki i miejsce gdzie możemy przechowywać suche produkty.

W związku z brakiem posiadania lodówki z funkcją zamrażarki, możemy pomagać małej grupie osób, ok. 40 osób. Natomiast posiadając odpowiednią lodówkę oraz mikrofalówkę będziemy mogli pomagać większej ilość osób. Będziemy mieli możliwość odpowiedniego przechowywania żywności wymagającej chłodnych warunków. Oraz przechowywania żywności, którą można zamrozić. Organizujemy często jako Stowarzyszenie różne wydarzenia dla mieszkańców, w tym dla osób potrzebujących i mając dodatkowy sprzęt będziemy mogli pomagać dużo większej ilości osób.

Mając mikrofalówkę, będziemy mieli możliwość podgrzać osobom potrzebującym, w szczególności osobom w kryzysie bezdomności posiłki, które do nas trafiają ratując je przed zmarnowaniem. Bezdomni odwiedzają nas w każdy czwartek. Mając odpowiedni sprzęt będziemy mogli przyjmować ich znacznie częściej, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to są zdani na własny los.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie naszej organizacji w sprawną lodówko-zamrażarkę oraz mikrofalówkę znacznie zwiększy skalę obecnie świadczonej pomocy, którą niesie nasza Organizacja. Obecnie pomagać możemy ok 40 osobom, chociaż wiemy, że zapotrzebowanie na pomoc jest dużo większe. Mając lokal (który posiadamy) oraz sprzęt będziemy mogli takich osób obsłużyć około 100 nawet. Dlatego zwiększy się forma tej pomocy znacznie. Szczególnie, że wówczas będziemy mieli możliwość wydawania również ciepłych, podgrzanych posiłków dla osób w szczególności bezdomnych, dla których to często jest jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

W maju 2022 roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w warsztatach przeprowadzonych przez Świętokrzyski Bank Żywności na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności, w którym udział wzięli również nasi podopieczni. Oprócz tego uczulamy przyjaciół naszego Stowarzyszenia oraz członków, aby zamiast wyrzucać nadmiar zakupionej czy przygotowanej żywności przynosili to do nas, gdzie zostanie to spożytkowane. Odsyłamy również mieszkańców do jadłodzielni, która powstała przy Parafii na ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Przy organizacji wydarzeń w Stowarzyszeniu wysyłamy nasze wolontariuszki do potencjalnych sponsorów od których można uzyskać żywność na wydarzenie jak również na pomoc żywnościową w późniejszym okresie. W wydarzeniach naszego Stowarzyszenia biorą udział głównie osoby z niepełnosprawnością oraz w kryzysie bezdomności, a co za tym idzie również w kryzysie ubóstwa. Dlatego też są to grupy, które najchętniej włączamy w nasze działania, przy okazji edukując, animując oraz dożywiając.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

lodówko-zamrażarka

1

2350,00zł

2350,00zł

koszty dostawy sprzętów

1

145,00zł

145,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-26 o 16:27 i zarejestrowany pod numerem 8142/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja “Bread of Life”

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

7772954097

REGON:

300476271

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000268931

Adres:

ul. Długa Goślina 1 lok. –, 62-095 Murowana Goślina, województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Murowana Goślina

Adres email:

reinier@breadoflife.pl

Strona www:

breadoflife.pl

Profil na Facebooku:

BreadOfLifePolska

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

602 300 031

Osoba do kontaktu:

Reinier van den Berg, tel. 602 300 031, email: reinier@breadoflife.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Reinier van den Berg - prezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Wielkopolski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

Bezpośrednio od Wielkopolskiego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Inny adres Fundacja “Bread of Life” – Oddział Poznań Ostrobramska 28 — 60-122 Poznań wielkopolskie Poznań Poznań

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Dwa razy w tygodniu Fundacja “Bread of Life” odbiera żywność z krótkim terminem ważności z Wielkopolskiego Banku Żywności, po czym w tym samym dniu poprzez 8 różnych punktów dystrybucji przekazuje tę żywność potrzebującym.
W 2021 roku dystrybuowaliśmy łącznie 144 249,979 kg żywności o wartości 1 559 430,93 zł do ok. 3 500 regularnych odbiorców.

Osoby biedne, bezrobotne, chore, bezdomne, samotne, starsze, uchodźcy.

W naszych placówkach jako Fundacja dajemy schronienie ok. 80 uchodźców, którym na bieżąco udostępniamy żywność, a poza tym poprzez regularne dystrybucje (2 razy w tygodniu) również przekazujemy innym uchodźcom, którzy mieszkają niezależnie lub u rodzin zaprzyjaźnionych. Ilość tych osób to dodatkowo ok. 100 osób.
Mimo, że występuje pewna “rotacja” wśród uchodźców, planujemy kontynuację tej formy pomocy na stałym poziomie, dopóki jest potrzebna.

Dwa razy w tygodniu Fundacja “Bread of Life” odbiera żywność z krótkim terminem ważności z Wielkopolskiego Banku Żywności, po czym w tym samym dniu poprzez 8 różnych punktów dystrybucji przekazuje tę żywność potrzebującym.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Jako Fundacja posiadamy trzy samochody dostawczy (wiek: od 5 do 13 lat) oraz dysponujemy różnymi pomieszczeniami w celu parcelowania żywności w celu dalszej dystrybucji. Praca odbywa się głównie przez wolontariat.

Brak możliwości zachowywania żywności w chłodnych warunkach mocno ogranicza czas na dalszą dystrybucję, zwłaszcza latem. Poza tym, do dnia dzisiejszego nie mamy możliwości odbioru produktów mrożonych.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Udostępnienie lodówek oraz zamrażarek bezpośrednio zwiększa możliwości naszej Fundacji do bezpiecznego przechowywania wybranych produktów w celu całkowitego uniknięcia ich marnowania.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Zachęcamy wszystkim odbiorcom do bezwzględnego postrzegania dat ważności otrzymanej żywności, łącznie ze sugestią dalszego przekazania rodzinie lub znajomym w przypadku, kiedy odbiorcy nie są w stanie spożyć żywności w terminie.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Fundacja współpracuje z ok. 150 wolontariuszy w 8 punktach dystrybucji. Często odbiorcy, zachęceni programem, włączają się do działania jako kolejni wolontariuszy. Rozładowanie, parcelowanie oraz samego wydawanie w ponad 90% jest wykonane przez wolontariuszy.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-26 o 16:55 i zarejestrowany pod numerem 8096/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie “Akademia Seniora”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8672253303

REGON:

520175955

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000926399

Adres:

ul. Plac Bartosza Głowackiego 34 lok. –, 39-400 Tarnobrzeg, województwo podkarpackie, powiat Tarnobrzeg, Tarnobrzeg

Adres email:

akademia@tcs.tarnobrzeg.pl

Strona www:

tcs.tarnobrzeg.pl

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

693 422 720

Osoba do kontaktu:

Józefa Biernacka, tel. 693 422 720, email: j-biernacka@wp.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Józefa Biernacka - Prezes Zarządu

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Tarnobrzeski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

211 osób objęliśmy stałą pomocą żywnościową na podstawie skierowań MOPR z POPŻ oraz około 100 osób pomocą doraźną. Wydajemy produkty żywnościowe w formie paczek lub przy okazji spotkań integracyjnych z uchodźcami oraz w czasie szkoleń prowadzonych dla osób chorych, starszych i zagrożonych wykluczeniem. Od stycznia 2022 wydaliśmy 3.139,55 kg na wartość 16.867,60 zł żywności z programu unijnego i 2.283,25 kg na wartość 19.589,94 zł żywności z krótkim okresem przydatności oraz żywności wyprodukowanej w nadmiarze.

osobom niepełnosprawnym, chorym, rodzinom wielodzietnym, bezdomnym, bezrobotnym, uchodźcom oraz osobom spełniającym kryteria art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz osobom skierowanym przez Bank Żywności, MOPR lub organizacje kościelne

Od lutego 2022 roku obsługujemy około 100 uchodźców w ramach pomocy doraźnej i POPŻ. Mamy stały kontakt z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Tarnobrzega ds. uchodźców – byłym wicemer Czernihowa, sztabem kryzysowym, wolontariatem, MOPR oraz organizacjami które wspomagają ludność ukraińską – stąd nasza wiedza na temat potrzeb tych osób. We współpracy z UM i Bankiem Żywności przygotowaliśmy 50 paczek żywnościowych dla uchodźców którzy byli ewakuowani do Francji. Stowarzyszenie nasze mieści się w Centrum Miasta w Tarnobrzeskim Centrum Seniora. Organizujemy spotkania integracyjne oraz kurs języka polskiego w zakresie podstawowym i zaawansowanym. Prowadzimy punkty informacyjne dot. pomocy medycznej, zatrudnienia, świadczeń ZUS.

Żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia oraz wyprodukowaną w nadmiarze którą dystrybuujemy otrzymujemy z Tarnobrzeskiego Banku Żywności. Od stycznia 2022 roku do lipca 2022 roku przyjęliśmy i wydaliśmy 2.283,25 kilogramów na wartość 19.589,94 zł. Stowarzyszenie powstało w październiku 2021 roku i jednym z pierwszych działań było nawiązanie współpracy z Bankiem Żywności.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

dysponujemy pomieszczeniem biurowym, magazynem, używaną lodówką którą otrzymaliśmy od osoby fizycznej, sprzętem komputerowym. Żywność do punktu wydawania przywożona jest przez Bank Żywności samochodem chłodnią.

Stowarzyszenie powstało w październiku 2021. Dzięki wsparciu Prezydenta Miasta otrzymaliśmy lokal dostosowany do potrzeb punktu wydawania żywności. Punkt jest czynny codziennie i codziennie zwracają się do nas osoby potrzebujące. W naszym Stowarzyszeniu mamy wolontariuszkę – tłumacza języka ukraińskiego co pomaga nam w diagnozowaniu potrzeb uchodźców. Ze względu na łatwy dostęp do naszego Biura – coraz więcej osób trafia do nas i korzysta z naszej pomocy. Jesteśmy nowym Stowarzyszeniem, brak nam funduszy na zakup dużej lodówki która w pełni zabezpieczałaby potrzeby związane z właściwym przechowywaniem żywności. Użytkujemy starą, częściowo zużytą lodówkę z zamrażalnikiem którą otrzymaliśmy nieodpłatnie od osoby fizycznej.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Otrzymana lodówko – zamrażarka lub dofinansowanie w kwocie 2.500 zl. przyczyni się do bezpiecznego przechowywania produktów wymagających zachowania ciągu chłodniczego.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Prowadzimy kursy i szkolenia w zakresie zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia. Zrealizowaliśmy projekt w którym uczestniczyło około 500 osób “W zdrowym ciele zdrowy senior” w ramach którego prowadziliśmy edukację w zakresie rehabilitacji, żywienia i kreowania wizerunku. W ramach projektu zatrudnialiśmy lekarzy o różnych specjalizacjach: psychiatrii, chorób wewnętrznych, diabetologii, trenera sportowego, rehabilitanta i dietetyka. Zajęcia realizowane były w formie wykładów, warsztatów i zajęć nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Aktualnie prowadzimy kurs języka polskiego dla uchodźców.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Współpracujemy z Bankiem Żywności, Centrum Seniora i Centrum wolontariatu. Bank Żywności wspiera żywnością poza unijną wszystkie nasze działania na rzecz osób potrzebujących. Osobom chorym lub niepełnosprawnym żywność jest dostarczana przez wolontariuszy. Wspólnie z wolontariatem organizujemy różne działania na rzecz potrzebujących. W Stalowej Woli utworzyliśmy punkt wydawania Żywności dla około 40 uchodźców obsługiwany przez wolontariuszy. Włączamy w wolontariat specjalistów z zakresu rynku pracy, świadczeń ZUS oraz tłumaczy.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-26 o 21:02 i zarejestrowany pod numerem 8126/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

LUBELSKIE STOWARZYSZENIE SAMOPOMOCY

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5050085337

REGON:

060395871

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000312714

Adres:

ul. PROBOSTWO 27 lok. –, 20-089 LUBLIN, województwo lubelskie, powiat Lublin, Lublin

Adres email:

biuro.lss.org@wp.pl

Strona www:

lubelskiestowarzyszeniesamopomocy.cba.pl

Profil na Facebooku:

https://www.facebook.com/Lubelskie-Stowarzyszenie-Samopomocy-225020760961808

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

696 638 037

Osoba do kontaktu:

BOŻENA SIUDA, tel. 696 638 037, email: siuda.bozena@gmail.com

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Bożena Siuda - Prezes
Roman Brodzik - Wiceprezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Lublinie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Organizacja świadczy pomoc żywnościową osobom potrzebującym codziennie. Odbierając żywność ze sklepu jest dostarczana, dowożona do miejsca zamieszkania rodzin.

Organizacja odbierając żywność z krótkim terminem przydatności ze sklepów, dowozi transportem do osób biednych i ubogich tj. seniorom, rodzinom wielodzietnym, chorym i niepełnosprawnym, itp.

Stowarzyszenie jest zaangażowane w pomoc żywnościową uchodźcom z Ukrainy. Od kwietnia b.r. organizacja ogłosiła zbiórkę żywności “POMOC DLA UKRAINY”. Zbiórka o nr 2022/2048/OR, będzie trwała do końca roku 2022. W łęczyńskich sklepach są ustawione kosze, gdzie klienci kupując art. spożywcze, higieniczne chętnie się dzielą.

Nasza organizacja odbierając żywność ze sklepów “Biedronka” i “Netto” z miejscowości Milejów i Łęcznej ratuje je przed zmarnowaniem. Otrzymaną żywność z krótkim terminem przydatności jest rozwożona do rodzin potrzebujących a także przekazywana do Jadłodzielni. W m-c maju i czerwcu wydaliśmy potrzebującym rodzinom 3339,207kg. żywności.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Organizacja ratując żywność przed zmarnowaniem i niesienia pomocy żywnościowej osobom potrzebującym dysponuje lodówką-zamrażalką.

Stowarzyszenie występując z wnioskiem o wsparcie finansowe uzasadnia tym, iż koszty transportu bardzo wzrosły. Dojeżdżając codziennie do sklepów odbierając żywność i dostarczając je do osób potrzebujących, zdarza się że nie mamy za co zatankować samochodu. Wówczas członkowie stowarzyszenia uszczuplają swój budżet domowy, by móc zatankować samochód i zobaczyć uśmiech obdarowanych. Wsparcie finansowe dla Naszej organizacji jest nieodzowna, by dalej nieść pomoc żywnościową osobom potrzebującym co też uchroni przed utylizacją produktów żywnościowych.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Wsparcie finansowe dla Naszej organizacji wpłynie na bezpieczeństwo żywności, korzystnie, nie ulegnie utylizacji. Osoby otrzymujące produkty żywnościowe takie jak: owoce ,warzywa, itp. unikną zmniejszenia wydatków z budżetu domowego. Organizacji udało się ocalić 12280,966kg jedzenia.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasza organizacja angażuje się w edukowanie Naszej społeczności oraz odbiorczyń i odbiorców pomocy na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności w następujący sposób, informujemy że:
– należy przed wyjściem na zakupy zrobić listę zakupów, lista pomoże w sklepie zaopatrzyć się tylko w te produkty, które są faktycznie potrzebne,
– należy prawidłowo przechowywać produkty, produkty nie zepsują się szybko i będzie w stanie użyć ich przed ich zepsuciem,
– należy planować posiłki, najlepiej na cały tydzień, pozwoli wykorzystać produkty, które już posiadamy, oraz pomoże w tworzeniu listy na zakupów.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Organizacja zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom potrzebującym w pomocy żywnościowej.
Nasza organizacja włącza wolontariuszy a także odbiorców w organizowaniu pomocy żywnościowej, poprzez np: segregowanie produktów żywnościowych, pakowanie do toreb oraz pomoc ich w dostarczaniu osobom potrzebującym.

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

koszty dostawy sprzętów

1

2500,00zł

2500,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-27 o 10:17 i zarejestrowany pod numerem 8122/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja św Jerzego

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

8863008448

REGON:

383033400

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000780629

Adres:

ul. św Jerzego 1 lok. –, 58-304 Wałbrzych, województwo dolnośląskie, powiat Wałbrzych, Wałbrzych

Adres email:

szydlowska@fundacja-swjerzego.pl

Strona www:

fundacja-swjerzego.pl

Profil na Facebooku:

fundacjaswietegojerzegowwalbrzychu

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

603 566 133

Osoba do kontaktu:

Maria Szydłowska, tel. 603 566 133, email: szydlowska@fundacja-swjerzego.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Maria Szydłowska - Wiceprezes

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Nie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.bankizywnosci.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Nie, nie wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Jako Fundacja św. Jerzego uczestniczymy w Programie Spiżarnia Caritas, który wspiera potrzebujących i jednocześnie przeciwdziała marnowaniu żywności. Pomaga chronić naszą planetę przed kolejnymi tonami odpadów i kształtować postawy proekologiczne. Prawdziwą siłą programu Spiżarnia Caritas jest długofalowość i systematyczność działań oraz wielokierunkowa współpraca Caritas i sieci sklepów, oparta na wzajemnych korzyściach i współodpowiedzialności. Artykuły spożywcze odbieramy w ramach podpisanych umów, przy czym najważniejszym czynnikiem, decydującym o powodzeniu współpracy, zawsze był i jest człowiek – w tym przypadku kierownik sklepu, czy zespół pracowników, rozumiejący ideę przekazywania żywności, która po opuszczeniu sklepu musi szybko dotrzeć do do potrzebujących.Dotychczas Fundacja św. Jerzego w ramach programu „Spiżarnia CARITAS” od czerwca 2018 r. do końca grudnia 2021 r. otrzymała żywność 9 874,64 kg (co zostało przez sklep Biedronka oszacowane na kwotę: 523 036,09).

Adresatami pomocy są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: samotne matki, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i osoby starsze, są to głownie osoby słabo uposażone, posiadające niskie dochody, które nie pozwalają na prowadzenie gospodarstwa domowego na godnym poziomie.

Tak, organizacja początku napływu fali uchodźców z Ukrainy włącza się w działania pomocowe (zbiórki żywności, środków czystości) na rzecz grupy docelowej.
Dodatkowo:
– podjęliśmy działania na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych w Ukrainie:
– utworzyliśmy zbiórkę – fundusz wsparcia dla osób poszkodowanych.
– uruchomiliśmy punkt zbiórki: żywność, artykuły higieniczne, środki opatrunkowe, środki dla dzieci i niemowląt, środki czystości.
– zorganizowaliśmy grupę wolontariuszy, pomagających przy zbiórce i wydawaniu darów.
– zorganizowaliśmy kiermasz z którego środki zostały przeznaczone na rzecz Ukraińców.
– zorganizowaliśmy miejsca noclegowe oraz wyżywienie dla 5 osobowej rodziny.

Dotychczas Fundacja św. Jerzego w ramach programu „Spiżarnia CARITAS” od czerwca 2018 r. do końca grudnia 2021 r. otrzymała żywność 9 874,64 kg (co zostało przez sklep Biedronka oszacowane na kwotę: 523 036,09). Pozyskujemy pełnowartościowe i zdatne do spożycia produkty spożywcze wycofane z obrotu ze względu na zbliżający się termin przydatności lub z innych powodów (np. ze względu na uszkodzone opakowanie). Projekt ma charakter praktyczny i edukacyjny kierujący się ideą walki z marnowaniem żywności.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Dotychczas korzystaliśmy z 2 prywatnych lodówek, które służyły do krótkoterminowego przechowywania produktów z krótkim terminem ważności.
Jest to jednak rozwiązanie niewystarczające i tymczasowe.

Zakup dużej lodówko-zamrażarki jest przede wszystkim związany z tym, iż organizacja nie posiada swojego własnego sprzętu, dotychczas korzystała z prywatnych zasobów zarządu Fundacji. Posiadamy odpowiednie miejsce w siedzibie Fundacji gdzie będzie możliwe ulokowanie ww. sprzętu. Dzięki posiadanemu sprzętowi będziemy mieć pewność, że żywność zachowa swoje wartości odżywcze, odpowiedni smak i aromat.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie naszej organizacji w sprzęt służący przechowywaniu żywności przyczyni się do:
– bezpiecznego zagospodarowywania i przetwarzania żywności pozyskiwanej z sieci handlowych i zarządzania wolontariatem;
– przeciwdziałania marnowaniu żywności;
– profesjonalizacji i zwiększenia zakresu działań w obszarze zagospodarow. żywności “niehandlowej” (z krótkim terminem przydatności do spożycia);
– podniesienie poziomu bezpieczeństwa świeżej żywności przechowywanej, transportowanej i przekazywanej przez Fundację osobom potrzebującym;
– zwiększenie skali pomocy żywnościowej świadczonej przez Fundację osobom potrzebującym;
– podniesienie potencjału organizacji pozarządowych do ratowania żywności przed zmarnowaniem.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Nasi podopieczni, głównie seniorzy na bieżąco są edukowani. Dzięki czemu pozyskują wiedzę i umiejętności potrzebne do zachowania bezpieczeństwa żywnościowego. Poza tym pod koniec 2022 r. organizacja będzie realizowała zadanie publiczne ze środków FIO, gdzie poprzez zaproponowane warsztaty seniorzy wypracują nawyki przyjazne środowisku związane m.in. z oszczędzaniem wody i energii, ekologicznym gotowaniem i jedzeniem ze sprawdzonego źródła pochodzenia, spełniające wiele wymogów i norm, które jest dla nas zdrowe.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Dotychczas do naszych działań na rzecz pozyskiwania i dystrybucji pozyskanej żywności pozyskaliśmy do współpracy szereg seniorów (około 50 osób), którzy na co dzień wspierają innych potrzebujących, także ze swojej grupy wiekowej, w pozyskaniu żywności. Nasi wolontariusze przeciwdziałają nierównościom społecznym oraz poprzez swoje działania dążą do poprawy jakości życia ludzi najuboższych poprzez przekazywanie im posiłków oraz żywności.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-27 o 10:47 i zarejestrowany pod numerem 8137/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Świętokrzyski Bank Żywności

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

6611962671

REGON:

290989010

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000035605

Adres:

ul. Al. 3-go Maja 73 lok. –, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, województwo świętokrzyskie, powiat ostrowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski

Adres email:

bz.ostrowiec@bankizywnosci.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

412 651 122

Osoba do kontaktu:

Maria Adamczyk, tel. 509 782 858, email: bz.ostrowiec@bankizywnosci.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Maria Adamczyk - Prezes
Elżbieta Krawczyk - Skarbnik
Marianna Ćwiek - Sekretarz

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Nie

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

strona www.ratujemyzywnosc.pl

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

ŚBŻ pośredniczy w przekazywaniu uratowanej żywności ze sklepów sieciowych(tj. Jeronimo Martins, Kaufland Polska, Stokrotka, Netto) poprzez organizacje partnerskie lokalne, które przekazują ją bezpośrednio do osób potrzebujących w obszarze województwa świętokrzyskiego. ŚBŻ pozyskuje również żywność od innych darczyńców (producenci, hurtownicy) darowizny koordynowane przez FPBŻ, którą przekazuje za pośrednictwem organizacji partnerskich lokalnych do osób potrzebujących. Od początku roku do dnia złożenia wniosku ŚBŻ pozyskał 80583,40 kg żywności od 52 dostawców. W okresie od 01.01.2022r. do dnia złożenia wniosku z magazynu ŚBŻ zostało wydane 92293,63kg do 61 organizacji pozarządowych, które bezpośrednio docierają do najuboższych mieszkańców regionu.

ŚBŻ wspiera osoby najuboższe, zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. osoby z niskimi dochodami, ubogie, sieroty, osoby bezdomne, niepełnosprawne, ofiary przemocy w rodzinie, rodziny wielodzietne, bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, ofiary alkoholizmu lub narkomanii a także ofiary zdarzeń losowych.

ŚBŻ jest zaangażowany w pomoc dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Bank pozyskuje żywność od darczyńców międzynarodowych, krajowych i lokalnych żywność dedykowaną na wsparcie dla Ukrainy przekazuje ją za pośrednictwem organizacji partnerskich lokalnych dla tej grupy osób potrzebujących. ŚBŻ dotarł z pomocą żywnościową i przekazał artykuły pochodzące ze zbiórek specjalnych dedykowanych i darowizn oraz z POPŻ Podprogram 2021 do 3578 osób – uchodźców z Ukrainy za pośrednictwem 37 organizacji.
ŚBŻ zaplanował dalsze działania skierowane na pomoc w tym zakresie w postaci dystrybucji pozyskanej żywności i przekazywanie jej za pośrednictwem organizacji partnerskich lokalnych do uchodźców z Ukrainy.

ŚBŻ pośredniczy w przekazywaniu uratowanej żywności ze sklepów sieciowych (tj. Jeronimo Martins, Kaufland Polska, Stokrotka, Netto) do organizacji partnerskich lokalnych, które przekazują ją do osób potrzebujących w obszarze województwa świętokrzyskiego. ŚBŻ pozyskuje również żywność pełnowartościową o krótkim terminie przydatności od innych darczyńców (producenci, hurtownicy, darowizny koordynowane przez FPBŻ), którą przekazuje za pośrednictwem organizacji partnerskich lokalnych do osób potrzebujących.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Samochód ciężarowy IVECO DAILY, samochód ciężarowy Renault Trafic, wózek widłowy, wózki typu paleciaki, zamrażarka, szafa chłodnicza, chłodnia, lodówko-zamrażarka, lodówka, waga.

ŚBŻ ma lodówko-zamrażarkę, która była wielokrotnie naprawiana i nie rokuje dłuższej pracy. Jest wyeksploatowana. ŚBŻ z uwagi na prowadzoną działalność potrzebuje sprawnego i niezawodnego sprzętu do przechowywania żywności zwłaszcza krótkoterminowej. Będąca na wyposażeniu ŚBŻ lodówko-zamrażarka jest niewystarczająca na potrzeby działalności organizacji. Duża lodówko zamrażarka jest potrzebna ŚBŻ z uwagi na ciągły świadczony przez Bank proces wsparcia żywnościowego zarówno osób z Ukrainy jak i najuboższych mieszkańców regionu.

Możliwość podgrzewania posiłków w sytuacji organizacji spotkań promujących czy prezentujących działania Banku.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie ŚBŻ w sprzęt do przechowywania, wydawania i podgrzewania żywności pozwoli na realizację misji Banku jaką jest promowanie wykorzystania żywności przed jej zmarnowaniem. Większa ilość pozyskanej żywności zostanie uratowana przed zmarnowaniem i trafi do większej ilości osób potrzebujących. Żywność będzie przechowywana we właściwych zgodnych z zaleceniami producentów warunkach.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

ŚBŻ stara się barć udział w akcjach mających na celu promowanie idei ratowania żywności. W chwili obecnej jesteśmy włączeni w projekt POLA AKTYWNOŚCI. W ramach projektu świadczymy doradztwo dla organizacji pozarządowych w obszarze naszego regionu, które jest zorientowane wokół tematyki niemarnowania żywności. Staramy się nawiązywać współpracę z coraz większą ilością organizacji, które zachęcamy do włączenia w proces ratowania żywności. ŚBŻ prowadzi również działania towarzyszące w ramach POPZ Podprogram 2021, w których katalogu znajduje się tematyka niemarnowania żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Na każdym etapie procesu pozyskiwania żywności i dystrybuowania jej do organizacji, z którymi Bank w tym zakresie prowadzi intensywną współpracę zarówno odbiorcy i odbiorczynie są w pełni zaangażowane w ten proces. W miarę potrzeb i aktualnych możliwości Bank włącza w proces wolontariuszy i wolontariuszki współpracujące z naszą organizacją. Bank stara się angażować wszystkie osoby chętne do świadczenia wsparcia na każdym etapie realizacji procesu ratowania żywności.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-27 o 11:06 i zarejestrowany pod numerem 7756/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących “Od nowa…”

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

5783109973

REGON:

281392002

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000418191

Adres:

ul. Nowodworska 49 lok. –, 82-300 Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie, powiat Elbląg, Elbląg

Adres email:

stowarzyszenie@odnowaelblag.pl

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

556 256 280

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Kasica, tel. 556 256 288, email: k.kasica@odnowaelblag.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Artur Dąbrowski - Prezes
Krzysztof Kasica - Skarbnik

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Bank Żywności w Elblągu

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące, Przygotowywanie i/lub wydawanie gotowych posiłków osobom potrzebującym

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie finansowe: 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Pomoc żywnościową osobom potrzebującym świadczymy głównie poprzez przygotowanie i wydawanie gotowych im posiłków w ramach prowadzonych przez Stowarzyszenie “Od nowa” placówek dla bezdomnych w Elblągu:
– w schronisku dla bezdomnych są to 3 posiłki dziennie, w tym 1 ciepły,
– w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 4 posiłki dziennie, w tym 1 ciepły,
– w noclegowni – 1 posiłek.
Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba i w miarę dostępności pozyskanej żywności, w niektórych sytuacjach przekazujemy też produkty spożywcze do samodzielnego przygotowania posiłków.
W 2021 roku ze wsparcia skorzystały:
– 136 osób w schronisku dla bezdomnych (26 045 osobodni wsparcia x 3 posiłki = 78 135 posiłków w ciągu roku),
– 16 osób w Schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi (5349 osobodni wsparcia x 4 posiłki = 21 396 posiłków w ciągu roku),
– 162 osoby w noclegowni dla bezdomnych (7567 noclegów x 1 posiłek = 7 567 posiłków w ciągu roku).
Łącznie w roku 2021wydaliśmy 107 098 posiłków.

Osobom bezdomnym

Stowarzyszenie “Od nowa…” działa we współpracy z Bankiem Żywności w Elblągu, za pośrednictwem którego trafia do nas żywność z elbląskich sklepów dyskontowych, supermarketów i hipermarketów. W 2021roku w ramach tej współpracy trafiły do nas produkty o łącznej wartości 53 644,22 zł.
Posiadamy także umowę o współpracy w zakresie niemarnowania żywności z firmą EUROCASH S.A. prowadzącą w Elblągu hurtownię. W ramach tej umowy przekazano nam w 2021 roku w celu uchronienia przez zmarnowaniem żywność o łącznej wartości 51 920,41zł.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Obecnie dysponujemy 4 lodówkami, 1 szafą chłodniczą oraz 3 zamrażarkami skrzyniowymi, które służą przechowywaniu żywności na potrzeby kuchni, w której są przygotowywane posiłki dla osób bezdomnych korzystających ze wsparcia w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszeni. Niestety większość z ww. wyżej sprzętu to sprzęt kilkunastoletni, który ze względu na wiek bywa mocno awaryjny. Jedynie 1 zamrażarka i 2 lodówki to sprzęty nowe, w pełni funkcjonalne (zakupione 2 lata temu).

Sprzęt do ratowania żywności przed zmarnowaniem i niesienia pomocy żywnościowej osobom potrzebującym, którym dysponujemy jest już w przeważającej mierze wiekowy i co za tym idzie awaryjny, co sprawia, że ryzyko jego zepsucia na stałe, a co za tym idzie ryzyko ograniczenia możliwości zabezpieczenia żywności przed zmarnowaniem musimy określić na wysokie.
Ilość żywności zakupywanej oraz pozyskiwanej z różnych źródeł w ramach darowizn, współpracy z Bankiem Żywności w Elblągu, umowy z firmą EUROCASH S.A., czy w ramach programu POPŻ, sprawia, że dostępna pojemność lodówek i zamrażarek jest prawie zawsze w pełni wykorzystywana. Sprawia to, że pojawiają się niestety sytuacje gdy musimy odmówić przyjęcia dodatkowej żywności ze względu na brak miejsca.

Od września 2022 roku Stowarzyszenie rozszerzy swoją działalność o prowadzenie mieszkania treningowego dla osób bezdomnych. Mieszkanie zostanie wyposażone w kuchenkę elektryczną, jednak kuchenka mikrofalowa byłaby przydatnym urządzeniem pozwalającym osobom korzystającym ze wsparcia w formie mieszkania treningowego na szybkie i wygodne podgrzewanie posiłków.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Doposażenie Stowarzyszenia w nową zamrażarkę pomogłoby zmniejszyć ryzyko związane z użytkowaniem starego sprzętu, zwiększając szanse zabezpieczenia żywności przed zmarnowaniem w wypadku awarii tegoż. Prowadziłoby także do zwiększenia dostępnej pojemności na przechowywanie długoterminowe żywności, zwiększając możliwości Stowarzyszenia w zakresie przechowywania żywności.
Zakup wagi kuchennej usprawniłby pracę kuchni w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków osobom bezdomnym.
Doposażenie w wózek transportowy ułatwiłoby pracę przy rozładowywaniu transportów z żywnością pozyskiwaną na rzecz osób bezdomnych.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Stowarzyszanie współpracuje z Bankiem Żywności w Elblągu w zakresie edukowania odbiorczyń i odbiorców pomocy na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności, użyczając pomieszczeń na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów z tego zakresu.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Nie dotyczy

Kosztorys

NazwaLiczba sztukCena jednostkowaRazem

zamrażarka

1

1999,00zł

1999,00zł

waga

1

78,99zł

78,99zł

wózek platformowy

1

148,00zł

148,00zł

Wnioskowana kwota wsparcia:

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-27 o 12:40 i zarejestrowany pod numerem 8170/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ, KOŁO PRZY PARAFII ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W ŁONIOWIE

Forma prawna organizacji:

Stowarzyszenie rejestrowe

NIP:

8641697016

REGON:

830189851

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000147426

Adres:

ul. ŚWINIARY STARE 29A lok. –, 27-670 ŁONIÓW, województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski, gmina Łoniów

Adres email:

ZOSIAZYLA@INTERIA.PL

Strona www:

Profil na Facebooku:

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

507 784 855

Osoba do kontaktu:

ZOFIA ŻYŁA, tel. 507 784 855, email: ZOSIAZYLA@INTERIA.PL

Osoby uprawnione do reprezentacji:

ZOFIA ŻYŁA - PREZES

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Tarnobrzeski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego przygotowania posiłków przez osoby potrzebujące

Adres miejsca świadczenia pomocy żywnościowej

Adres, pod jakim będzie zlokalizowany sprzęt przekazany lub zakupiony w ramach konkursu

Taki sam, jak adres rejestrowy naszej organizacji

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskuje organizacja

Czy wnioskujecie dodatkowo o mikrofalówkę?

Tak, wnioskujemy o mikrofalówkę

Rodzaj wsparcia, o jakie wnioskujecie:

Wsparcie rzeczowe: duża lodówko – zamrażarka

Dotychczasowa pomoc żywnościowa świadczona przez organizację lub opis planowanych przez organizację działań w zakresie świadczenia pomocy żywnościowej

Wydajemy żywność w formie wolontariatu, 8 kobiet jest w wolontariacie.

Osoby biedne, niezaradne życiowo, niepełnosprawnym oraz osobom znajdującym się w potrzebie ze względu na choroby i brak pracy.

Przekazujemy żywność rodzinom które dały schronienie rodzinom Ukraińskim. Ukraińcy bezpośrednio nie stawili się po żywność

Pozyskujemy żywność z o krótkim terminie ze sklepów Biedronka w Łoniowie. W 2021 roku pozyskaliśmy 12.326,59 kg żywności o łącznej wartości 140.173,80 zł którą przekazaliśmy 300 osobom.

Uzasadnienie potrzeby doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportu i/lub dystrybuowania produktów spożywczych lub gotowych posiłków

Stara lodówka 12 letnia.

Obecna lodówka którą używamy jest mocno zużyta, nie utrzymuje odpowiednich temperatur.

Członkowie wolontariatu należą również do Stowarzyszenia Aktywnej Społeczności i corocznie organizują imprezę pod nazwą Pierogarnia w Łoniowie, w tym roku odbyła się jej 13 edycja która integruje i aktywizuje społeczność lokalną. Organizujemy także spotkania noworoczne, śniadania wielkanocne w których uczestniczy część naszych podopiecznych którzy pobierają żywność. Uczestniczymy, także w warsztatch żywieniowych gdzie są podgrzewane potrawy.

Wpływ doposażenia organizacji w sprzęt do przechowywania, transportowania lub dystrybuowania żywności na bezpieczeństwo żywności i/lub skalę świadczonej przez organizację pomocy żywnościowej

Będzie to wielka pomoc w przechowywaniu żywności i dzięki temu będziemy mogli przyjąć więcej produktów wymagających przechowywania w niższych temperaturach.

Zaangażowanie organizacji w edukację dotyczącą przeciwdziałania marnowaniu żywności

Organizujemy w siedzibie firmy szkolenia, pogadanki i rozwieszamy plakaty z banku żywności.

Działania aktywizujące prowadzone przez organizację – włączanie wolontariuszek i wolontariuszy lub angażowanie odbiorców i odbiorczyń w organizowanie pomocy żywnościowej

Osoby będące wolontariuszkami zapraszane są na spotkania, szkolenia o których wcześniej wspominałam. Nasza organizacja na terenie gm. Łoniów działa już od 18 lat w niezmienionym składzie.

Konkurs Federacji Polskich Banków Żywności “Bezpieczna Żywność 2022”

WNIOSEK O WSPARCIE

złożony 2022-07-27 o 12:40 i zarejestrowany pod numerem 8172/2022

Dane organizacji

Nazwa organizacji:

Fundacja Z Serca Dla Serca

Forma prawna organizacji:

Fundacja

NIP:

8652559648

REGON:

181065594

Zarejestrowana w:

Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000493807

Adres:

ul. św. Jana Pawła II 7 lok. –, 37-415 Kępie Zaleszańskie, województwo podkarpackie, powiat stalowowolski, gmina Zaleszany

Adres email:

karol@domaniolkow.pl

Strona www:

domaniolkow.pl

Profil na Facebooku:

zsercadlaserca

Profil na Instagramie:

Numer telefonu:

534 007 006

Osoba do kontaktu:

Karol Czernecki, tel. 534 007 006, email: karol@domaniolkow.pl

Osoby uprawnione do reprezentacji:

Karol Czernecki - Prezes Fundacji

Czy współpracujecie z Bankiem Żywności?

Tak Tarnobrzeski Bank Żywności

Skąd dowiedzieliście się o konkursie?

od lokalnego Banku Żywności

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Obecne zaangażowanie organizacji w świadczenie pomocy żywnościowej

Świadczymy pomoc żywnościową osobom potrzebującym

Rodzaj świadczonej lub planowanej przez organizację pomocy żywnościowej:

Przekazywanie produktów spożywczych do samodzielnego